×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norsk for Beginners, 1.8 – Norwegian Children's Books and Young Adult Fiction

1.8 – Norwegian Children's Books and Young Adult Fiction

Heihei!

Norsk barne- og ungdomsbøker Det finnes mye forskjellig norsk litteratur. I denne episoden skal vi se på noen av de mest kjente forfatterne og bøkene. Vi begynner med barnebøker.

Anne-Cath Vestly er en av de mest kjente norske forfatterne. Hun er kanskje spesielt kjent for «Mormor og de åtte ungene» og «Lillebror og Knerten». Knerten kom ut på 1960- og 1970-tallet. Lillebror og Knerten handler om en gutt som leker med en pinne. Pinnen heter Knerten og kan snakke. Knerten er veldig kjent i Norge. Det kom ut en film på kino om Knerten for ikke så lenge siden.

Thorbjørn Egner er kanskje den mest kjente norske barnebokforfatteren. Han har skrevet mange kjente norske barnebøker. For eksempel har han skrevet «Karius og Baktus» som kom ut i 1949. Det handler om kariesbakterier. Kariesbakterier er bakteriene som fører til at vi får hull i tennene. Karius og Baktus er to tanntroll i boka. Det handler om en gutt som heter Jens. Jens spiser mye sukker og pusser ikke tennene. Dette gjør at to tanntroll flytter inn i tennene hans. Karius og Baktus bor i tennene til Jens siden Jens ikke pusser tennene sine. I Norge sier vi at Karius og Baktus kommer, hvis et barn ikke pusser tennene sine. Karius og Baktus er veldig kjente i norsk kultur.

«Folk og røvere i Kardemomme by» blei publisert i 1955. Den er også skrevet av Thorbjørn Egner. Det er også ei veldig kjent norsk bok. I dyreparken i Kristiansand har de bygget flere bygninger fra boka. I dyreparken i Kristiansand har de også skuespillere som spiller ulike karakterer fra boka. Det er kanskje litt likt som at det er flere Disneykarakterer i Disneyworld.

Det er lurt å begynne å lese barnebøker og ungdomsbøker på norsk. Barne- og ungdomsbøker har ofte et litt lettere språk å forstå. Dere kan jo for eksempel lese noen av bøkene til Anne Cath Vestly eller Thorbjørn Egner. Det er bøker som er svært kjente i Norge. Da får dere også mye informasjon om og innsikt i norsk kultur.

Til slutt tenkte jeg å gi dere noen forslag til ungdomsbøker dere kan lese på norsk. For eksempel kan dere prøve «Fenrisulven» av Odin Helgheim. Det er en illustrert bok, altså med tegninger. Den handler om norrøne sagaer. Eller så kan dere sjekke ut «Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til» av Liv Marit Weberg som handler om ei 19år gammel jente som skal begynne å studere. Hun sliter derimot med motivasjon og klarer ikke å studere. Kanskje noen av dere vil kjenne dere igjen i det?

Vocabulary

Forfatter – Author

Barnebok – Children's book

Kjent for… – Known for…

Å komme ut – To be published

Å handle om – To be about

Å leke – To play

Pinne – stick

Kino – Cinema

For ikke så lenge siden – Not so long ago

Hull i tennene – Tooth decay (dental caries)

Tanntroll – Tooth troll

Å pusse tennene – To brush one's teeth

Å flytte inn – To move in

Dyrepark – Zoo

Skuespiller – Actor

Likt – Similar

Det er lurt – It is smart

Å lese – to read

Ungdomsbok – Young adult book

Forslag – Suggestion

Å prøve – To try

Tegning – drawing

Norrøne sagaer – Norse sagas

Å slite – To struggle

Klarer ikke – Cannot manage

Å kjenne seg igjen i… – To recognize oneself in…

1.8 – Norwegian Children’s Books and Young Adult Fiction 1.8 – Norwegische Kinderbücher und Jugendliteratur 1.8 – Norwegian Children's Books and Young Adult Fiction 1.8 – Libros infantiles y ficción para jóvenes noruegos 1.8 - Livres norvégiens pour enfants et fiction pour jeunes adultes 1.8 - Norweskie książki dla dzieci i beletrystyka dla młodych dorosłych 1.8 – Livros infantis noruegueses e ficção para jovens adultos 1.8 – Норвежские детские книги и художественная литература для молодежи 1.8 – Norveç Çocuk Kitapları ve Genç Yetişkin Romanları 1.8 – Норвезька дитяча література та художня література для молоді

Heihei! Hey Hey! Hey Hey!

Norsk barne- og ungdomsbøker Det finnes mye forskjellig norsk litteratur. Norwegische Kinder- und Jugendbücher Es gibt viele unterschiedliche norwegische Literatur. Norwegian children's and young people's books There is a lot of different Norwegian literature. Norweskie książki dla dzieci i młodzieży Istnieje wiele różnorodnej literatury norweskiej. I denne episoden skal vi se på noen av de mest kjente forfatterne og bøkene. In this episode we will look at some of the most famous authors and books. Vi begynner med barnebøker. We start with children's books.

Anne-Cath Vestly er en av de mest kjente norske forfatterne. Anne-Cath. Anne-Cath Vestly est l'une des auteurs norvégiennes les plus connues. Anne-Cath Vestly jest jedną z najbardziej znanych norweskich autorek. Hun er kanskje spesielt kjent for «Mormor og de åtte ungene» og «Lillebror og Knerten». Vestly is one of the most famous Norwegian authors. Elle est peut-être mieux connue pour « Grand-mère et les huit enfants » et « Petit frère et les Knerten ». Najbardziej znana jest z „Babci i ośmiorga dzieci” oraz „Małego brata i Knertenów”. 她最出名的作品可能是《祖母和八个孩子》和《弟弟和克纳滕》。 Knerten kom ut på 1960- og 1970-tallet. She is perhaps especially known for Grandma and the eight kids and Little Brother and Knerten. Knerten ukazał się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Lillebror og Knerten handler om en gutt som leker med en pinne. Knerten came out in the 1960s and 1970s. Lillebror og Knerten parle d'un garçon qui joue avec un bâton. Lillebror og Knerten opowiada o chłopcu bawiącym się kijem. Lillebror og Knerten 讲述了一个玩棍子的男孩的故事。 Pinnen heter Knerten og kan snakke. Little brother and Knerten is about a boy who plays with a stick. Le bâton s'appelle Knerten et peut parler. Kij nazywa się Knerten i potrafi mówić. Knerten er veldig kjent i Norge. The stick is called Knerten and can speak. Knerten jest bardzo dobrze znany w Norwegii. Det kom ut en film på kino om Knerten for ikke så lenge siden. Vor nicht allzu langer Zeit kam ein Film über Knerten in die Kinos. Knerten is very well known in Norway. Un film sur les Knerten est sorti en salles il n'y a pas si longtemps. Nie tak dawno w kinach pojawił się film o Knertenach. 不久前,一部关于克纳滕的电影在电影院上映。

Thorbjørn Egner er kanskje den mest kjente norske barnebokforfatteren. A film about Knerten was released not so long ago. Thorbjørn Egner est peut-être l'auteur norvégien de livres pour enfants le plus connu. Thorbjørn Egner jest prawdopodobnie najbardziej znanym norweskim autorem książek dla dzieci. Han har skrevet mange kjente norske barnebøker. Thorbjørn Egner is perhaps the most famous Norwegian children's book author. Il a écrit de nombreux livres pour enfants norvégiens bien connus. For eksempel har han skrevet «Karius og Baktus» som kom ut i 1949. He has written many well-known Norwegian children's books. Par exemple, il a écrit « Karius et Baktus », publié en 1949. 例如,他写了《卡里乌斯和巴克图斯》,于1949年出版。 Det handler om kariesbakterier. For example, he has written Karius and Baktus which came out in 1949. Chodzi o bakterie próchnicowe. 这是关于龋齿细菌的。 Kariesbakterier er bakteriene som fører til at vi får hull i tennene. It's about caries bacteria. Bakterie próchnicowe to bakterie, które powodują u nas próchnicę w zębach. 龋齿细菌是导致我们牙齿出现蛀牙的细菌。 Karius og Baktus er to tanntroll i boka. Caries bacteria are the bacteria that cause us to get holes in our teeth. Karius et Baktus sont deux trolls des dents dans le livre. Karius i Baktus to dwa zębowe trolle w książce. Det handler om en gutt som heter Jens. Karius and Baktus are two dental trolls in the book. Il s'agit d'un garçon appelé Jens. Jens spiser mye sukker og pusser ikke tennene. It's about a boy named Jens. Dette gjør at to tanntroll flytter inn i tennene hans. Jens eats a lot of sugar and does not brush his teeth. To powoduje, że dwa zębowe gobliny wsuwają się w jego zęby. Karius og Baktus bor i tennene til Jens siden Jens ikke pusser tennene sine. Karius und Baktus leben in Jens‘ Zähnen, da Jens sich nicht die Zähne putzt. This causes two tooth trolls to move into his teeth. Karius et Baktus vivent dans les dents de Jens puisque Jens ne se brosse pas les dents. Karius i Baktus żyją w zębach Jensa, ponieważ Jens nie myje zębów. I Norge sier vi at Karius og Baktus kommer, hvis et barn ikke pusser tennene sine. Karius and Baktus live in Jens' teeth since Jens does not brush his teeth. En Norvège, on dit que Karius et Baktus viennent si un enfant ne se brosse pas les dents. Karius og Baktus er veldig kjente i norsk kultur. In Norway we say that Karius and Baktus will come, if a child does not brush their teeth. Karius et Baktus sont très célèbres dans la culture norvégienne.

«Folk og røvere i Kardemomme by» blei publisert i 1955. „Menschen und Räuber in Kardemomme“ erschien 1955. Karius and Baktus are very well known in Norwegian culture. „Ludzie i rabusie w Kardemomme” ukazała się w 1955 roku. 《卡德莫姆的人们与强盗》于 1955 年出版。 Den er også skrevet av Thorbjørn Egner. People and Robbers in Cardamom City was published in 1955. Il est également écrit par Thorbjørn Egner. Jest również napisany przez Thorbjørna Egnera. Det er også ei veldig kjent norsk bok. It is also written by Thorbjørn Egner. C'est aussi un livre norvégien très connu. I dyreparken i Kristiansand har de bygget flere bygninger fra boka. It is also a very well-known Norwegian book. W zoo w Kristiansand zbudowali kilka budynków z książki. 在克里斯蒂安桑的动物园里,他们根据书中的内容建造了几座建筑物。 I dyreparken i Kristiansand har de også skuespillere som spiller ulike karakterer fra boka. In the zoo in Kristiansand, they have built several buildings from the book. W zoo w Kristiansand pracują także aktorzy, którzy wcielają się w różne postacie z książki. Det er kanskje litt likt som at det er flere Disneykarakterer i Disneyworld. In the zoo in Kristiansand, they also have actors who play different characters from the book. To może trochę tak, jakby w Disneyworld było więcej postaci Disneya. 这或许有点像迪士尼世界里有更多的迪士尼角色。

Det er lurt å begynne å lese barnebøker og ungdomsbøker på norsk. It's maybe a bit like there are more Disney characters in Disneyworld. C'est une bonne idée de commencer à lire des livres pour enfants et jeunes en norvégien. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie czytania książek dla dzieci i młodzieży w języku norweskim. Barne- og ungdomsbøker har ofte et litt lettere språk å forstå. It is a good idea to start reading children's and youth books in Norwegian. Les livres pour enfants et jeunes ont souvent un langage légèrement plus facile à comprendre. Książki dla dzieci i młodzieży często mają nieco łatwiejszy do zrozumienia język. Dere kan jo for eksempel lese noen av bøkene til Anne Cath Vestly eller Thorbjørn Egner. Children's and teenagers' books often have a slightly easier language to understand. Można na przykład przeczytać niektóre książki Anne Cath Vestly czy Thorbjørna Egnera. Det er bøker som er svært kjente i Norge. You can, for example, read some of Anne Cath's books. Są książki, które są bardzo dobrze znane w Norwegii. 有些书在挪威非常有名。 Da får dere også mye informasjon om og innsikt i norsk kultur. Vestly or Thorbjørn Egner. Vous obtiendrez également de nombreuses informations et un aperçu de la culture norvégienne. Otrzymasz także wiele informacji i wglądu w kulturę norweską. 然后您还将获得大量有关挪威文化的信息和见解。

Til slutt tenkte jeg å gi dere noen forslag til ungdomsbøker dere kan lese på norsk. There are books that are very well known in Norway. Enfin, j'ai pensé vous donner quelques suggestions de livres jeunesse que vous pouvez lire en norvégien. Na koniec pomyślałem, że podam Ci kilka sugestii dotyczących książek dla młodzieży, które możesz przeczytać w języku norweskim. For eksempel kan dere prøve «Fenrisulven» av Odin Helgheim. Then you also get a lot of information about and insight into Norwegian culture. Możesz na przykład wypróbować „Fenrisulven” Odina Helgheima. 例如,您可以尝试 Odin Helgheim 的“Fenrisulven”。 Det er en illustrert bok, altså med tegninger. Finally, I thought I would give you some suggestions for youth books you can read in Norwegian. Jest to książka ilustrowana, czyli z rysunkami. 这是一本图画书,即带有图画的书。 Den handler om norrøne sagaer. For example, you can try Fenrisulven by Odin Helgheim. 这是关于挪威传奇的。 Eller så kan dere sjekke ut «Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til» av Liv Marit Weberg som handler om ei 19år gammel jente som skal begynne å studere. Oder schauen Sie sich „Ich werde zum Glück nicht bemerkt“ von Liv Marit Weberg an, in dem es um ein 19-jähriges Mädchen geht, das kurz vor dem Studium steht. It is an illustrated book, ie with drawings. Możesz też przeczytać „Na szczęście mnie nie zauważono” Liv Marit Weberg, która opowiada o 19-letniej dziewczynie, która zaraz rozpocznie naukę. 或者你可以看看 Liv Marit Webberg 的《幸运的是没有被注意到》,这是关于一个即将开始学习的 19 岁女孩的故事。 Hun sliter derimot med motivasjon og klarer ikke å studere. Allerdings hat sie Probleme mit der Motivation und kann nicht lernen. It is about Norse sagas. Jednak ma problemy z motywacją i nie jest w stanie się uczyć. 然而,她缺乏动力,无法学习。 Kanskje noen av dere vil kjenne dere igjen i det? Or you can check it out I am fortunately not noticed by Liv Marit Weberg which is about a 19 year old girl who is going to start studying. Może ktoś z Was rozpozna w nim siebie? 也许你们中的一些人会在其中认出自己?

Vocabulary However, she struggles with motivation and is unable to study.

Forfatter – Author Autor – Escritor| Maybe some of you will recognize yourself in it?

Barnebok – Children's book Libro infantil|| Children's book - Children's book

Kjent for… – Known for… Conocido por...||| Known for... - Known for...

Å komme ut – To be published |Salir|Salir||| To get out - To be published

Å handle om – To be about Tratar de|Tratar sobre de||||

Å leke – To play |Jugar||

Pinne – stick Stick - stick

Kino – Cinema Cine|

For ikke så lenge siden – Not so long ago |||hace poco tiempo|hace poco tiempo|||hace poco tiempo|hace poco tiempo

Hull i tennene – Tooth decay (dental caries) Caries dental||Dientes|||| Hole in teeth - Tooth decay (dental caries)

Tanntroll – Tooth troll Duende dental|| Tooth troll - Tooth troll

Å pusse tennene – To brush one's teeth |Cepillar|dientes|||| To brush one's teeth - To brush one's teeth

Å flytte inn – To move in |Mudarse|Entrar a vivir|||

Dyrepark – Zoo Parque zoológico|

Skuespiller – Actor Actor – Actor|

Likt – Similar Similar a|

Det er lurt – It is smart Eso|es|Es inteligente|||

Å lese – to read |Leer||

Ungdomsbok – Young adult book Libro juvenil|||

Forslag – Suggestion Sugerencia|

Å prøve – To try |Intentar||

Tegning – drawing Dibujo|

Norrøne sagaer – Norse sagas Nórdicas|sagas nórdicas||

Å slite – To struggle Luchar|Luchar||

Klarer ikke – Cannot manage No puede manejar|No puede|| Failed - Cannot manage

Å kjenne seg igjen i… – To recognize oneself in… |Reconocer(se) en|sentirse identificado en|reconocer en|||||