×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część dwudziesta trzecia

Kim ona jest? Część dwudziesta trzecia

Od kiedy ludzie mogą po prostu wchodzić i spać w czyimś łóżku, gdy są zmęczeni?

Czy nie powinni poprosić o pozwolenie? Nie było tu nikogo, aby się spytać.

Dlaczego to cię tak bardzo niepokoi? Czy jesteś dziewczyną Jurka? W tym rzecz? Nie jestem dziewczyną Jerzego, jeśli musisz wiedzieć.

Jestem uczennicą Jerzego. Żartujesz?

Jesteś uczennicą Jerzego. Nie rób głupiej ze mnie. Nie mam zamiaru.

Jerzy uczy mnie polskiego. Ale ty mówisz bardzo dobrze po polsku.

Nie wierzę ci, że jesteś jego uczennicą. Cóż jestem, a raczej byłam.

Gdy przyjechałam tu pierwszy raz nie potrafiłam mówić dobrze. I tylko przez mieszkanie z Jerzym nauczyłaś się mówić tak dobrze?

On pomógł ci tak bardzo? Nie mówię, aż tak dobrze, dobrze piszę i nie mam kłopotów z czytaniem trudnych książek.

Więc jak się nauczyłaś?

Co jest sekretem?


Kim ona jest? Część dwudziesta trzecia Wer ist sie? Teil dreiundzwanzig Who is she? Part twenty-three ¿Quién es ella? Parte veintitrés Qui est-elle? Vingt-troisième partie Chi è lei? Parte ventitré Hvem er hun? Del tjuetre Quem é ela? Parte vinte e três Кто она? Часть двадцать третья Хто вона? Частина двадцять третя

Od kiedy ludzie mogą po prostu wchodzić i spać w czyimś łóżku, gdy są zmęczeni? Seit wann können Menschen einfach ins Bett gehen und im Bett eines anderen schlafen, wenn sie müde sind? Since when can people just come in and sleep in someone's bed when they're tired? Depuis quand les gens peuvent-ils entrer et dormir dans le lit de quelqu'un d'autre quand ils sont fatigués ? Siden når kan folk bare gå inn og sove i en annens seng når de er slitne? С каких это пор люди могут просто заходить и спать в чужой постели, когда они устали? Відколи люди можуть просто входити і спати в чиєсь ліжко, коли вони втомилися?

Czy nie powinni poprosić o pozwolenie? Sollten sie nicht um Erlaubnis fragen? Shouldn't they ask for permission? Ne devraient-ils pas demander la permission ? Burde de ikke be om tillatelse? Чи не повинні вони просити дозволу? Nie było tu nikogo, aby się spytać. Es gab niemanden hier zu fragen. There was no one here to ask. Il n'y avait personne ici à qui demander. Det var ingen her å spørre. Тут нікого не було, щоб запитати.

Dlaczego to cię tak bardzo niepokoi? Warum stört es dich so sehr? Why does it bother you so much? Pourquoi cela vous dérange-t-il autant ? Hvorfor plager dette deg så mye? Почему это тебя так беспокоит? Чому це так турбує вас? Czy jesteś dziewczyną Jurka? Bist du Jureks Freundin? Are you Jurek's girlfriend? Er du kjæresten til Jurek? Вы подруга Юрека? Ви подруга Юрека? W tym rzecz? In diesem Fall? Is that the point? Er det tingen? В этом случае? У цьому випадку? Nie jestem dziewczyną Jerzego, jeśli musisz wiedzieć. Ich bin nicht Jerzys Freundin, wenn du es wissen musst. I'm not Jurek's girlfriend, if you must know. Jeg er ikke Georges kjæreste, hvis du må vite det. Я не подруга Ежи, если вы знаете. Я не подруга Єжи, якщо ти знаєш.

Jestem uczennicą Jerzego. Ich bin Georges Schüler. I'm Jurek's student. Jeg er Georges student. Я студентка Ежи. Я студент Єжи. Żartujesz? Willst du mich verarschen? Are you kidding? tuller du med meg? Вы шутите? Ви жартуєте?

Jesteś uczennicą Jerzego. Du bist Georges Schüler. You're Jurek's student. Du er Georges student. Ви студент Єжи. Nie rób głupiej ze mnie. Sei nicht dumm mit mir. Don't play silly with me. Ikke gjør meg til narr. Не будь глупым со мной. Не будьте дурні зі мною. Nie mam zamiaru. Ich gehe nicht. I have no intention. Я не собираюсь. Я не маю наміру.

Jerzy uczy mnie polskiego. Jerzy bringt mir Polnisch bei. Jerzy is teaching me Polish. Jerzy lærer meg polsk. Ежи учит меня польскому языку. Єжи навчає мене польському. Ale ty mówisz bardzo dobrze po polsku. Aber Sie sprechen sehr gut Polnisch. But you speak Polish very well. Men du snakker polsk veldig bra. Но вы очень хорошо говорите по-польски.

Nie wierzę ci, że jesteś jego uczennicą. Ich glaube nicht, dass Sie sein Schüler sind. I don't believe that you're his student. Jeg tror ikke du er eleven hans. Я не вірю, що ти його учень. Cóż jestem, a raczej byłam. Nun, ich war oder besser gesagt ich. Well, I am, or rather, I was. Vel, det er jeg, eller rettere sagt jeg var. Ну, я был, вернее, был. Ну, я був, а точніше був.

Gdy przyjechałam tu pierwszy raz nie potrafiłam mówić dobrze. Als ich das erste Mal hierher kam, konnte ich nicht gut sprechen. When I first came here, I couldn't speak well. Da jeg først kom hit, kunne jeg ikke snakke godt. Коли я приїхав сюди вперше, я не міг добре говорити. I tylko przez mieszkanie z Jerzym nauczyłaś się mówić tak dobrze? Und nur durch eine Wohnung mit Jerzy hast du so gut sprechen gelernt? And you only learned to speak so well by living with Jerzy? І тільки через квартиру з Єжи ви навчилися так добре говорити?

On pomógł ci tak bardzo? Er hat dir so sehr geholfen? Did he help you so much? Він тобі так допоміг? Nie mówię, aż tak dobrze, dobrze piszę i nie mam kłopotów z czytaniem trudnych książek. Ich sage es nicht so gut, ich schreibe gut und ich habe keine Probleme schwierige Bücher zu lesen. I don't speak as well as I write, and I don't have any trouble reading difficult books. Я не очень хорошо говорю, хорошо пишу и легко читаю сложные книги. Я не говорю так добре, пишу добре, і мені не важко читати важкі книги.

Więc jak się nauczyłaś? Wie hast du gelernt? So how did you learn? Итак, как вы учились? Так як ви дізналися?

Co jest sekretem? Was ist das Geheimnis? What's the secret? У чому секрет?