×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 7.2 Possessive pronouns

7.2 Possessive pronouns

Eiendomspronomen. Lag setninger med bestemt form av substantivet og riktig eiendomspronomen.

Eksempel:

Jeg har en blå bil.

- Bilen min er blå.

1) Jeg har ei svart veske.

Veska mi er svart.

2) Jeg har et stort kart.

Kartet mitt er stort.

3) Du har en snill bror.

Broren din er snill.

4) Du har ei hyggelig søster.

Søstera di er hyggelig.

5) Han har fem søte søsken.

Søsknene hans er søte.

6) Hun har et varmt skjerf.

Skjerfet hennes er varmt.

7) De har et dyrt hus.

Huset deres er dyrt.

8) Dere har fine gensere.

Genserne deres er fine.

9) Vi har et brunt bord.

Bordet vårt er brunt.

7.2 Possessive pronouns 7.2 Possessivpronomen 7.2 Possessive pronouns 7.2 Pronombres posesivos 7.2 Притяжательные местоимения 7.2 İyelik zamirleri 7.2 Присвійні займенники

Eiendomspronomen. İyelik zamirleri. Lag setninger med bestemt form av substantivet og riktig eiendomspronomen. Make sentences with the definite form of the noun and the correct possessive pronoun. İsmin belirli hali ve doğru iyelik zamiriyle cümleler kurun. Складіть речення з означеною формою іменника та правильно присвійним займенником.

Eksempel: Örnek:

Jeg har en blå bil. I have a blue car. Mavi bir arabam var. У мене синя машина.

- Bilen min er blå. - My car is blue. - Arabam mavi. - Моя машина синя.

1) Jeg har ei svart veske. 1) Siyah bir çantam var. 1) У мене є чорна сумка.

Veska mi er svart. Çantam siyah.

2) Jeg har et stort kart. 2) Büyük bir haritam var.

Kartet mitt er stort. Haritam büyük.

3) Du har en snill bror. 3) You have a kind brother. 3) Nazik bir erkek kardeşin var.

Broren din er snill. Your brother is kind. Kardeşin nazik biri.

4) Du har ei hyggelig søster. 4) You have a nice sister. 4) Hoş bir kız kardeşin var.

Søstera di er hyggelig. Your sister is nice. Kız kardeşin çok hoş.

5) Han har fem søte søsken. 5) He has five cute siblings. 5) Beş sevimli kardeşi var.

Søsknene hans er søte. His siblings are cute. Kardeşleri çok tatlı.

6) Hun har et varmt skjerf. 6) Sıcak bir atkısı var.

Skjerfet hennes er varmt. Her scarf is warm. Eşarpı sıcak.

7) De har et dyrt hus. 7) They have an expensive house. 7) Pahalı bir evleri var.

Huset deres er dyrt. Their house is expensive. Evleri pahalıdır.

8) Dere har fine gensere. 8) Güzel kazaklarınız var.

Genserne deres er fine. Kazakları güzel.

9) Vi har et brunt bord. 9) Kahverengi bir masamız var.

Bordet vårt er brunt. Our table is brown. Masamız kahverengi.