×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część piętnasta

Kim ona jest? Część piętnasta

Ile chcesz pieniędzy?

Ile razy muszę ci powtarzać, że ci nie pomogę.

OK powiem ci prawdę.

Teraz to wychodzi.

Mój brat właśnie otrzymał sporo pieniędzy po krewnym, który zmarł.

Co to ma wspólnego ze mną?

Chcę się upewnić, że on nie ożenił się lub nie jest w związku z tą dziewczyną.

Jakie to ma znaczenie dla ciebie?

Nie chcę by ta dziewczyna dostała cokolwiek z tych pieniędzy.

Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Nawet jeśli mieszkają razem, nie uważam, aby to dawało jej prawo do dysponowania tymi pieniędzmi.

Co ty wiesz o takich rzeczach?

Z pewnością nie jesteś prawnikiem.


Kim ona jest? Część piętnasta Wer ist sie? Teil fünfzehn Who is she? Part fifteen ¿Quién es ella? Parte quince Qui est-elle ? Quinzième partie Chi è lei? Parte quindici 그녀는 누구인가? 15부 Quem é ela? Décima quinta parte Кто она? Часть пятнадцатая Хто вона? Частина п'ятнадцята

Ile chcesz pieniędzy? Wie viel Geld willst du? How much money do you want? Скільки грошей ви хочете?

Ile razy muszę ci powtarzać, że ci nie pomogę. Wie oft muss ich dir sagen, dass ich dir nicht helfen werde. How many times do I have to tell you, I won't help you. Сколько раз мне говорить тебе, что я тебе не помогу.

OK powiem ci prawdę. Okay, ich sage dir die Wahrheit. Okay, I'll tell you the truth. Добре, я скажу вам правду.

Teraz to wychodzi. Jetzt kommt es raus. Now it's coming out. Теперь выходит. Тепер вона виходить.

Mój brat właśnie otrzymał sporo pieniędzy po krewnym, który zmarł. Mein Bruder hat gerade viel Geld von einem verstorbenen Verwandten erhalten. My brother just received a lot of money from a relative who passed away. Мой брат только что получил много денег от умершего родственника. Мій брат просто отримав багато грошей від родича, який помер.

Co to ma wspólnego ze mną? Was hat das mit mir zu tun? What does that have to do with me? Какое это имеет отношение ко мне? Що це має відношення до мене?

Chcę się upewnić, że on nie ożenił się lub nie jest w związku z tą dziewczyną. Ich will sichergehen, dass er nicht mit diesem Mädchen verheiratet oder in einer Beziehung ist. I want to make sure he didn't marry or isn't in a relationship with that girl. Я хочу убедиться, что он не женат и не состоит в отношениях с этой девушкой. Я хочу переконатися, що він не одружений або не має відносин з цією дівчиною.

Jakie to ma znaczenie dla ciebie? Was ist dir wichtig? How does that concern you?

Nie chcę by ta dziewczyna dostała cokolwiek z tych pieniędzy. Ich möchte nicht, dass dieses Mädchen etwas von diesem Geld bekommt. I don't want that girl to get anything from that money. Я не хочу, чтобы эта девушка получила эти деньги. Я не хочу, щоб ця дівчина отримала якісь гроші.

Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Deshalb brauche ich deine Hilfe. That's why I need your help. Вот почему мне нужна твоя помощь. Nawet jeśli mieszkają razem, nie uważam, aby to dawało jej prawo do dysponowania tymi pieniędzmi. Selbst wenn sie zusammenleben, glaube ich nicht, dass sie das Recht hat, über dieses Geld zu verfügen. Even if they live together, I don't believe that gives her the right to use that money. Даже если они живут вместе, я не думаю, что это дает ей право распоряжаться деньгами. Навіть якщо вони живуть разом, я не думаю, що дає їй право розпоряджатися цими грошима.

Co ty wiesz o takich rzeczach? Was weißt du über solche Dinge? What do you know about such things? Что вы знаете о таких вещах? Що ви знаєте про такі речі?

Z pewnością nie jesteś prawnikiem. Du bist definitiv kein Anwalt. You're certainly not a lawyer. Вы, конечно, не юрист. Ви, звичайно, не є адвокатом.