×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Polska muzyka rockowa, Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych

Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych

Nikt jeszcze nie wie czy

Stare słońce zarysuje nowy dzień

Blaszany huk próbuje dostać się

Przez szyby, w miękki sen

Na ulicy wrzeszczą psy

Herbata wzniosła krzyk, u sąsiada

Ani jedna droga nie prowadzi mnie

Z powrotem w noc

I niby wszystko jest

Tak jak powinno być

Za chwilę zbudzi mnie

Szary świt

Tylko dlaczego ja

Z takim nieludzkim strachem

Nie potrafię

Trudno to zrozumieć

Lecz nic nie daje siły by żyć

Jakaś misterna część

W konstrukcji zdarzeń

Pękła

Chciałem zreperować świat

A oto widzę, że sam

Jestem jednym z tych cholernych drani i świń

Szeroka droga

Nie była moja

Jasna siła

Utracona

Dopiero teraz wiem jak nisko upada

Kto nie wypełnił swego czasu w pokorze

Oto dlaczego tak się obawiam

Że za minutę trzeba będzie wstawać i żyć

Zaprzepaszczone siły

Wielkiej armii

Świętych znaków

Niepożądane myśli

Klęska wiary

Fale strachu

Z nieodwracalnym skutkiem

Burzą trwały, senny azyl

I oto trzeba będzie

Dumnym krokiem

Iść bez twarzy

W kolejny dzień, w kolejny dzień...


Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych Verschwendete Kräfte der großen Armee der Heiligen Втрачені сили великої армії святих

Nikt jeszcze nie wie czy Niemand weiß es noch Ніхто поки що не знає, чи

Stare słońce zarysuje nowy dzień Die alte Sonne wird einen neuen Tag skizzieren Старе сонце окреслить новий день

Blaszany huk próbuje dostać się Ein Blechknall versucht einzudringen Олов'яний вибух намагається отримати

Przez szyby, w miękki sen Durch die Fenster in einen sanften Schlaf

Na ulicy wrzeszczą psy Hunde bellen auf der Straße

Herbata wzniosła krzyk, u sąsiada Der Tee löste beim Nachbarn einen Schrei aus Чай підняв крик, у сусідів

Ani jedna droga nie prowadzi mnie Nicht ein Weg führt mich Жодна дорога не веде мене

Z powrotem w noc Zurück in die Nacht Назад у ніч

I niby wszystko jest Und wie alles ist І, здавалося б, все

Tak jak powinno być So wie es sein sollte

Za chwilę zbudzi mnie Er wird mich bald aufwecken

Szary świt Graue Morgendämmerung Сірий світанок

Tylko dlaczego ja Nur warum ich Просто тому, що я

Z takim nieludzkim strachem Mit solch unmenschlicher Angst З таким нелюдським страхом

Nie potrafię ich kann nicht Я не можу.

Trudno to zrozumieć Es ist schwer zu verstehen Це важко зрозуміти

Lecz nic nie daje siły by żyć Aber nichts gibt Kraft zum Leben Але ніщо не дає тобі сили жити

Jakaś misterna część Irgendein mysteriöser Teil Якась складна частина

W konstrukcji zdarzeń Beim Bau von Veranstaltungen У конструюванні івентів

Pękła Es ging kaputt Тріщина.

Chciałem zreperować świat Ich wollte die Welt reparieren Я хотів відремонтувати світ

A oto widzę, że sam Und hier sehe ich mich І тут я сам це бачу

Jestem jednym z tych cholernych drani i świń Ich bin einer dieser verdammten Bastarde und Schweine Я один з тих клятих виродків і свиней.

Szeroka droga Breite Straße Широка дорога

Nie była moja Sie war nicht meine Це був не мій

Jasna siła Helle Kraft Очевидна сила

Utracona Verloren gegangen Загублено

Dopiero teraz wiem jak nisko upada Erst jetzt weiß ich, wie tief er fällt Тільки тепер я знаю, як низько вона падає

Kto nie wypełnił swego czasu w pokorze Wer hat seine Zeit nicht mit Demut ausgefüllt?

Oto dlaczego tak się obawiam Deshalb habe ich solche Angst

Że za minutę trzeba będzie wstawać i żyć Dass du in einer Minute aufstehen und leben musst Що за хвилину доведеться встати і жити

Zaprzepaszczone siły Verschwendete Kräfte Втрачені сили

Wielkiej armii große Armee Велика армія

Świętych znaków heilige Charaktere Святі знаки

Niepożądane myśli Unerwünschte Gedanken Небажані думки

Klęska wiary Scheitern des Glaubens Катастрофа віри

Fale strachu Wellen der Angst

Z nieodwracalnym skutkiem Mit irreversibler Wirkung З незворотними наслідками

Burzą trwały, senny azyl Sie stürmen eine permanente, verschlafene Anstalt Вони руйнують постійний, сонний притулок

I oto trzeba będzie Und hier wird es notwendig sein І тут вам доведеться

Dumnym krokiem Mit stolzem Schritt Гордим кроком

Iść bez twarzy Gehen Sie gesichtslos Піти без обличчя

W kolejny dzień, w kolejny dzień... An einem anderen Tag, an einem anderen Tag... Іншим разом, іншим разом....