×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

radio Europa Liberă, 19.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara, represiune și solidaritate internațională cu victimele ei (3)

19.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara, represiune și solidaritate internațională cu victimele ei (3)

Emil Hurezeanu: Avem numeroase reacţii de presă. Articolele apărute astăzi în majoritatea ziarelor de prima mână din Germania Federală, Italia, Marea Britanie, Statele Unite, Franţa, Elvetia, Belgia sunt cu zecile. În emisiunea în direct pe care o vom transmite la miezul nopţii vom mai avea câteva reviste ale presei, vom intra în amănunte. Deocamdată avem doar o succintă revistă a presei italiene pe care vă invit să o ascultăm imediat. Reacţia mediilor de informare italiene la ceea ce se petrece în România este imensă.

Adrian Niculescu: Totalitatea presei de azi dimineaţă, 19 decembrie, fără nicio excepţie îşi deschide ediţiile de mai multe ori pe toata lungimea paginii întâi cu evenimentele tragice pe care le trăieşte România. La fel se comportă jurnalele radiofonice televizate cu informaţii aproape din oră în oră. Emoţia este fără precedent, vocile prezentatorilor, ca şi a noastră, a celor de la Europa Liberă, sunt cu respiraţia întretăiată. Este o veritabilă undă de şoc ce se propagă cu viteza fulgerului. Indignarea opiniei publice italiene faţă de ororile regimului Ceauşescu a explodat. Minciuna nu mai are nicio fărăma de spatiu.

Dacă în Franţa aseara primul titlu al stirilor televizate continua să fie încă, după cum spunea în editia specială doamna Monica Lovinescu, funerariile lui Saharov şi de abia după aceea România, în Italia ordinea a fost inversată. Toate telejurnalele, toate canalele Rai de la toate orele au deschis începând cu ieri la prânz cu revolta de la Timişoara şi Arad. Începem cu fulgeratorul editorial din Il giornale, semnat de cel mai mare maestru al jurnalisticii italiene, Indo Montagnese. El se intituleaza sugestiv „Piaţa Loretto la Bucureşti”. Cităm: „Vocile fragmentare şi confuze care reuşesc să ne parvină din România, chiar dacă ne înşeală asupra a ceea ce s-a petrecut deja, nu ne înşeală asupra a ceea ce se va întâmpla. Lui Ceauşescu calea unei retrageri paşnice şi în surdina pe care o încearcă sau vrea să o încerce diverşii honeckeri, husari, jivkovi şi altii, ii este închisă. Nu ştim cât va mai dura. Ceea ce va urma însă este cert. Ceauşescu şi-a făcut-o cu mâna lui. De aceea va încerca să reziste până la ultimul securist care va fi dispus să îi faca scut. Ştie prea bine că nu poate conta pe niciun fel de sprijin, nici dinafară, nici dinăuntru. Dar asta o ştiu bine şi românii, deşi vor să le ascundă”.

Organul Partidului Comunist Italian titrează pe toată pagina întâi: „Foc asupra mulţimii în România”. Directorul cotidianului comunist semnează articolul de fond intitulat „Ultimul tiran al Europei”. Este inserat un lung interviu cu scriitorul român, Grigore Arbore. În interior, pe o pagină întreagă, pagina a treia, se spune „O ţară capătă putere sub călcâiul conducătorului”. Sunt numai câteva dintre patru său cinci titluri pe care le are pagina a treia din L'Unita. Este reprodusă o declaratie dură a secretarului general al Partidului Comunist Italian şi un apel al UTC-ului italian să plece Ceauşescu. Organizaţia de Tineret Comunist cere demersurile necesare guvernului italian pentru salvarea poporului român şi condamnarea absolută şi fără drept de apel al lui Nicolae Ceauşescu în toate forurile internaţionale.

Alt cotidian comunist, Il Manifesto, directorul cunoscutul om politic italian Luigi Pinto semnează un editorial cu titlul „Ucenicul vrăjitor”. Şi aici buna parte din pagina a treia e dedicată evenimentelor din ţara noastră. La Republica, marele cotidian de stânga de la Roma publica primele trei pagini, dedicate României, sub titlul „Revoltă în România. Ţara este izolată de lume”.

N.C. Munteanu: Atât din această ediţie a Actualităţii Româneşti. Revenim cu informaţii, relatări la emisiunea de la miezul nopţii. Aici Radio Europa Liberă!.


19.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara, represiune și solidaritate internațională cu victimele ei (3) 19.12.89 - Timisoara, Unterdrückung und internationale Solidarität mit den Opfern (3) 19.12.89 - Romanian news: Timișoara, repression and international solidarity with its victims (3) 19.12.89 - Timisoara, represje i międzynarodowa solidarność z ich ofiarami (3)

**Emil Hurezeanu:** Avem numeroase reacţii de presă. Emil Hurezeanu: We have numerous reactions from the press. Articolele apărute astăzi în majoritatea ziarelor de prima mână din Germania Federală, Italia, Marea Britanie, Statele Unite, Franţa, Elvetia, Belgia sunt cu zecile. There are dozens of articles published today in most first-hand newspapers in Federal Germany, Italy, Great Britain, the United States, France, Switzerland, and Belgium. În emisiunea în direct pe care o vom transmite la miezul nopţii vom mai avea câteva reviste ale presei, vom intra în amănunte. In the live broadcast that we will broadcast at midnight, we will have a few more press magazines, we will go into details. Deocamdată avem doar o succintă revistă a presei italiene pe care vă invit să o ascultăm imediat. For now we have only a brief review of the Italian press which I invite you to listen to immediately. Reacţia mediilor de informare italiene la ceea ce se petrece în România este imensă. The reaction of the Italian media to what is happening in Romania is immense.

**Adrian Niculescu**: Totalitatea presei de azi dimineaţă, 19 decembrie, fără nicio excepţie îşi deschide ediţiile de mai multe ori pe toata lungimea paginii întâi cu evenimentele tragice pe care le trăieşte România. Adrian Niculescu: The totality of the press this morning, December 19, without any exception, opens its editions several times along the entire length of the front page with the tragic events that Romania is experiencing. La fel se comportă jurnalele radiofonice televizate cu informaţii aproape din oră în oră. The televised radio diaries with information almost hour by hour behave the same way. Emoţia este fără precedent, vocile prezentatorilor, ca şi a noastră, a celor de la __Europa Liberă__, sunt cu respiraţia întretăiată. The emotion is unprecedented, the voices of the presenters, like ours, those of Free Europe, are holding their breath. Este o veritabilă undă de şoc ce se propagă cu viteza fulgerului. It is a real shock wave that propagates with the speed of lightning. Indignarea opiniei publice italiene faţă de ororile regimului Ceauşescu a explodat. The indignation of Italian public opinion against the horrors of the Ceausescu regime exploded. Minciuna nu mai are nicio fărăma de spatiu. The lie has no more space.

Dacă în Franţa aseara primul titlu al stirilor televizate continua să fie încă, după cum spunea în editia specială doamna Monica Lovinescu, funerariile lui Saharov şi de abia după aceea România, în Italia ordinea a fost inversată. If in France last night the first title of the televised news continued to be, as Mrs. Monica Lovinescu said in the special edition, Sakharov's funeral and only after that Romania, in Italy the order was reversed. Toate telejurnalele, toate canalele __Rai__ de la toate orele au deschis începând cu ieri la prânz cu revolta de la Timişoara şi Arad. All newscasts, all Rai channels at all times started yesterday at noon with the uprising in Timisoara and Arad. Începem cu fulgeratorul editorial din __Il giornale__, semnat de cel mai mare maestru al jurnalisticii italiene, Indo Montagnese. We start with the lightning editorial from Il giornale, signed by the greatest master of Italian journalism, Indo Montagnese. El se intituleaza sugestiv „Piaţa Loretto la Bucureşti”. It is suggestively titled "Loretto Square in Bucharest". Cităm: „Vocile fragmentare şi confuze care reuşesc să ne parvină din România, chiar dacă ne înşeală asupra a ceea ce s-a petrecut deja, nu ne înşeală asupra a ceea ce se va întâmpla. We quote: "The fragmented and confused voices that manage to reach us from Romania, even if they deceive us about what has already happened, do not deceive us about what will happen. Lui Ceauşescu calea unei retrageri paşnice şi în surdina pe care o încearcă sau vrea să o încerce diverşii honeckeri, husari, jivkovi şi altii, ii este închisă. For Ceauşescu, the path of a peaceful and silent retreat that the various honeckers, hussars, jivkovs and others are trying or want to try, is closed to him. Nu ştim cât va mai dura. We don't know how long it will last. Ceea ce va urma însă este cert. But what will follow is certain. Ceauşescu şi-a făcut-o cu mâna lui. Ceausescu did it with his own hand. De aceea va încerca să reziste până la ultimul securist care va fi dispus să îi faca scut. That's why he will try to resist until the last security guard who will be willing to shield him. Ştie prea bine că nu poate conta pe niciun fel de sprijin, nici dinafară, nici dinăuntru. He knows very well that he cannot count on any kind of support, neither from outside nor from inside. Dar asta o ştiu bine şi românii, deşi vor să le ascundă”. But the Romanians also know this well, although they want to hide it".

Organul Partidului Comunist Italian titrează pe toată pagina întâi: „Foc asupra mulţimii în România”. The organ of the Italian Communist Party headlines on the entire front page: "Fire on the crowd in Romania". Directorul cotidianului comunist semnează articolul de fond intitulat „Ultimul tiran al Europei”. The director of the communist daily signs the substantive article entitled "The Last Tyrant of Europe". Este inserat un lung interviu cu scriitorul român, Grigore Arbore. A long interview with the Romanian writer, Grigore Arbore, is included. În interior, pe o pagină întreagă, pagina a treia, se spune „O ţară capătă putere sub călcâiul conducătorului”. Inside, on a full page, page three, it says "A country gains strength under the leader's heel." Sunt numai câteva dintre patru său cinci titluri pe care le are pagina a treia din __L'Unita__. These are just a few of the four or five titles that page three of L'Unita has. Este reprodusă o declaratie dură a secretarului general al Partidului Comunist Italian şi un apel al UTC-ului italian să plece Ceauşescu. A harsh statement by the general secretary of the Italian Communist Party and a call by the Italian UTC for Ceausescu to leave are reproduced. Organizaţia de Tineret Comunist cere demersurile necesare guvernului italian pentru salvarea poporului român şi condamnarea absolută şi fără drept de apel al lui Nicolae Ceauşescu în toate forurile internaţionale. The Communist Youth Organization demands the necessary steps from the Italian government to save the Romanian people and the absolute condemnation of Nicolae Ceauşescu in all international forums.

Alt cotidian comunist, __Il Manifesto__, directorul cunoscutul om politic italian Luigi Pinto semnează un editorial cu titlul „Ucenicul vrăjitor”. Another communist daily, Il Manifesto, the director of the well-known Italian politician Luigi Pinto signs an editorial with the title "The Sorcerer's Apprentice". Şi aici buna parte din pagina a treia e dedicată evenimentelor din ţara noastră. __La Republica__, marele cotidian de stânga de la Roma publica primele trei pagini, dedicate României, sub titlul „Revoltă în România. La Republica, the great leftist daily from Rome publishes the first three pages, dedicated to Romania, under the title "Revolt in Romania. Ţara este izolată de lume”. The country is isolated from the world".

**N.C. Munteanu:** Atât din această ediţie a Actualităţii Româneşti. Revenim cu informaţii, relatări la emisiunea de la miezul nopţii. Aici__ __Radio Europa Liberă!.