×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Poezie - Mihai Eminescu, De-aș avea

De-aș avea

De-aș avea și eu o floare

Mîndră, dulce, răpitoare

Ca și florile din mai,

Fiice dulce a unui plai,

Plai rîzînd cu iarbă verde,

Ce se leagănă, se pierde

Undoind încetișor,

Șoptind șoapte de amor;

De-aș avea o floricică

Gingașă și tinerică,

Ca și floarea crinului,

Alb ca neaua sînului,

Amalgam de-o roz-albie

Și de una purpurie,

Cîntind vesel și ușor,

Șoptind șoapte de amor;

De-aș avea o porumbiță

Cu chip alb de copiliță,

Copiliță blîndișoară,

Ca o zi de primăvară,

Cîtu-ți ține ziulița

I-aș cînta doina, doinița,

I-aș cînta-o-ncetișor,

Șoptind șoapte de amor.

De-aș avea Hätte ich If I had Se avessi Als ik Если бы я Eğer ben

De-aș avea și eu o floare If only I had a flower Si sólo tuviera una flor

Mîndră, dulce, răpitoare Proud, sweet, ravishing

Ca și florile din mai, Like May flowers, Como las flores de mayo,

Fiice dulce a unui plai, Sweet daughter of a plain,

Plai rîzînd cu iarbă verde, Plain laughing with green grass, Risa llana con hierba verde,

Ce se leagănă, se pierde What swings, misses

Undoind încetișor, Slowly undulating, Lentamente ondulante,

Șoptind șoapte de amor; Whispering love whispers;

De-aș avea o floricică If only I had a little flower

Gingașă și tinerică, Gentle and youthful,

Ca și floarea crinului, Like the lily flower,

Alb ca neaua sînului, White as the snow of the breast,

Amalgam de-o roz-albie Amalgam of a pink-white

Și de una purpurie, And a purple one, Y uno morado,

Cîntind vesel și ușor, Singing merrily and lightly, Cantando alegremente y con ligereza,

Șoptind șoapte de amor; Whispering love whispers; Susurrando susurros de amor;

De-aș avea o porumbiță If I had a pigeon Si tuviera una paloma

Cu chip alb de copiliță, With the white face of a child, Con la cara blanca de un niño,

Copiliță blîndișoară, You sweet child, Dulce niña,

Ca o zi de primăvară, Like a spring day, Como un día de primavera,

Cîtu-ți ține ziulița Your little day is holding

I-aș cînta doina, doinița, I'd sing her doina, doinița,

I-aș cînta-o-ncetișor, I'd sing it to her softly,

Șoptind șoapte de amor.