×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, Nu îmi fac griji pentru el.

Nu îmi fac griji pentru el.

Jane: Nu îmi fac griji pentru el. Vreau doar să ştiu ce se întâmplă.

Paul: Ei bine, eu chiar nu ştiu de ce nu îţi mai scrie.

Jane: Dar trebuie să mă ajuţi. Din acest motiv am venit azi aici.

Paul: Cum să te ajut? Nu pot să îţi răspund la toate întrebările.

Jane: De ce nu? Este foarte important pentru mine să ştiu şi vei vedea şi de ce.

Paul: Dacă insişti, după părerea mea pui întrebări care chiar nu te privesc.

Jane: De ce spui ca nu ma privesc?

Paul: Aceasta este locuinţa fratelui tău. Are propria viaţă. Are grijă singur de el.

Jane: Dar este fratele meu. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu el.


Nu îmi fac griji pentru el. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. I don't care about him. No estoy preocupado por él. Я не беспокоюсь о нем. Я не переживаю за нього.

Jane: Nu îmi fac griji pentru el. Jane: I don't worry about him. Jane: Non sono preoccupata per lui. Jane: Não estou preocupada com ele. Джейн: Я не беспокоюсь о нем. Джейн: Я не переживаю за нього. Vreau doar să ştiu ce se întâmplă. Ich will nur wissen, was los ist. I just want to know what's going on. Voglio solo sapere cosa sta succedendo. Eu só quero saber o que está acontecendo. Я просто хочу знать, что происходит. Я просто хочу знати, що відбувається.

Paul: Ei bine, eu chiar nu ştiu de ce nu îţi mai scrie. Paul: Nun, ich weiß wirklich nicht, warum er dir nicht mehr schreibt. Paul: Well, I really don't know why I don't write to you anymore. Paul : Eh bien, je ne sais vraiment pas pourquoi il ne t'écrit plus. Paul: Beh, davvero non so perché non ti scrive più. Paul: Bem, eu realmente não sei por que ele não escreve mais para você. Пол: Ну, я действительно не знаю, почему он больше не пишет тебе. Пол: Я справді не знаю, чому він тобі більше не пише.

Jane: Dar trebuie să mă ajuţi. Jane: Aber du musst mir helfen. Jane: But you have to help me. Jane : Mais tu dois m'aider. Jane: Ma devi aiutarmi. Jane: Mas você tem que me ajudar. Джейн: Но ты должен мне помочь. Джейн: Але ти повинен допомогти мені. Din acest motiv am venit azi aici. Deshalb bin ich heute hergekommen. That's why I came here today. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Ecco perché sono venuto qui oggi. É por isso que vim aqui hoje. Вот почему я пришел сюда сегодня. Ось чому я прийшов сюди сьогодні.

Paul: Cum să te ajut? Paul: Wie kann ich dir helfen? Paul: How can I help you? Paolo: come posso aiutarti? Paulo: Como posso te ajudar? Пол: Чем я могу вам помочь? Пол: Чим я можу тобі допомогти? Nu pot să îţi răspund la toate întrebările. Ich kann nicht alle Ihre Fragen beantworten. I can't answer all your questions. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Non posso rispondere a tutte le tue domande. Não posso responder a todas as suas perguntas. Я не могу ответить на все ваши вопросы. Я не можу відповісти на всі ваші запитання.

Jane: De ce nu? Jane: Why not? Jane: Perché no? Джейн: Почему бы и нет? Джейн: Чому б і ні? Este foarte important pentru mine să ştiu şi vei vedea şi de ce. Es ist sehr wichtig für mich zu wissen und Sie werden sehen warum. It is very important for me to know and you will see why. Il est très important pour moi de savoir et vous comprendrez pourquoi. È molto importante per me saperlo e vedrai perché. É muito importante para mim saber e você verá o porquê. Мне очень важно знать, и вы поймете, почему. Для мене це дуже важливо знати, і ви побачите чому.

Paul: Dacă insişti, după părerea mea pui întrebări care chiar nu te privesc. Paul: Wenn Sie darauf bestehen, ich denke, Sie stellen Fragen, die Sie wirklich nichts angehen. Paul: If you insist, in my opinion you ask questions that do not really concern you. Paul : Si vous insistez, à mon avis vous posez des questions qui ne vous concernent pas vraiment. Paul: Se insisti, credo che tu stia facendo domande che in realtà non ti riguardano. Paul: Se você insiste, acho que está fazendo perguntas que realmente não lhe dizem respeito. Пол: Если вы настаиваете, я думаю, вы задаете вопросы, которые на самом деле вас не касаются. Пол: Якщо ви наполягаєте, я думаю, що ви ставите питання, які вас насправді не стосуються.

Jane: De ce spui ca nu ma privesc? Jane: Warum sagst du, ich schaue nicht hin? Jane: Why do you say they do not look at me? Jane: Perché dici che non sto guardando? Jane: Por que você diz que não estou olhando? Джейн: Почему ты говоришь, что я не смотрю? Джейн: Чому ти кажеш, що я не дивлюся?

Paul: Aceasta este locuinţa fratelui tău. Paulus: Das ist das Haus deines Bruders. Paul: This is your brother's home. Paul : C'est la maison de ton frère. Paul: Questa è la casa di tuo fratello. Paul: Esta é a casa do seu irmão. Пол: Это дом твоего брата. Пол: Це дім твого брата. Are propria viaţă. Es hat sein eigenes Leben. He has his own life. Il a sa propre vie. Ha una sua vita. Tem vida própria. У него своя жизнь. У нього є своє життя. Are grijă singur de el. Er kümmert sich um sich selbst. He takes care of himself. Il prend soin de lui. Si prende cura di se stesso. Ele cuida de si mesmo. Он заботится о себе. Він доглядає за собою.

Jane: Dar este fratele meu. Jane: But he's my brother. Jane: Ma è mio fratello. Jane: Mas ele é meu irmão. Джейн: Но он мой брат. Джейн: Але він мій брат. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu el. Es interessiert mich, was mit ihm passiert. I care what happens to him. Je me fiche de ce qui lui arrive. Mi importa cosa gli succede. Eu me importo com o que acontece com ele. Мне важно, что с ним происходит. Мені байдуже, що з ним станеться.