×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Eating Out, 14 - Kelner, poproszę o rachunek

Piotr: Ciągle jesteś młoda.

Lubisz uprawiać sport i wychodzić z przyjaciółmi.

Aczkolwiek, jeśli jesteś nieszczęśliwa w pracy, powinnaś ją zmienić.

Maria: Myślę, że powinnam podjąć decyzję.

Nie mogę mieć wszystkiego.

Nigdy nie wiedziałam, czego chcę.

Piotr: O tak.

Czasami musisz zdecydować czego oczekujesz od życia i potem trzymać się swojej decyzji.

Jedzenie było bardzo dobre.

Zamierzasz wziąć kawę?

Maria: O tak.

Myślę, że wezmę kawę.

Jedzenie mi smakowało I podobała mi się nasza mała dyskusja.

Myślę, że to mi pomogło.

Piotr: Nie ma znaczenia co robisz w życiu.

Cokolwiek robisz powinnaś się tym cieszyć.

Maria: Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Piotr: Kelner, poproszę o rachunek.

Piotr: Ciągle jesteś młoda. Piotr: Du bist noch jung. Piotr: You are still young. Peter: Aún eres joven. Piotr:あなたはまだ若いです。 Piotr: Você ainda é jovem. Петр: Ты еще молод. Петро: Ти ще молодий.

Lubisz uprawiać sport i wychodzić z przyjaciółmi. Sie spielen gerne Sport und gehen mit Freunden aus. You like to play sports and go out with friends. Te gusta hacer deporte y salir con los amigos. あなたはスポーツをしたり、友達と出かけるのが好きです。 Gosta de praticar desporto e de sair com os amigos. Вы любите заниматься спортом и гулять с друзьями. Ви любите займатися спортом і гуляти з друзями. 你喜欢运动和和朋友出去玩。

Aczkolwiek, jeśli jesteś nieszczęśliwa w pracy, powinnaś ją zmienić. Wenn Sie jedoch bei der Arbeit unzufrieden sind, sollten Sie es ändern. However, if you are unhappy at work, you should change your job. Sin embargo, si no estás contento en tu trabajo, deberías cambiarlo. ただし、仕事に不満がある場合は、転職する必要があります。 No entanto, se não está satisfeito com o seu emprego, deve mudá-lo. Однако, если вы недовольны своей работой, вам следует ее сменить. Однак, якщо ви незадоволені роботою, вам варто змінити роботу. 然而,如果你对你的工作不满意,你应该改变它。

Maria: Myślę, że powinnam podjąć decyzję. Maria: Ich denke, ich sollte eine Entscheidung treffen. Maria: I think I should make a decision. María: Creo que debería tomar una decisión. マリア:私は決断を下すべきだと思います。 Maria: Acho que tenho de tomar uma decisão. Мария: Я думаю, мне нужно принять решение. Марія: Думаю, я повинна прийняти рішення. 玛丽亚:我想我应该做出决定。

Nie mogę mieć wszystkiego. Ich kann nicht alles haben. I can't have everything. No puedo tenerlo todo. 私はそれをすべて持つことはできません。 Não posso ter tudo. Я не можу мати все це. 我不能拥有一切。

Nigdy nie wiedziałam, czego chcę. Ich wusste nie, was ich wollte. I never knew what I wanted. Nunca supe lo que quería. 何が欲しいのかわからなかった。 Nunca soube o que queria. Я никогда не знал, чего хочу. Я ніколи не знала, чого хочу. 我从来不知道我想要什么。

Piotr: O tak. Piotr: Oh ja. Piotr: Oh yes. Peter: Oh, sí. Piotr:そうそう。 Pedro: Ah, sim. Питер: О да. Пітер: О так. 彼得:哦,是的。

Czasami musisz zdecydować czego oczekujesz od życia i potem trzymać się swojej decyzji. Manchmal müssen Sie entscheiden, was Sie vom Leben erwarten und dann bei Ihrer Entscheidung bleiben. Sometimes you have to decide what you want from life and then stick to your decision. A veces tienes que decidir lo que quieres de la vida y mantenerte firme en tu decisión. 時々あなたは人生から何を期待するかを決定し、そしてあなたの決定に固執しなければなりません。 Por vezes, temos de decidir o que queremos da vida e depois manter a nossa decisão. Иногда вам нужно решить, чего вы хотите от жизни, а затем придерживаться своего решения. Іноді вам потрібно вирішити, чого ви хочете від життя, а потім дотримуватися свого рішення. 有时你必须决定你想从生活中得到什么,然后坚持你的决定。

Jedzenie było bardzo dobre. - Das Essen war sehr gut. The food was very good. La comida era muy buena. -食べ物はとても良かった。 A comida era muito boa. 食物非常好。

Zamierzasz wziąć kawę? Willst du einen Kaffee trinken? Are you gonna have a coffee? ¿Vas a tomar café? コーヒーを飲みますか? Vais tomar café? Ты собираешься выпить кофе? Ти будеш пити каву? 你要喝杯咖啡吗?

Maria: O tak. Maria: Oh ja. Maria: Oh yeah. María: Ah, sí. マリア:そうそう。 Maria: Oh, sim. 玛丽亚:哦,是的。

Myślę, że wezmę kawę. Ich glaube, ich nehme einen Kaffee. I think I'll have a coffee. Creo que tomaré café. コーヒーを飲むと思います。 Acho que vou tomar um café. Думаю, я возьму кофе. Думаю, я вип'ю кави.

Jedzenie mi smakowało I podobała mi się nasza mała dyskusja. Das Essen hat mir gut geschmeckt und ich mochte unsere kleine Diskussion. I enjoyed the food and enjoyed our little discussion. Disfruté de la comida Y disfruté de nuestra pequeña discusión. 私は食事を楽しみ、私たちの小さな議論を楽しんだ。 Gostei da comida e gostei da nossa pequena discussão. Я наслаждался едой и наслаждался нашим небольшим обсуждением. Я насолоджувався їжею та насолоджувався нашою невеличкою дискусією. 我很享受这里的食物,也很享受我们的小讨论。

Myślę, że to mi pomogło. Ich denke, es hat mir geholfen. I think it helped me. Creo que esto me ha ayudado. それは私を助けたと思います。 Penso que isto me ajudou. Думаю, мені це допомогло. 我认为这对我有帮助。

Piotr: Nie ma znaczenia co robisz w życiu. Piotr: Es ist egal, was du im Leben tust. Piotr: It does not matter what you do in life. Peter: No importa lo que hagas en la vida. Piotr:人生で何をするかは問題ではありません。 Pedro: Não importa o que fazes na vida. Пьотр: Не має значення, що ти робиш у своєму житті. Piotr:你在生活中做什么并不重要。

Cokolwiek robisz powinnaś się tym cieszyć. Was auch immer Sie tun, Sie sollten es genießen. Whatever you do, you should enjoy it. Hagas lo que hagas debes disfrutarlo. あなたが何をするにしても、あなたはそれを楽しむべきです。 Seja o que for que faças, deves gostar. Что бы вы ни делали, вы должны получать от этого удовольствие. Що б ви не робили, ви повинні отримувати від цього задоволення. 无论你做什么,你都应该享受它。

Maria: Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Maria: Es ist leichter gesagt als getan. Maria: It's easier said than done. María: Es más fácil decirlo que hacerlo. マリア:言うのは簡単です。 Maria: É mais fácil falar do que fazer. Мария: Легче сказать, чем сделать. Марія: Легше сказати, ніж зробити.

Piotr: Kelner, poproszę o rachunek. Peter: Herr Ober, ich hätte gerne die Rechnung, bitte. Piotr: Waiter, bring us the bill, please Camarero, la cuenta, por favor. ピョートル:ウェイター、チェックしてください。 Pedro: Empregado, quero a conta, por favor. Офіціанте, будь ласка, рахунок.