×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 13 - Maria are o întâlnire cu Alexandru

Narațiunea Treisprezece : Maria are o întâlnire cu Alexandru.

Maria este într-un restaurant.

Ea are o întâlnire cu Alexandru.

Maria nu îl cunoaște pe Alexandru.

Dar el este un prieten al unui prieten.

Alexandru sosește la timp.

El spune: “Salut!” și Maria spune: “Bună!”.

Alexandru se așează și Maria îl privește.

Ea crede că el este foarte chipeș.

Maria zâmbește și Alexandru o privește.

“Ai un zâmbet draguț”, spune Alexandru.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit.

Sunt într-un restaurant.

Am o întâlnire cu Alexandru.

Nu îl cunosc pe Alexandru.

Dar el este un prieten al unui prieten.

El sosește la timp.

El spune: “Salut!” și eu spun: “Bună!”.

El se așează și eu îl privesc.

Eu cred că el este foarte chipeș.

Eu zâmbesc și Alexandru mă privește.

“Ai un zâmbet draguț”, zice Alexandru.

Întrebări:

Unu: Maria este la un restaurant.

Maria este acasă?

Nu, Maria nu este acasă.

Ea este la un restaurant.

Doi: Maria are o întâlnire cu Alexandru.

Maria are o întâlnire cu Gheorghe?

Nu, Maria nu are o întâlnire cu Gheorghe.

Ea are o întâlnire cu Alexandru.

Trei: Maria nu îl cunoaște pe Alexandru dar el este un prieten al unui prieten.

Maria îl cunoaște pe Alexandru?

Nu, Maria nu îl cunoaște pe Alexandru dar el este un prieten al unui prieten.

Patru: Alexandru sosește la restaurant la timp.

Alexandru sosește la restaurant la timp?

Da, Alexandru sosește la restaurant la timp.

Cinci: Alexandru îi spune Mariei: “Salut!”.

Alexandru spune: "Salut? ".

Da, Alexandru îi spune Mariei: "Salut! ".

Șase: Maria crede că Alexandru este chipeș.

Maria crede că Alexandru este chipeș?

Da, Maria crede că Alexandru este chipeș.

Șapte: Alexandru o privește pe Maria.

Alexandru o privește pe Maria?

Da, Alexandru o privește pe Maria.

Opt: Alexandru spune că Maria are un zâmbet drăguț.

Alexandru spune că îi place zâmbetul Mariei?

Da, Alexandru spune că Maria are un zâmbet drăguț.


Narațiunea Treisprezece : Maria are o întâlnire cu Alexandru. Die Erzählung Dreizehn: Maria hat ein Treffen mit Alexandru. Narrative Thirteen: Maria has a date with Alexandru.

Maria este într-un restaurant. Maria ist in einem Restaurant. Maria is in a restaurant.

Ea are o întâlnire cu Alexandru. Sie hat ein Treffen mit Alexandru. She has a date with Alexandru.

Maria nu îl cunoaște pe Alexandru. Maria kennt Alexandru nicht. Maria doesn't know Alexandru.

Dar el este un prieten al unui prieten. Aber er ist ein Freund eines Freundes. But he is a friend of a friend. Але він друг друга.

Alexandru sosește la timp. Alexandru kommt pünktlich an. Alexandru arrives on time.

El spune: “Salut!” și Maria spune: “Bună!”. Er sagt: "Hallo!" und Maria sagt: "Hallo!". He says, "Hello!" and Maria says, "Hi!".

Alexandru se așează și Maria îl privește. Alexandru setzt sich und Maria schaut ihn an. Alexandru sits down and Maria looks at him. Олександр сідає, а Марія дивиться на нього.

Ea crede că el este foarte chipeș. Sie findet ihn sehr gutaussehend. She thinks he's very handsome. Вона вважає його дуже красивим.

Maria zâmbește și Alexandru o privește. Maria lächelt und Alexandru schaut sie an. Maria smiles and Alexandru looks at her.

“Ai un zâmbet draguț”, spune Alexandru. "Du hast ein süßes Lächeln", sagt Alexandru. "You have a lovely smile," Alexandru says. "У вас гарна посмішка", - каже Олександр.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit. Die gleiche Geschichte wird auf eine andere Weise erzählt. The same narrative continues in a different way.

Sunt într-un restaurant. Wir sind in einem Restaurant. I am in a restaurant.

Am o întâlnire cu Alexandru. Ich habe ein Treffen mit Alexandru. I have a date with Alexandru.

Nu îl cunosc pe Alexandru. Ich kenne Alexandru nicht. I don't know Alexandru. Я не знаю Олександра.

Dar el este un prieten al unui prieten. Aber er ist ein Freund eines Freundes. But he is a friend of a friend.

El sosește la timp. Er kommt pünktlich an. He arrives on time.

El spune: “Salut!” și eu spun: “Bună!”. Er sagt: "Hallo!" und ich sage: "Hallo!". He says, "Hello!" and I say, "Hi!".

El se așează și eu îl privesc. Er setzt sich und ich schaue ihn an. He sits down and I look at him. Він сідає, а я дивлюся на нього.

Eu cred că el este foarte chipeș. Ich finde ihn sehr gutaussehend. I think he's very handsome.

Eu zâmbesc și Alexandru mă privește. Ich lächle und Alexandru schaut mich an. I smile and Alexandru looks at me.

“Ai un zâmbet draguț”, zice Alexandru. "Du hast ein süßes Lächeln", sagt Alexandru. "You have a cute smile," Alexandru says.

Întrebări: Fragen: Questions:

Unu: Maria este la un restaurant. Eins: Maria ist in einem Restaurant. One: Maria is at a restaurant.

Maria este acasă? Ist Maria zu Hause? Is Maria at home?

Nu, Maria nu este acasă. Nein, Maria ist nicht zu Hause. No, Maria is not at home.

Ea este la un restaurant. Sie ist in einem Restaurant. She is at a restaurant.

Doi: Maria are o întâlnire cu Alexandru. Zwei: Maria hat ein Treffen mit Alexandru. Two: Maria has a meeting with Alexandru.

Maria are o întâlnire cu Gheorghe? Hat Maria ein Treffen mit Gheorghe? Does Maria have a meeting with Gheorghe?

Nu, Maria nu are o întâlnire cu Gheorghe. Nein, Maria hat kein Treffen mit Gheorghe. No, Maria does not have a meeting with Gheorghe.

Ea are o întâlnire cu Alexandru. Sie hat ein Treffen mit Alexandru. She has a meeting with Alexandru.

Trei: Maria nu îl cunoaște pe Alexandru dar el este un prieten al unui prieten. Drei: Maria kennt Alexandru nicht, aber er ist ein Freund eines Freundes. Three: Maria doesn't know Alexandru but he is a friend of a friend.

Maria îl cunoaște pe Alexandru? Kennt Maria Alexandru? Does Maria know Alexandru?

Nu, Maria nu îl cunoaște pe Alexandru dar el este un prieten al unui prieten. Nein, Maria kennt Alexandru nicht, aber er ist ein Freund eines Freundes. No, Maria doesn't know Alexandru but he is a friend of a friend.

Patru: Alexandru sosește la restaurant la timp. Vier: Alexandru kommt pünktlich im Restaurant an. Four: Alexandru arrives at the restaurant on time.

Alexandru sosește la restaurant la timp? Kommt Alexandru pünktlich im Restaurant an? Does Alexandru arrive at the restaurant on time?

Da, Alexandru sosește la restaurant la timp. Ja, Alexandru kommt pünktlich im Restaurant an. Yes, Alexandru arrives at the restaurant on time.

Cinci: Alexandru îi spune Mariei: “Salut!”. Fünf: Alexandru sagt zu Maria: "Hallo!". Five: Alexandru says to Maria, "Hello!".

Alexandru spune: "Salut? sagt Alexandru: "Hallo? Does Alexandru say, "Hello?" ". ". Yes, Alexandru says, "Hello."

Da, Alexandru îi spune Mariei: "Salut! Ja, Alexandru sagt Maria: "Hallo!" Yes, Alexandru says to Maria, "Hello!" ". ". ".

Șase: Maria crede că Alexandru este chipeș. Sechs: Maria glaubt, dass Alexandru gutaussehend ist. Six: Maria believes that Alexandru is handsome.

Maria crede că Alexandru este chipeș? Glaubt Maria, dass Alexandru gutaussehend ist? Does Maria believe that Alexandru is handsome?

Da, Maria crede că Alexandru este chipeș. Ja, Maria glaubt, dass Alexandru gutaussehend ist. Yes, Maria believes that Alexandru is handsome.

Șapte: Alexandru o privește pe Maria. Sieben: Alexandru schaut Maria an. Seven: Alexandru looks at Maria.

Alexandru o privește pe Maria? Schaut Alexandru Maria an? Does Alexandru look at Maria?

Da, Alexandru o privește pe Maria. Ja, Alexandru schaut Maria an. Yes, Alexandru looks at Maria.

Opt: Alexandru spune că Maria are un zâmbet drăguț. Acht: Alexandru sagt, dass Maria ein hübsches Lächeln hat. Eight: Alexandru says that Maria has a cute smile.

Alexandru spune că îi place zâmbetul Mariei? Sagt Alexandru, dass ihm das Lächeln von Maria gefällt? Does Alexandru say that he likes Maria's smile?

Da, Alexandru spune că Maria are un zâmbet drăguț. Ja, Alexandru sagt, dass Maria ein hübsches Lächeln hat. Yes, Alexandru says that Maria has a cute smile.