×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 5.2 Words for quantities (mange, mye)

5.2 Words for quantities (mange, mye)

Mengdeord. Les setninga med «mange» eller «mye».

1) Peter og Frank kjøpte mange CDer.

2) Cecilie drakk mye kaffe.

3) Peter og Frank spiste mange rundstykker.

4) Ben kjøpte mye melk.

5) Maria drakk mye jus.

6) Dina kjøpte mange bananer.

5.2 Words for quantities (mange, mye) 5.2 Wörter für Mengen (viele, viel) 5.2 Words for quantities (many, much) 5.2 Слова для обозначения величин (много, много) 5.2 Miktarlarla ilgili kelimeler (çok, çok)

Mengdeord. Mixed words. Çoğul kelimeler. Les setninga med «mange» eller «mye». Read the sentence with "mange" or "much". "Uyum" veya "çok" içeren cümleyi okuyun.

1) Peter og Frank kjøpte mange CDer. 1) Peter ve Frank birçok CD satın aldılar.

2) Cecilie drakk mye kaffe. 2) Cecilie drank a lot of coffee. 2) Cecilie çok kahve içti.

3) Peter og Frank spiste mange rundstykker. 3) Peter and Frank ate many rolls. 3) Peter ve Frank çok fazla ekmek yediler.

4) Ben kjøpte mye melk. 4) Ben bought a lot of milk. 4) Ben çok fazla süt aldı.

5) Maria drakk mye jus. 5) Maria çok fazla meyve suyu içti.

6) Dina kjøpte mange bananer. 6) Dina bought a lot of bananas. 6) Dina bir sürü muz satın aldı. 6) Діна купила багато бананів.