×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, O platformă online de învăţare de limbi străine numită LingQ

O platformă online de învăţare de limbi străine numită LingQ.

Susan: George oferă meditaţii pe o platformă online de învăţare de limbi străine numită LingQ.

Jane: Nu înţeleg.

Susan: El mi-a arătat cum să folosesc platforma LingQ să învăţ.

Şi asta m-a ajutat foarte mult. Jane: Vrei să spui că platform LingQ te-a ajutat mai mult decât faptul că locuieşti cu George?

Susan: Ambele m-au ajutat dar LingQ m-a ajutat foarte mult.

Jane: Nu te cred.

Nu înţeleg.

Susan: George m-a făcut să înţeleg că metoda mea de învăţare nu era cea mai bună.

Eu eram prea concentrată pe gramatică. Îmi era prea teamă să nu fac greşeli. Cred că îmi era teamă să nu mă fac de râs. Jane: Dar nu trebuie să ştii gramatică ca să poţi vorbi bine o limbă străină?

Susan: Nu.

Am început să-mi dau seama că atât timp cât îmi place să vorbesc limba engleză nu contează că fac greşeli. Nu mă mai simt stânjenită atunci când fac greşeli. Greşelile fac parte din procesul de învăţare. Jane: Şi deci cum ai învăţat?

Susan: George mi-a spus să ascult şi să citesc mult şi să salvez cuvinte şi expresii pe platforma LingQ.

Şi acesta a fost momentul în care a început să-mi placă limba. În acel moment am început să fac progrese şi să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele de limba engleză. Jane: Şi prin simplul fapt că nu te-ai mai gândit la gramatică ai început să vorbeşti limba mai bine?

Susan: Da.

A trebuit să uit ce mă învăţaseră la şcoală timp de atâţia ani.

O platformă online de învăţare de limbi străine numită LingQ. An online language learning platform called LingQ. Une plateforme d'apprentissage des langues en ligne appelée LingQ. Uma plataforma de aprendizado de idiomas online chamada LingQ. Онлайн-платформа для изучения языков под названием LingQ. Онлайн-платформа для вивчення мов під назвою LingQ.

Susan: George oferă meditaţii pe o platformă online de învăţare de limbi străine numită LingQ. Susan: George bietet Nachhilfe auf einer Online-Sprachlernplattform namens LingQ an. Susan: George offers meditations on an online language learning platform called LingQ. Susan : George propose des cours particuliers sur une plateforme d'apprentissage des langues en ligne appelée LingQ. Susan: George oferece meditações em uma plataforma de aprendizado de idiomas online chamada LingQ. Сьюзен: Джордж предлагает медитации на онлайн-платформе для изучения языков под названием LingQ. Сьюзен: Джордж пропонує медитації на онлайн-платформі для вивчення мов під назвою LingQ.

Jane: Nu înţeleg. Jane: I don't understand. Jane: Eu não entendo. Джейн: Я не понимаю. Джейн: Я не розумію.

Susan: El mi-a arătat cum să folosesc platforma LingQ să învăţ. Susan: Er hat mir gezeigt, wie ich die LingQ-Plattform zum Lernen nutzen kann. Susan: He showed me how to use the LingQ platform to learn. Susan: Ele me mostrou como usar a plataforma LingQ para aprender. Сьюзан: Он показал мне, как использовать платформу LingQ для обучения. Сьюзан: Він показав мені, як використовувати платформу LingQ для навчання.

Şi asta m-a ajutat foarte mult. And that helped me a lot. E isso me ajudou muito. И это мне очень помогло. І це мені дуже допомогло. Jane: Vrei să spui că platform LingQ te-a ajutat mai mult decât faptul că locuieşti cu George? Jane: Are you saying that the LingQ platform helped you more than living with George? Jane: Você está dizendo que a plataforma LingQ te ajudou mais do que morar com George? Джейн: Вы хотите сказать, что платформа LingQ помогла вам больше, чем жизнь с Джорджем? Джейн: Ви хочете сказати, що платформа LingQ допомогла вам більше, ніж життя з Джорджем?

Susan: Ambele m-au ajutat dar LingQ m-a ajutat foarte mult. Susan: Both helped me but LingQ helped me a lot. Susan : Les deux m'ont aidée, mais LingQ m'a beaucoup aidée. Susan: Ambos me ajudaram, mas o LingQ me ajudou muito. Сьюзен: Оба мне помогли, но LingQ очень помог. Сьюзен: Обидва допомогли мені, але LingQ мені дуже допоміг.

Jane: Nu te cred. Jane: I don't believe you. Jane: Eu não acredito em você. Джейн: Я тебе не верю. Джейн: Я тобі не вірю.

Nu înţeleg. I do not understand. Eu não entendi. Я не понимаю. Я не розумію.

Susan: George m-a făcut să înţeleg că metoda mea de învăţare nu era cea mai bună. Susan: George machte mir klar, dass meine Lernmethode nicht die beste war. Susan: George made me understand that my method of learning was not the best. Susan: George me fez perceber que meu método de aprendizado não era o melhor. Сьюзан: Джордж заставил меня понять, что мой метод обучения не самый лучший. Сьюзен: Джордж змусив мене зрозуміти, що мій метод навчання не найкращий.

Eu eram prea concentrată pe gramatică. Ich war zu sehr auf die Grammatik konzentriert. I was too focused on grammar. Я был слишком сосредоточен на грамматике. Я був надто зосереджений на граматиці. Îmi era prea teamă să nu fac greşeli. I was too scared not to make mistakes. J'avais trop peur de faire des erreurs. Eu tinha muito medo de errar. Я слишком боялся ошибиться. Я дуже боявся зробити помилку. Cred că îmi era teamă să nu mă fac de râs. Ich glaube, ich hatte Angst, mich über mich lustig zu machen. I think I was afraid I would make fun of myself. Je crois que j'avais peur de me ridiculiser. Acho que tinha medo de ser ridicularizado. Думаю, я боялся, что надо мной будут смеяться. Мені здається, я боявся, що з мене посміяться. Jane: Dar nu trebuie să ştii gramatică ca să poţi vorbi bine o limbă străină? Jane: But don't you have to know grammar to be able to speak a foreign language well? Jane : Mais ne faut-il pas connaître la grammaire pour bien parler une langue étrangère ? Jane: Mas você não precisa saber gramática para falar bem uma língua estrangeira? Джейн: Но разве тебе не нужно знать грамматику, чтобы хорошо говорить на иностранном языке? Джейн: Але хіба вам не потрібно знати граматику, щоб добре говорити іноземною мовою?

Susan: Nu. Susan: No. Susana: Não. Сьюзан: Ні.

Am început să-mi dau seama că atât timp cât îmi place să vorbesc limba engleză nu contează că fac greşeli. Ich fange an zu begreifen, dass es egal ist, ob ich Fehler mache, solange ich gerne Englisch spreche. I began to realize that as long as I like to speak English, it doesn't matter that I'm making mistakes. J'ai commencé à réaliser que tant que j'aimais parler anglais, peu importait que je fasse des erreurs. Comecei a perceber que, desde que eu goste de falar inglês, não importa que eu cometa erros. Я начал понимать, что пока мне нравится говорить по-английски, не имеет значения, что я делаю ошибки. Я почав розуміти, що поки мені подобається розмовляти англійською, неважливо, що я роблю помилки. Nu mă mai simt stânjenită atunci când fac greşeli. Ich schäme mich nicht, wenn ich Fehler mache. I don't feel embarrassed when I make mistakes. Je ne me sens plus gêné lorsque je fais des erreurs. Não me sinto mais envergonhado quando cometo erros. Я больше не чувствую смущения, когда делаю ошибки. Я більше не соромлюся, коли роблю помилки. Greşelile fac parte din procesul de învăţare. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Mistakes are part of the learning process. Erros fazem parte do processo de aprendizagem. Ошибки являются частью процесса обучения. Помилки є частиною процесу навчання. Jane: Şi deci cum ai învăţat? Jane: Wie haben Sie das gelernt? Jane: So how did you learn? Jane: Então, como você aprendeu? Джейн: Так как ты научился? Джейн: То як ти навчився?

Susan: George mi-a spus să ascult şi să citesc mult şi să salvez cuvinte şi expresii pe platforma LingQ. Susan: George told me to listen and read a lot and save words and phrases on the LingQ platform. Susan : George m'a dit d'écouter et de lire beaucoup et d'enregistrer des mots et des phrases sur la plateforme LingQ. Susan: George me disse para ouvir e ler muito e salvar palavras e frases na plataforma LingQ. Сьюзан: Джордж посоветовал мне много слушать и читать, а также сохранять слова и фразы на платформе LingQ. Сьюзан: Джордж сказав мені багато слухати й читати й зберігати слова й фрази на платформі LingQ.

Şi acesta a fost momentul în care a început să-mi placă limba. Und das war, als ich anfing, meine Zunge zu mögen. And that was when I started liking the language. E foi nesse momento que comecei a gostar do idioma. И это был момент, когда мне начал нравиться язык. І це був момент, коли мені почала подобатися мова. În acel moment am început să fac progrese şi să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele de limba engleză. It was at this point that I began to make progress and improve my knowledge of English. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des progrès et à améliorer mes compétences en anglais. Naquele momento comecei a progredir e melhorar meus conhecimentos da língua inglesa. В тот момент я начал делать успехи и улучшать свои знания английского языка. У той момент я почав прогресувати та вдосконалювати свої знання англійської. Jane: Şi prin simplul fapt că nu te-ai mai gândit la gramatică ai început să vorbeşti limba mai bine? Jane: Und allein dadurch, dass du nicht über Grammatik nachgedacht hast, hast du angefangen, die Sprache besser zu sprechen? Jane: And just because you didn't think about grammar, did you start speaking the language better? Jane: E pelo simples fato de você ter parado de pensar em gramática, você começou a falar melhor o idioma? Джейн: И благодаря тому простому факту, что ты перестал думать о грамматике, ты стал лучше говорить на языке? Джейн: І завдяки тому простому факту, що ти перестав думати про граматику, ти почав говорити мовою краще?

Susan: Da. Susan: Yes. Susana: Sim.

A trebuit să uit ce mă învăţaseră la şcoală timp de atâţia ani. Ich musste vergessen, was mir so viele Jahre in der Schule beigebracht worden war. I had to forget what I had been taught in school for so many years. Je devais oublier ce qu'on m'avait appris à l'école pendant tant d'années. Tive que esquecer o que havia aprendido na escola por tantos anos. Мне пришлось забыть то, чему меня столько лет учили в школе. Мені довелося забути те, чого мене вчили в школі стільки років.