×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 9D Klasseavis

9D Klasseavis

Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse. De skal lage ei avis i timene hans denne uka. Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv. Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv. Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om.

Tone vil intervjue en pilot. Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller. Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans. Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne. «Tenk på vanlige yrker også», sier Ole. «Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører. Det er også mange vanlige yrker som er spennende.»

Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør. Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk. Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod. Da kan hun heller ikke bli lege. Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn.

Dina ser på Ole. Ole har en jobb som passer til ham. Han har store kunnskaper om språk og samfunn. Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte. Han er flink til å forklare vanskelige ting. Dessuten er han interessert i elevene. «Vi forstår at han liker oss», tenker Dina.

Dina vil skrive en artikkel om læreryrket. Kanskje passer det for henne også?

9D Klasseavis Zeitung der 9D-Klasse 9D Class newspaper

Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse. Ole is a teacher of Norwegian and social studies in Dina's class. De skal lage ei avis i timene hans denne uka. Sie werden diese Woche in seinen Klassen eine Zeitung machen. They're going to make a newspaper in his class this week. Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv. The newspaper will be about professions and working life. Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv. Ole sagt, dass die Studenten Journalisten sein und selbst Informationen finden sollten. Ole says that the students should be journalists and find information themselves. Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om. Aber sie können zusammenarbeiten und wählen, über welche Berufe sie schreiben möchten. But they can collaborate, and they can choose which professions they want to write about.

Tone vil intervjue en pilot. Tone wants to interview a pilot. Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller. Thomas will write about a professional soccer player. Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans. Eva möchte Justin Bieber darüber interviewen, wie es ist, ein Popstar zu sein, kann aber seine Telefonnummer nicht finden. Eva wants to interview Justin Bieber about what it's like to be a pop star, but she can not find his phone number. Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne. Sie kann auch seine Adresse nicht finden und der Lehrer hilft ihr nicht. She also can't find his address, and the teacher won't help her. «Tenk på vanlige yrker også», sier Ole. "Think about ordinary professions too," says Ole. «Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører. „Denken Sie an Bäcker und Bauern, Fischer und Friseure, Verkäufer und Kellner. “Think of bakers and farmers, fishermen and hairdressers, salespeople and waiters. Det er også mange vanlige yrker som er spennende.» Es gibt auch viele normale Berufe, die spannend sind.“ There are also many ordinary professions that are exciting.”

Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør. Dina thinks of mum who is a nurse and dad who is an engineer. Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk. She doesn't want to be an engineer, because she hates math. Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod. She doesn't want to be a nurse either, because she doesn't like seeing blood. Da kan hun heller ikke bli lege. Dann kann sie auch keine Ärztin werden. Then she can't become a doctor either. Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn. Sie wünscht sich aber eine sinnvolle Ausbildung, die ihr einen interessanten Job und ein gutes Gehalt beschert. But she would like to have a useful education that can give her an interesting job and a good salary.

Dina ser på Ole. Dina looks at Ole. Ole har en jobb som passer til ham. Ole hat einen Job, der zu ihm passt. Ole has a job that suits him. Han har store kunnskaper om språk og samfunn. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in Sprache und Gesellschaft. He has extensive knowledge of language and society. Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte. Er engagiert sich sehr für die Themen und schafft es, die Neugier und das Interesse der Schüler zu wecken. He is very engaged in the subjects, and he manages to make the pupils curious and interested. Han er flink til å forklare vanskelige ting. He is good at explaining difficult things. Dessuten er han interessert i elevene. Er interessiert sich auch für die Studierenden. He is also interested in the students. «Vi forstår at han liker oss», tenker Dina. „Wir verstehen, dass er uns mag“, denkt Dina. "We understand that he likes us", thinks Dina.

Dina vil skrive en artikkel om læreryrket. Dina wants to write an article about the teaching profession. Kanskje passer det for henne også? Vielleicht steht es ihr auch? Maybe it suits her too?