×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 43 - Beniamin și orarul său

Narațiunea Patruzeci și trei - Beniamin și orarul său

Beniamin se uită la orarul său școlar.

Are un orar foarte încărcat.

Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute.

Și toate zilele lui lucrătoare sunt pline.

Nu are mult timp liber seara și nici în zilele de luni.

Totuși, nu are cursuri în weekend, așa că ar trebui să aibă puțin timp să-și vadă atunci prietenii.

Deși are încă puțin timp pentru el, cea mai mare parte a timpului lui va fi pentru studiu.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit.

Mă uitam la orarul meu școlar.

Aveam un orar foarte încărcat.

Toate cursurile mele durau nouăzeci de minute.

Și toate zilele mele lucrătoare erau pline.

Nu prea aveam timp liber seara și nici în zilele de luni.

Totuși, nu aveam cursuri în weekend, așa că puteam avea puțin timp să-mi văd atunci prietenii.

Întrebări:

Unu: Beniamin se uită la orarul lui școlar.

La ce se uită Beniamin?

Beniamin se uită la orarul lui școlar.

Doi: Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute.

Cât durează toate cursurile lui?

Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute.

Trei: Beniamin nu are prea mult timp liber seara.

Cât timp liber are Beniamin seara?

Beniamin nu are prea mult timp liber seara.

Patru: Beniamin nu are cursuri în weekend.

Beniamin are cursuri în weekend?

Nu, Beniamin nu are cursuri în weekend.

Cinci: Orarul lui era foarte încărcat.

Cât de încărcat era orarul lui?

Orarul lui era foarte încărcat.

Șase: Toate zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline.

Câte dintre zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline?

Toate zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline.

Șapte: Beniamin nu avea timp liber în zilele de luni.

Cât timp liber avea Beniamin în zilele de luni?

Beniamin nu avea timp liber în zilele de luni.

Opt: Beniamin a avut puțin timp să își vadă prietenii.

A avut Beniamin timp să își vadă prietenii?

Da, Beniamin a avut puțin timp să își vadă prietenii.

Narațiunea Patruzeci și trei - Beniamin și orarul său Erzählung Vierzig und drei - Beniamin und sein Stundenplan Narrative Forty-three - Benjamin and his timetable Рассказ сорок третий - Бенджамин и его расписание

Beniamin se uită la orarul său școlar. Beniamin schaut sich seinen Stundenplan an. Benjamin looks at his school timetable. Benjamin regarde son emploi du temps. Бенджамін дивиться на свій шкільний розклад.

Are un orar foarte încărcat. Er hat einen sehr vollen Stundenplan. He has a very busy schedule. Han har ett mycket späckat schema.

Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute. Alle seine Kurse dauern neunzig Minuten. All his lectures last ninety minutes. Alla hans föreläsningar varar i nittio minuter. Усі його заняття тривають дев'яносто хвилин.

Și toate zilele lui lucrătoare sunt pline. Und alle seine Arbeitstage sind voll. And all his working days are full. Et toutes ses journées de travail sont bien remplies. И все его рабочие дни заполнены. Och alla hans arbetsdagar är fulla. І всі його робочі дні заповнені.

Nu are mult timp liber seara și nici în zilele de luni. Er hat abends und auch an Montagen nicht viel Freizeit. He doesn't have much free time in the evenings or on Mondays. У него не так много свободного времени по вечерам и по понедельникам. Han har inte mycket fritid på kvällarna eller på måndagar. Він не має багато вільного часу вечорами та по понеділках.

Totuși, nu are cursuri în weekend, așa că ar trebui să aibă puțin timp să-și vadă atunci prietenii. Trotzdem hat er am Wochenende keine Kurse, also sollte er etwas Zeit haben, um dann seine Freunde zu sehen. However, she doesn't have classes on the weekend, so she should have some time to see her friends then. Однако в выходные у нее нет занятий, так что у нее будет время повидаться с друзьями. Hon har dock inga lektioner på helgen, så hon borde ha tid att träffa sina vänner då. Однак у нього немає занять на вихідних, тож у нього має бути час, щоб побачитися з друзями.

Deși are încă puțin timp pentru el, cea mai mare parte a timpului lui va fi pentru studiu. Obwohl er noch etwas Zeit für sich hat, wird der größte Teil seiner Zeit für das Lernen sein. Although he still has little time for himself, most of his time will be for studying. Хотя у него по-прежнему мало времени для себя, большую часть времени он будет посвящать учебе. Även om han fortfarande har lite tid för sig själv kommer den mesta tiden att gå åt till studier. Хоча у нього все ще залишається мало часу для себе, більшу частину часу він витрачатиме на навчання.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit. Es folgt die gleiche Erzählung, aber in einer anderen Art und Weise ausgedrückt.

Mă uitam la orarul meu școlar. Ich schaute auf meinen Stundenplan. I was looking at my school schedule. Я смотрел на свое школьное расписание. Jag tittade på mitt skolschema.

Aveam un orar foarte încărcat. Ich hatte einen sehr vollen Stundenplan. I had a very busy schedule. У меня был очень напряженный график.

Toate cursurile mele durau nouăzeci de minute. ||||noventa|| Alle meine Kurse dauerten neunzig Minuten. All of my classes lasted ninety minutes. Alla mina lektioner varade i nittio minuter.

Și toate zilele mele lucrătoare erau pline. Und alle meine Arbeitstage waren voll. And all my working days were full.

Nu prea aveam timp liber seara și nici în zilele de luni. Ich hatte nicht viel Freizeit abends und auch nicht an Montagen. I didn't have much free time in the evenings or on Mondays. Jag hade inte så mycket fritid på kvällarna eller på måndagar.

Totuși, nu aveam cursuri în weekend, așa că puteam avea puțin timp să-mi văd atunci prietenii. Trotzdem hatte ich am Wochenende keine Kurse, also konnte ich etwas Zeit haben, um dann meine Freunde zu sehen. However, I didn't have weekend classes, so I could have had some time to see my friends then.

Întrebări: Fragen:

Unu: Beniamin se uită la orarul lui școlar. Eins: Beniamin schaut auf seinen Stundenplan. Первый: Бенджамин смотрит на свое школьное расписание.

La ce se uită Beniamin? Worauf schaut Beniamin?

Beniamin se uită la orarul lui școlar. Beniamin schaut auf seinen Stundenplan.

Doi: Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute. Zwei: Alle seine Kurse dauern neunzig Minuten.

Cât durează toate cursurile lui? Wie lange dauern alle seine Kurse? How long do all his classes last?

Toate cursurile lui durează nouăzeci de minute. Alle seine Kurse dauern neunzig Minuten. All his classes last ninety minutes.

Trei: Beniamin nu are prea mult timp liber seara. Drei: Beniamin hat nicht viel Freizeit am Abend. Three: Beniamin doesn't have much free time in the evening.

Cât timp liber are Beniamin seara? Wie viel Freizeit hat Beniamin am Abend? How much free time does Beniamin have in the evening?

Beniamin nu are prea mult timp liber seara. Beniamin hat nicht viel Freizeit am Abend. Beniamin doesn't have much free time in the evening.

Patru: Beniamin nu are cursuri în weekend. Vier: Beniamin hat am Wochenende keine Kurse. Four: Beniamin doesn't have classes on weekends.

Beniamin are cursuri în weekend? Hat Beniamin Kurse am Wochenende? Does Beniamin have classes on weekends?

Nu, Beniamin nu are cursuri în weekend. Nein, Beniamin hat keine Kurse am Wochenende. No, Beniamin doesn't have classes on weekends.

Cinci: Orarul lui era foarte încărcat. Fünf: Sein Stundenplan war sehr voll. Five: His schedule was very busy.

Cât de încărcat era orarul lui? Wie voll war sein Stundenplan? How busy was his schedule? Насколько плотным был его график?

Orarul lui era foarte încărcat. Sein Stundenplan war sehr voll. His schedule was very busy.

Șase: Toate zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline. Sechs: Alle seine Arbeitstage waren voll. Six: All his weekdays were full. Шосте: Усі робочі дні Веніаміна були насиченими.

Câte dintre zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline? Wie viele seiner Arbeitstage waren voll? How many of his weekdays were full? Сколько будних дней Бенджамина было заполнено?

Toate zilele lucrătoare ale lui Beniamin erau pline. Alle seine Arbeitstage waren voll. All his weekdays were full. Все рабочие дни Бенджамина были насыщенными.

Șapte: Beniamin nu avea timp liber în zilele de luni. Sieben: Beniamin hatte keine Freizeit an Montagen. Seven: Beniamin didn't have any free time on Mondays.

Cât timp liber avea Beniamin în zilele de luni? Wie viel Freizeit hatte Beniamin an Montagen? How much free time did Beniamin have on Mondays?

Beniamin nu avea timp liber în zilele de luni. Beniamin hatte keine Freizeit an Montagen. Beniamin didn't have any free time on Mondays.

Opt: Beniamin a avut puțin timp să își vadă prietenii. Acht: Beniamin hatte wenig Zeit, um seine Freunde zu sehen. Eight: Beniamin had little time to see his friends. Восемь: У Бенджамина было мало времени, чтобы увидеться с друзьями.

A avut Beniamin timp să își vadă prietenii? Hat Beniamin Zeit gehabt, um seine Freunde zu sehen? Did Beniamin have time to see his friends? Успел ли Бенджамин повидаться с друзьями? Hade Benjamin tid att träffa sina vänner?

Da, Beniamin a avut puțin timp să își vadă prietenii. Ja, Beniamin hatte wenig Zeit, um seine Freunde zu sehen. Yes, Beniamin had little time to see his friends. Ja, Benjamin hade inte mycket tid att träffa sina vänner.