×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część dwudziesta pierwsza

Kim ona jest? Część dwudziesta pierwsza

Które drzwi są od ich apartamentu?

Drugie drzwi po lewej, pierwsze zielone.

To tam. Pośpieszmy się.

Szybko, wpuść nas. Co masz zamiar zrobić?

I gdzie są moje pieniądze. Chcę teraz moje pieniądze. Sylwia, zakładaj pidżamę i do łóżka.

O rany, zanosi się na kłopoty.

Uciekam! Słyszę kogoś w korytarzu.

Nie zostanę tutaj.

Do widzenia! O nie.

On powiedział, że dziewczyna nie wróci przez godzinę. Chyba wróciła wcześniej. Nie obchodzi mnie co się stanie.

Chcę tylko wprowadzić w zakłopotanie mojego brata i skończyć jego związek z tą dziewczyną.


Kim ona jest? Część dwudziesta pierwsza Wer ist sie? Teil einundzwanzig Who is she? Part twenty-one ¿Quién es ella? Parte veintiuno Quem é ela? Parte vinte e um Кто она такая? Часть двадцать первая Хто вона? Частина двадцять перша

Które drzwi są od ich apartamentu? Welche Tür ist von ihrer Wohnung? Which door is to their apartment? 아파트의 어느 문에서 왔습니까? Які двері з їхньої квартири?

Drugie drzwi po lewej, pierwsze zielone. Zweite Tür links, erste grün. The second door on the left, the first green one. Вторая дверь слева, первая зеленая. Другі двері зліва, перші зелені.

To tam. Es ist da. It's over there. Це там. Pośpieszmy się. Beeilen wir uns. Let's hurry. Торопись.

Szybko, wpuść nas. Schnell, lass uns rein. Quickly, let us in. Быстро, впусти нас. Швидко, впустимо нас. Co masz zamiar zrobić? Was wirst du tun? What are you planning to do? Чем ты планируешь заняться?

I gdzie są moje pieniądze. Und wo ist mein Geld. And where are my money. Chcę teraz moje pieniądze. Ich will mein Geld jetzt. I want my money now. Зараз я хочу своїх грошей. Sylwia, zakładaj pidżamę i do łóżka. Sylwia, zieh deinen Schlafanzug an und geh ins Bett. Sylwia, put on your pajamas and go to bed. Сильвия, надень пижаму и ложись спать. Sylwia, покласти на піжаму і ліжко.

O rany, zanosi się na kłopoty. Oh, ich bekomme Ärger. Oh no, this looks like trouble. Amico, saranno guai. О, у меня проблемы. О, я потрапляю в біду.

Uciekam! Ich laufe weg! I'm out of here! Я бегу! Я біжу! Słyszę kogoś w korytarzu. Ich höre jemanden im Korridor. I hear someone in the hallway. Я чую когось у залі.

Nie zostanę tutaj. Ich werde nicht hier bleiben. I'm not staying here. Я не останусь здесь. Я не залишуся тут.

Do widzenia! Auf Wiedersehen! Goodbye! O nie. Ach nein. Oh no.

On powiedział, że dziewczyna nie wróci przez godzinę. Er sagte, das Mädchen würde in einer Stunde nicht zurückkommen. He said the girl won't be back for an hour. Он сказал, что девушка не вернется в течение часа. Він сказав, що дівчина не повернеться протягом години. Chyba wróciła wcześniej. Ich glaube, sie kam früher zurück. I think she came back earlier. Я думаю, що вона повернулася раніше. Nie obchodzi mnie co się stanie. Es ist mir egal, was passiert. I don't care what happens. Мне все равно, что происходит. Мені все одно, що станеться.

Chcę tylko wprowadzić w zakłopotanie mojego brata i skończyć jego związek z tą dziewczyną. Ich möchte nur meinen Bruder in Verlegenheit bringen und seine Beziehung zu diesem Mädchen beenden. I just want to embarrass my brother and end his relationship with that girl. Я просто хочу заплутати свого брата і закінчити його стосунки з цією дівчиною.