×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast Polski, PP30: Lot odwołuje rejsy do połowy maja

PP30: Lot odwołuje rejsy do połowy maja

nagłówki

Posłuchaj

Przeczytaj

Cześć. Witam w kolejnym odcinku Podcastu polskiego - audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa.

Oto dzisiejszy nagłówek:

LOT odwołuje rejsy do połowy maja. Wznowienie lotów po otwarciu granic.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań.

LOT

to nazwa polskiego narodowego przewoźnika lotniczego; pełna nazwa to Polskie Linie Lotnicze LOT

odwołuje

odwoływać - to czasownik niedokonany, który na angielski tłumaczymy m.in. jako: to cancel, to recall, to dismiss, a zatem jak widzimy ma on wiele znaczeń; podstawowe to:

- zawiadomić, że coś się nie odbędzie,

- usunąć kogoś ze stanowiska.

Zobaczmy na przykładach:

Wszystkie imprezy masowe zostały odwołane do końca miesiąca.

Pani Marto, proszę odwołać moje jutrzejsze spotkania.

Prezes odwołał swoją dzisiejszą wizytę w naszej fabryce.

Premier odwołał wczoraj ministra sportu.

Prezydent zamierza odwołać jutro ambasadora w Hiszpanii.

rejsy

rejs - to po angielsku: cruise, voyage, flight; w naszym przykładzie słowo to użyte jest w liczbie mnogiej: rejsy.

W języku polskim słowa rejs używamy zwykle, kiedy mówimy o podróży statkiem. Dość rzadko używa się go w odniesieniu do podróży lotniczych, można się z tym spotkać w oficjalnych komunikatach lub artykułach prasowych albo też wtedy, gdy nie chcemy ciągle powtarzać słowa lot.

Na co dzień, mówiąc o podróżowaniu samolotem, używamy raczej słowa lot. Oto przykłady:

Stena Line oferuje dwa rejsy dziennie do Szwecji.

Marzę o rejsie statkiem po Morzu Śródziemnym.

Ryanair uruchomił w zeszłym roku regularne rejsy do Tel Awiwu.

To ostatnie zdanie z języku potocznym nie brzmi dobrze, ponieważ słowo rejs kojarzymy zwykle ze statkiem. Słysząc takie zdanie, wyobrażam sobie, że Ryanair kupił statki i uruchomił trasy morskie. To zdanie bardziej naturalnie brzmi w ten sposób:

Ryanair uruchomił w zeszłym roku regularne loty do Tel Awiwu.

do połowy maja

do

to przyimek, który na angielski tłumaczymy jako to, until

W naszym przykładzie wymaga on dopełniacza (Genitive), stąd mówimy: do połowy

połowa

po angielsku powiemy: half

Jako określenie ilości, miary czegoś słowo to wymaga dopełniacza (Genitive), a zatem powiemy:

połowa jabłka

połowa wynagrodzenia

połowa książki

połowa miejsc siedzących

maj

to nazwa piątego miesiąca roku

Przypomnijmy nazwy wszystkich miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Spróbujmy teraz użyć tych nazw z wyrażeniem do połowy:

do połowy stycznia

do połowy lutego - uwaga: luty jest jedynym miesiącem, który w dopełniaczu nie ma końcówki “a”, tylko “u”

do połowy marca

do połowy kwietnia

do połowy maja

do połowy czerwca

do połowy lipca

do połowy sierpnia

do połowy września

do połowy października

do połowy listopada

do połowy grudnia

wznowienie lotów

wznowienie

tłumaczymy na angielski jako renewal, resumption; a zatem mówimy tutaj o działaniu, które podejmujemy ponownie; kiedyś już coś robiliśmy, przestaliśmy to robić, a teraz będziemy to robić na nowo.

Ten rzeczownik pochodzi od czasownika: wznawiać, wznowić.

Przykłady:

Czekamy na wznowienie obrad parlamentu.

Marek twierdzi, że jest niewinny. Czeka na wznowienie procesu.

lot

to po angielsku flight; liczba mnoga: loty

W naszym przykładzie mówimy o wznowieniu czego? - lotów, czyli mamy tutaj dopełniacz (Genitive)

Inne przykłady użycia:

Jak przebiegł lot? Spokojnie, bez turbulencji.

O której godzinie masz lot? O piątej.

Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, wszystkie linie lotnicze zawiesiły dzisiaj loty do Iraku.

po otwarciu granic

po

- to przyimek, który tłumaczymy na angielski jako after

Jego użycie w naszym przykładzie wymaga miejscownika (Locative).

otwarcie

to po angielsku opening

Ten rzeczownik pochodzi, jak się można domyślić, od czasownika otwierać, otworzyć.

Inne przykłady użycia:

Na jutro zaplanowano wielkie otwarcie nowego centrum handlowego.

Wczoraj nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnej fabryki firmy Toyota.

Rząd rozpoczął znoszenie ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Może dzisiaj ogłosi otwarcie granic.

granica

po angielsku powiemy border, ale również limit, boundary

Tutaj mamy do czynienia z liczbą mnogą, czyli granice, w dopełniaczu (Genitive). Dlaczego dopełniacz? Bo mówimy o otwarciu czegoś - o otwarciu granic.

Według Słownika Języka Polskiego PWN, granica to:

- linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar;

- linia podziału lub czynniki różnicujące coś;

- ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego;

- kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka.

Oto przykłady użycia:

Po I wojnie światowej ustalono na nowo granice państwa polskiego.

W Indiach granice między poszczególnymi warstwami społecznymi są nadal bardzo wyraźne.

Reżyser lubi w swoich filmach zacierać granice między tym co rzeczywiste a tym co wyimaginowane.

Moja cierpliwość ma granice.

Dotarłem do granic swoich możliwości. Więcej nie jestem w stanie zrobić.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji:

LOT odwołuje rejsy do połowy maja. Wznowienie lotów po otwarciu granic

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl

Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

Photo: Charisse Kenion (Unsplash )

PP30: Lot odwołuje rejsy do połowy maja PP30: Flug bis Mitte Mai gestrichen PP30: Flight cancels flights until mid-May PP30: Volo cancellato fino a metà maggio PP30: Рейс скасовано до середини травня

nagłówki headers

Posłuchaj Listen

Przeczytaj Read on

Cześć. Witam w kolejnym odcinku Podcastu polskiego - audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Welcome to the next episode of the Polish Podcast - a broadcast for all those who learn Polish and want to work on listening comprehension and on enriching their vocabulary.

Oto dzisiejszy nagłówek: Here's today's headline:

LOT odwołuje rejsy do połowy maja. LOT is canceling flights until mid-May. Wznowienie lotów po otwarciu granic. Resumption of flights after opening borders.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań. Let us follow the meaning of the following words and phrases.

LOT FLIGHT

to nazwa polskiego narodowego przewoźnika lotniczego; pełna nazwa to Polskie Linie Lotnicze LOT is the name of the Polish national air carrier; the full name is LOT Polish Airlines

odwołuje cancels

odwoływać - to czasownik niedokonany, który na angielski tłumaczymy m.in. recall - is an imperfective verb, which we translate into English, among others jako: to cancel, to recall, to dismiss, a zatem jak widzimy ma on wiele znaczeń; podstawowe to: as: to cancel, to recall, to dismiss, therefore, as we can see, it has many meanings; basic are:

- zawiadomić, że coś się nie odbędzie, - notify that something will not happen,

- usunąć kogoś ze stanowiska. - remove someone from the post.

Zobaczmy na przykładach: Let's see some examples:

Wszystkie imprezy masowe zostały odwołane do końca miesiąca. All mass events were canceled by the end of the month.

Pani Marto, proszę odwołać moje jutrzejsze spotkania. Mrs. Martha, please cancel my meetings tomorrow.

Prezes odwołał swoją dzisiejszą wizytę w naszej fabryce. The CEO canceled his visit to our factory today.

Premier odwołał wczoraj ministra sportu. The prime minister dismissed the minister of sport yesterday.

Prezydent zamierza odwołać jutro ambasadora w Hiszpanii. The president intends to recall the ambassador to Spain tomorrow.

rejsy cruises

rejs - to po angielsku: cruise, voyage, flight; w naszym przykładzie słowo to użyte jest w liczbie mnogiej: rejsy. cruise - in English: cruise, voyage, flight; in our example the word is used in the plural: cruises.

W języku polskim słowa rejs używamy zwykle, kiedy mówimy o podróży statkiem. In Polish, we usually use the word cruise when we talk about a boat trip. Dość rzadko używa się go w odniesieniu do podróży lotniczych, można się z tym spotkać w oficjalnych komunikatach lub artykułach prasowych albo też wtedy, gdy nie chcemy ciągle powtarzać słowa lot. It is rarely used to refer to air travel, and you can find it in official communications or press articles, or when you don't want to repeat the word flight over and over again.

Na co dzień, mówiąc o podróżowaniu samolotem, używamy raczej słowa lot. On a daily basis, when talking about traveling by plane, we rather use the word flight. Oto przykłady: Here are some examples:

Stena Line oferuje dwa rejsy dziennie do Szwecji. Stena Line offers two daily departures to Sweden.

Marzę o rejsie statkiem po Morzu Śródziemnym. I dream of a cruise on the Mediterranean Sea.

Ryanair uruchomił w zeszłym roku regularne rejsy do Tel Awiwu. Ryanair launched regular flights to Tel Aviv last year.

To ostatnie zdanie z języku potocznym nie brzmi dobrze, ponieważ słowo rejs kojarzymy zwykle ze statkiem. This last sentence in everyday language does not sound good, because we usually associate the word cruise with a ship. Słysząc takie zdanie, wyobrażam sobie, że Ryanair kupił statki i uruchomił trasy morskie. Hearing this phrase, I imagine Ryanair has bought ships and launched sea routes. To zdanie bardziej naturalnie brzmi w ten sposób: It sounds more natural like this:

Ryanair uruchomił w zeszłym roku regularne loty do Tel Awiwu. Ryanair launched scheduled flights to Tel Aviv last year.

do połowy maja until mid-May

do down

to przyimek, który na angielski tłumaczymy jako to, until is a preposition which we translate into English as to, until

W naszym przykładzie wymaga on dopełniacza (Genitive), stąd mówimy: do połowy In our example it requires Genitive, hence we say halfway

połowa half

po angielsku powiemy: half in English we will say: half

Jako określenie ilości, miary czegoś słowo to wymaga dopełniacza (Genitive), a zatem powiemy: As a measure of quantity, the word requires the Genitive, so we say:

połowa jabłka half an apple

połowa wynagrodzenia half of the salary

połowa książki half of the book

połowa miejsc siedzących half of the seats

maj May

to nazwa piątego miesiąca roku is the name of the fifth month of the year

Przypomnijmy nazwy wszystkich miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień Let's recall the names of all months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Spróbujmy teraz użyć tych nazw z wyrażeniem do połowy: Now let's try to use these names with the half expression:

do połowy stycznia until mid-January

do połowy lutego - uwaga: luty jest jedynym miesiącem, który w dopełniaczu nie ma końcówki “a”, tylko “u” until mid-February - note: February is the only month that does not end in "a" in the genitive, but "u"

do połowy marca until mid-March

do połowy kwietnia until mid-April

do połowy maja

do połowy czerwca

do połowy lipca

do połowy sierpnia

do połowy września

do połowy października until mid-October

do połowy listopada

do połowy grudnia

wznowienie lotów resumption of flights

wznowienie resumption

tłumaczymy na angielski jako renewal, resumption; a zatem mówimy tutaj o działaniu, które podejmujemy ponownie; kiedyś już coś robiliśmy, przestaliśmy to robić, a teraz będziemy to robić na nowo. we translate into English as renewal, resumption; thus we are talking about an action that we are taking again; we used to do something before, stopped doing it, and now we will do it all over again.

Ten rzeczownik pochodzi od czasownika: wznawiać, wznowić. This noun comes from the verb resume, resume.

Przykłady:

Czekamy na wznowienie obrad parlamentu. We are waiting for the resumption of the parliamentary session.

Marek twierdzi, że jest niewinny. Marek claims he is innocent. Czeka na wznowienie procesu. Waiting for the trial to resume.

lot flight

to po angielsku flight; liczba mnoga: loty to in English flight; plural: flights

W naszym przykładzie mówimy o wznowieniu czego? In our example, we are talking about resuming what? - lotów, czyli mamy tutaj dopełniacz (Genitive) - flights, so we have the genitive here

Inne przykłady użycia: Other Usage Examples:

Jak przebiegł lot? How was the flight? Spokojnie, bez turbulencji. Easy, no turbulence.

O której godzinie masz lot? What time is your flight? O piątej. At five.

Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, wszystkie linie lotnicze zawiesiły dzisiaj loty do Iraku. Due to the unstable political situation, all airlines have suspended flights to Iraq today.

po otwarciu granic after opening the borders

po after

- to przyimek, który tłumaczymy na angielski jako after - is a preposition that we translate into English as after

Jego użycie w naszym przykładzie wymaga miejscownika (Locative). Its use in our example requires a locative.

otwarcie openly

to po angielsku opening is an opening in English

Ten rzeczownik pochodzi, jak się można domyślić, od czasownika otwierać, otworzyć. This noun, as you might guess, comes from the verb to open.

Inne przykłady użycia: Other Usage Examples:

Na jutro zaplanowano wielkie otwarcie nowego centrum handlowego. A grand opening of the new shopping center is scheduled for tomorrow.

Wczoraj nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnej fabryki firmy Toyota. Yesterday, another Toyota factory was officially opened.

Rząd rozpoczął znoszenie ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. The government has started lifting restrictions caused by the coronavirus pandemic. Może dzisiaj ogłosi otwarcie granic. Maybe he will announce the opening of the borders today.

granica

po angielsku powiemy border, ale również limit, boundary in English we will say border, but also limit, boundary

Tutaj mamy do czynienia z liczbą mnogą, czyli granice, w dopełniaczu (Genitive). Here we are dealing with the plural or border in the genitive. Dlaczego dopełniacz? Why the genitive? Bo mówimy o otwarciu czegoś - o otwarciu granic. Because we are talking about opening something - opening borders.

Według Słownika Języka Polskiego PWN, granica to: According to the PWN Dictionary of the Polish Language, the limit is:

- linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar; - a line closing or separating a certain defined area;

- linia podziału lub czynniki różnicujące coś; - dividing line or factors differentiating something;

- ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego; - limited range or measure of something allowed;

- kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka. - the end of a person's physical or mental capabilities.

Oto przykłady użycia: Here are some usage examples:

Po I wojnie światowej ustalono na nowo granice państwa polskiego. After World War I, the borders of the Polish state were re-established.

W Indiach granice między poszczególnymi warstwami społecznymi są nadal bardzo wyraźne. In India, the boundaries between the various social strata are still very clear.

Reżyser lubi w swoich filmach zacierać granice między tym co rzeczywiste a tym co wyimaginowane. In his films, the director likes to blur the lines between what is real and what is imaginary.

Moja cierpliwość ma granice. My patience has limits.

Dotarłem do granic swoich możliwości. I have reached the limit of my abilities. Więcej nie jestem w stanie zrobić. I can't do more.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. It was the last word for today. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji: Finally, let's once again listen to all the information:

LOT odwołuje rejsy do połowy maja. LOT is canceling flights until mid-May. Wznowienie lotów po otwarciu granic Resumption of flights after border opening

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl I would like to remind you that all episodes, including the transcript, can be found on my blog Podcastpolski.pl

Dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Do usłyszenia. Until next time.

Photo: Charisse Kenion (Unsplash ) Photo: Charisse Kenion (Unsplash)