×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi)

9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi)

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal vi se nærmere på en psykologisk fenomen kalt Dunning-Kruger effekten.

Det kan ofte se ut som dumme folk tror de kan mye mer enn det de egentlig kan. En som har lest en bok om kvantefysikk tror plutselig han kan alt. Dette har fått et navn innenfor psykologi, nemlig Dunning-Kruger effekten.

Dunning-Kruger effekten vil si at folk tror at de er smartere og bedre i noe enn de egentlig er. Dersom man ikke har opparbeidet seg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene klarer man ikke å innse ens egen inkompetanse. Altså man vet ikke egentlig hvor mye man ikke kan, i stedet fokuserer man gjerne heller på det man kan. Da vil man gjerne tro at man kan mer enn man egentlig gjør. De som har en kombinasjon av dårlig selv-innsikt og lite kunnskap er gjerne spesielt utsatt for Dunning-Kreuger effekten.

Har du selv opplevd effekten? Eller sett den hos andre? For eksempel kan en slektning i et familieselskap plutselig begynne å snakke om et eller annet. Klima, den politiske situasjonen i Brasil eller helsesystemet i USA. Kanskje blir slektningen mer og mer høyrøstet, han snakker høyere og høyere. Han tror han har rett i alt han sier, mens alle andre har feil. Alle, utenom han selv, vet derimot at han egentlig ikke ha peiling. Dette er Dunning-Kruger effekten i aksjon, og effekten er oppkalt etter David Dunning og Justin Kruger som i 1999 gjennomførte et eksperiment. La oss se nærmere på dette eksperimentet.

Dunning og Kruger spurte 65 deltagere om å vurdere hvor morsomme ulike vitser var. Noen var eksepsjonelt dårlige til å vurdere hva andre folk synes var morsomt. Likevel var det gjerne akkurat disse personene som beskrev seg selv som svært gode til å bedømme hva andre synes er morsomt. Konklusjonen var dermed at inkompetente folk, de som gjorde det dårligst på testene, ikke klarte å skikkelig vurdere seg selv. De klarte heller ikke å innse kvaliteten på eget arbeid. Dette er også grunnen til at mange elever som får dårlige karakterer føler selv de fortjener mye bedre. Som oftest klarer de ikke selv å se hvor dårlig de har prestert.

Denne følelsen av å kunne alt og være alt for selvsikker, selv om man ikke kan noe som helst, har dyp påvirkning på hva folk tror, beslutningene de tar og handlingene de gjør. En annet interessant eksperiment fant for eksempel ut at kvinner oppnådde de samme resultatene som menn på prøver i realfagene, altså fag knyttet til naturvitenskap som fysikk og kjemi. Kvinnene trodde i større grad at de hadde dårligere evner til å resonnere, altså komme fram til en konklusjon, i vitenskapene enn det menn hadde. Dette gjorde det også mindre sannsynlig for kvinner å delta i vitenskapskonkurranser.

Vi er nok alle i mer eller mindre grad påvirket av denne effekten i ulike sammenhenger og områder. Et forsøk spurte deltagerne om de kunne ulike fagterminologi, altså ord brukt spesifikt i det faget, i politikk, biologi, fysikk og geografi. Det deltagerne ikke visste var derimot at blant de ekte ordene hadde de blandet inn mange tulleord. Hele 90% av deltagerne mente at de hvert fall hadde litt kunnskap om noen av tulle-ordene. Og i sammenheng med Dunning-Kruger effekten var det større sannsynlighet at en person som påstod han hadde mye kunnskap innen et felt, for eksempel geogradi, også sa at han var kjent med tulleordene.

De som er spesielt utsatt for denne effekten har et tosidig problem:

De er inkompetente, de vet lite og kan lite. Inkompetansen deres gjør det vanskeligere å innse hvor inkompetente de egentlig er. Disse to faktorene fører til at inkompetente folk oftere:

Overestimerer egne ferdigheter, de tror de er bedre enn de egentlig er. De klarer ikke å kjenne igjen ekte ekspertise og ferdigheter. De klarer ikke å se hvor god en kompetent person faktisk er. De klarer ikke å gjenkjenne egne feil og mangel på ferdigheter. Ofte kan det farligste være å ha litt kunnskap om noe. Ikke nok til å forstå hvor mye mer som egentlig fins, men nok til å vite at det eksisterer. Dunning-Kruger effekten sier at disse personene i gjennomsnitt vurderer egne ferdigheter langt høyrere enn realiteten.

Det er likevel ikke bare de inkompetente som blir påvirket av denne effekten. Eksperter har mer realistiske innsikter i egne kunnskaper, MEN de har en tendens, altså de pleier, å vurdere andres ferdigheter og kunnskaper i deres felt mye høyere enn realiteten. Altså vet ofte ekspertene at de er over gjennomsnittet på sitt felt, men de ser ofte ikke hvor mye bedre enn gjennomsnittet de faktisk er. De overvurderer hvor mye andre folk kan.

Så hvis vi alle er påvirket av denne effekten, hvordan kan vi prøve å overkomme den? Hvordan kan vi vurdere egne og andres ferdigheter innen et felt mer realistisk? Her er tre tips:

Fortsett å lære og øve. I stedet for å tro at du kan alt innenfor et felt bør du prøve å lære enda mer om det. Fordyp deg, gå dypere inn i stoffet. Lær mer. En bok om andre verdenskrig gjør deg ikke til en eksport om den krigen. Spør andre folk om å vurdere deg. Konstruktiv kritikk, selv om det kan være vanskelig å høre av og til, er en god måte å øke selvinnsikten sin på. Spør deg selv hva du kan og hva du ikke kan. En annen psykologisk effekt, bekreftelsestendens, eller confirmation bias, som den heter på engelsk, gjør at vi har en tendens til å fokusere mest på det vi allerede kan. Derfor er det viktig å være kritisk til egne overbevisninger og kunnskaper. Det kan ofte være lurt å utfordre seg selv. Takk for at du har hørt på denne episoden av «lær norsk nå». Har du noen gang opplevd dunning-kruger effekten selv? Har du sett den hos andre? Send meg gjerne en mail for å dele dine opplevelser. Mailadressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. Ellers håper jeg å se deg i neste episode. Ha det bra!

9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi) 9 – Der Dunning-Kruger-Effekt (Psychologie) 9 – The Dunning-Kruger effect (psychology) 9 – El efecto Dunning-Kruger (psicología) 9 – L'effet Dunning-Kruger (psychologie) 9 – L’effetto Dunning-Kruger (psicologia) 9 – Het Dunning-Kruger-effect (psychologie) 9 – Efekt Dunninga-Krugera (psychologia) 9 – O efeito Dunning-Kruger (psicologia) 9 – Эффект Даннинга-Крюгера (психология) 9 – Dunning-Kruger-effekten (psykologi) 9 – Ефект Даннінга-Крюгера (психологія)

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal vi se nærmere på en psykologisk fenomen kalt Dunning-Kruger effekten. In dieser Folge werden wir uns ein psychologisches Phänomen genauer ansehen, das als Mahn-Krüger-Effekt bezeichnet wird. In this episode, we will take a closer look at a psychological phenomenon called the Dunning-Kruger effect.

Det kan ofte se ut som dumme folk tror de kan mye mer enn det de egentlig kan. Es kann oft so aussehen, als ob dumme Leute denken, sie könnten viel mehr als sie wirklich können. It can often seem like stupid people think they can do much more than they really can. Spesso può sembrare che le persone stupide pensino di poter fare molto di più di quanto possano realmente fare. En som har lest en bok om kvantefysikk tror plutselig han kan alt. Jemand, der ein Buch über Quantenphysik gelesen hat, glaubt plötzlich, alles zu wissen. Someone who has read a book on quantum physics suddenly thinks he knows everything. Qualcuno che ha letto un libro sulla fisica quantistica pensa improvvisamente di sapere tutto. Dette har fått et navn innenfor psykologi, nemlig Dunning-Kruger effekten. Diesem wurde in der Psychologie ein Name gegeben, nämlich der Mahn-Krüger-Effekt. This has been given a name in psychology, namely the Dunning-Kruger effect.

Dunning-Kruger effekten vil si at folk tror at de er smartere og bedre i noe enn de egentlig er. Der Mahn-Krüger-Effekt bedeutet, dass die Leute denken, sie seien schlauer und in etwas besser als sie wirklich sind. The Dunning-Kruger effect means that people think they are smarter and better at something than they really are. Dersom man ikke har opparbeidet seg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene klarer man ikke å innse ens egen inkompetanse. Wenn Sie nicht die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, können Sie Ihre eigene Inkompetenz nicht erkennen. If you have not acquired the necessary knowledge and skills, you will not be able to realize your own incompetence. Altså man vet ikke egentlig hvor mye man ikke kan, i stedet fokuserer man gjerne heller på det man kan. Sie wissen also nicht wirklich, wie viel Sie nicht können, sondern konzentrieren sich eher auf das, was Sie können. So you don't really know how much you can't do, instead you tend to focus on what you can do. Da vil man gjerne tro at man kan mer enn man egentlig gjør. Dann möchten Sie denken, dass Sie mehr können, als Sie tatsächlich tun. Then you want to think that you can do more than you actually do. De som har en kombinasjon av dårlig selv-innsikt og lite kunnskap er gjerne spesielt utsatt for Dunning-Kreuger effekten. Wer eine Kombination aus schlechter Selbsterkenntnis und wenig Wissen hat, ist häufig besonders dem Mahn-Kreuger-Effekt ausgesetzt. Those who have a combination of poor self-insight and little knowledge are often particularly exposed to the Dunning-Kreuger effect.

Har du selv opplevd effekten? Have you experienced the effect yourself? Eller sett den hos andre? Oder sehen Sie es in anderen? Or see it in others? For eksempel kan en slektning i et familieselskap plutselig begynne å snakke om et eller annet. Zum Beispiel kann ein Verwandter in einer Familienfeier plötzlich anfangen, über etwas zu sprechen. For example, a relative in a family party may suddenly start talking about something. Klima, den politiske situasjonen i Brasil eller helsesystemet i USA. Klima, die politische Situation in Brasilien oder das Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten. Climate, the political situation in Brazil or the health system in the United States. Kanskje blir slektningen mer og mer høyrøstet, han snakker høyere og høyere. Vielleicht wird der Verwandte immer lauter, er spricht immer lauter. Maybe the relative is getting louder and louder, he is talking louder and louder. Han tror han har rett i alt han sier, mens alle andre har feil. Er glaubt, in allem, was er sagt, Recht zu haben, während alle anderen Unrecht haben. He thinks he is right in everything he says, while everyone else is wrong. Alle, utenom han selv, vet derimot at han egentlig ikke ha peiling. Jeder außer ihm weiß, dass er keine Ahnung hat. Everyone, except himself, knows that he does not really have a clue. Dette er Dunning-Kruger effekten i aksjon, og effekten er oppkalt etter David Dunning og Justin Kruger som i 1999 gjennomførte et eksperiment. Dies ist der Dunning-Kruger-Effekt in Aktion, und der Effekt ist nach David Dunning und Justin Kruger benannt, die 1999 ein Experiment durchgeführt haben. This is the Dunning-Kruger effect in action, and the effect is named after David Dunning and Justin Kruger who in 1999 conducted an experiment. La oss se nærmere på dette eksperimentet. Schauen wir uns dieses Experiment genauer an. Let's take a closer look at this experiment.

Dunning og Kruger spurte 65 deltagere om å vurdere hvor morsomme ulike vitser var. Dunning und Kruger baten 65 Teilnehmer, zu bewerten, wie lustig verschiedene Witze waren. Dunning and Kruger asked 65 participants to rate how funny different jokes were. Dunning e Kruger hanno chiesto a 65 partecipanti di valutare quanto fossero divertenti le diverse battute. Noen var eksepsjonelt dårlige til å vurdere hva andre folk synes var morsomt. Einige waren außergewöhnlich schlecht darin zu beurteilen, was andere Leute für lustig hielten. Some were exceptionally bad at judging what other people thought was funny. Alcuni erano eccezionalmente pessimi nel giudicare ciò che gli altri pensavano fosse divertente. Likevel var det gjerne akkurat disse personene som beskrev seg selv som svært gode til å bedømme hva andre synes er morsomt. Trotzdem waren es oft diese Leute, die sich selbst als sehr gut darin bezeichneten, zu beurteilen, was andere für lustig halten. Nevertheless, it was often these people who described themselves as very good at judging what others think is funny. Tuttavia, spesso sono proprio queste persone a definirsi molto brave a giudicare ciò che gli altri trovano divertente. Konklusjonen var dermed at inkompetente folk, de som gjorde det dårligst på testene, ikke klarte å skikkelig vurdere seg selv. Die Schlussfolgerung war daher, dass inkompetente Personen, die bei den Tests am schlechtesten abschnitten, sich selbst nicht richtig einschätzen konnten. The conclusion was thus that incompetent people, those who did the worst on the tests, failed to properly assess themselves. De klarte heller ikke å innse kvaliteten på eget arbeid. Sie haben auch die Qualität ihrer eigenen Arbeit nicht erkannt. They also failed to realize the quality of their own work. Dette er også grunnen til at mange elever som får dårlige karakterer føler selv de fortjener mye bedre. Dies ist auch der Grund, warum viele Schüler, die schlechte Noten bekommen, sogar das Gefühl haben, dass sie es viel besser verdienen. This is also the reason why many students who get bad grades feel that they deserve much better. Som oftest klarer de ikke selv å se hvor dårlig de har prestert. Meistens können sie nicht selbst sehen, wie schlecht sie gespielt haben. Most of the time, they are not able to see for themselves how badly they have performed. Il più delle volte, non sono in grado di vedere da soli quanto scarse si sono comportate.

Denne følelsen av å kunne alt og være alt for selvsikker, selv om man ikke kan noe som helst, har dyp påvirkning på hva folk tror, beslutningene de tar og handlingene de gjør. Dieses Gefühl, alles tun zu können und zu selbstbewusst zu sein, auch wenn Sie nichts wissen, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das, was die Menschen denken, die Entscheidungen, die sie treffen, und die Maßnahmen, die sie ergreifen. This feeling of knowing everything and being too confident, even if you do not know anything, has a profound effect on what people think, the decisions they make and the actions they take. En annet interessant eksperiment fant for eksempel ut at kvinner oppnådde de samme resultatene som menn på prøver i realfagene, altså fag knyttet til naturvitenskap som fysikk og kjemi. Ein weiteres interessantes Experiment ergab beispielsweise, dass Frauen bei naturwissenschaftlichen Tests, dh naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik und Chemie, die gleichen Ergebnisse erzielten wie Männer. Another interesting experiment found, for example, that women achieved the same results as men on tests in the sciences, ie subjects related to science such as physics and chemistry. Kvinnene trodde i større grad at de hadde dårligere evner til å resonnere, altså komme fram til en konklusjon, i vitenskapene enn det menn hadde. Die Frauen glaubten in größerem Maße, dass sie schlechtere Fähigkeiten zur Vernunft hatten, dh zu einer Schlussfolgerung in den Wissenschaften als Männer. The women believed to a greater extent that they had poorer abilities to reason, ie to come to a conclusion, in the sciences than men had. Женщины в большей степени полагали, что их способности рассуждать, то есть делать выводы в науках, хуже, чем у мужчин. Dette gjorde det også mindre sannsynlig for kvinner å delta i vitenskapskonkurranser. Dies machte es auch weniger wahrscheinlich, dass Frauen an wissenschaftlichen Wettbewerben teilnehmen. This also made it less likely for women to participate in science competitions.

Vi er nok alle i mer eller mindre grad påvirket av denne effekten i ulike sammenhenger og områder. Wir sind wahrscheinlich alle mehr oder weniger von diesem Effekt in verschiedenen Kontexten und Bereichen betroffen. We are probably all more or less affected by this effect in different contexts and areas. Et forsøk spurte deltagerne om de kunne ulike fagterminologi, altså ord brukt spesifikt i det faget, i politikk, biologi, fysikk og geografi. In einem Experiment wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie unterschiedliche Fachbegriffe kennen, dh Wörter, die speziell in diesem Fach verwendet werden, in Politik, Biologie, Physik und Geographie. An experiment asked the participants if they knew different subject terminology, ie words used specifically in that subject, in politics, biology, physics and geography. В ходе эксперимента участников спрашивали, знают ли они терминологию другого предмета, то есть слова, используемые специально по этому предмету, в политике, биологии, физике и географии. Det deltagerne ikke visste var derimot at blant de ekte ordene hadde de blandet inn mange tulleord. Was die Teilnehmer jedoch nicht wussten, war, dass sie unter den wirklichen Wörtern viele unsinnige Wörter gemischt hatten. What the participants did not know, however, was that among the real words they had mixed in many nonsense words. Однако участники не знали, что среди настоящих слов они смешали много бессмысленных слов. Hele 90% av deltagerne mente at de hvert fall hadde litt kunnskap om noen av tulle-ordene. 90% der Teilnehmer gaben an, zumindest einige der unsinnigen Wörter zu kennen. As many as 90% of the participants thought that they at least had some knowledge of some of the nonsense words. Og i sammenheng med Dunning-Kruger effekten var det større sannsynlighet at en person som påstod han hadde mye kunnskap innen et felt, for eksempel geogradi, også sa at han var kjent med tulleordene. Und im Zusammenhang mit dem Mahn-Krüger-Effekt war es wahrscheinlicher, dass eine Person, die behauptete, viel Wissen auf einem Gebiet wie der Geographie zu haben, auch sagte, dass sie mit den Unsinnswörtern vertraut sei. And in connection with the Dunning-Kruger effect, it was more likely that a person who claimed he had a lot of knowledge in a field, such as geography, also said that he was familiar with the nonsense words.

De som er spesielt utsatt for denne effekten har et tosidig problem: Diejenigen, die diesem Effekt besonders ausgesetzt sind, haben ein zweiseitiges Problem: Those who are particularly exposed to this effect have a two-sided problem:

De er inkompetente, de vet lite og kan lite. They are incompetent, they know little and know little. Inkompetansen deres gjør det vanskeligere å innse hvor inkompetente de egentlig er. Ihre Inkompetenz macht es schwieriger zu erkennen, wie inkompetent sie wirklich sind. Their incompetence makes it harder to realize how incompetent they really are. Disse to faktorene fører til at inkompetente folk oftere: Diese beiden Faktoren führen häufiger zu inkompetenten Menschen: These two factors lead to incompetent people more often:

Overestimerer egne ferdigheter, de tror de er bedre enn de egentlig er. Sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und denken, dass sie besser sind als sie wirklich sind. Overestimating their own skills, they think they are better than they really are. De klarer ikke å kjenne igjen ekte ekspertise og ferdigheter. Sie erkennen echte Fachkenntnisse und Fähigkeiten nicht an. They fail to recognize true expertise and skills. De klarer ikke å se hvor god en kompetent person faktisk er. Sie sehen nicht, wie gut eine kompetente Person tatsächlich ist. They fail to see how good a competent person actually is. De klarer ikke å gjenkjenne egne feil og mangel på ferdigheter. Sie sind nicht in der Lage, ihre eigenen Fehler und mangelnden Fähigkeiten zu erkennen. They are unable to recognize their own faults and lack of skills. Ofte kan det farligste være å ha litt kunnskap om noe. Oft ist es am gefährlichsten, etwas über etwas zu wissen. Often the most dangerous thing can be to have some knowledge about something. Часто самое опасное - знать кое-что. Ikke nok til å forstå hvor mye mer som egentlig fins, men nok til å vite at det eksisterer. Nicht genug, um zu verstehen, wie viel mehr wirklich existiert, aber genug, um zu wissen, dass es existiert. Not enough to understand how much more really exists, but enough to know that it exists. Dunning-Kruger effekten sier at disse personene i gjennomsnitt vurderer egne ferdigheter langt høyrere enn realiteten. Der Mahn-Krüger-Effekt besagt, dass diese Menschen ihre eigenen Fähigkeiten im Durchschnitt weit höher bewerten als die Realität. The Dunning-Kruger effect says that these people on average rate their own skills far higher than reality.

Det er likevel ikke bare de inkompetente som blir påvirket av denne effekten. Von diesem Effekt sind jedoch nicht nur die Inkompetenten betroffen. However, it is not only the incompetent who are affected by this effect. Eksperter har mer realistiske innsikter i egne kunnskaper, MEN de har en tendens, altså de pleier, å vurdere andres ferdigheter og kunnskaper i deres felt mye høyere enn realiteten. Experten haben realistischere Einblicke in ihr eigenes Wissen, ABER sie neigen dazu, die Fähigkeiten und Kenntnisse anderer auf ihrem Gebiet viel höher als die Realität einzuschätzen. Experts have more realistic insights into their own knowledge, BUT they tend, that is, they tend, to assess others' skills and knowledge in their field much higher than reality. Altså vet ofte ekspertene at de er over gjennomsnittet på sitt felt, men de ser ofte ikke hvor mye bedre enn gjennomsnittet de faktisk er. Mit anderen Worten, Experten wissen oft, dass sie auf ihrem Gebiet überdurchschnittlich gut sind, aber sie sehen oft nicht, wie viel besser sie sind als der Durchschnitt, den sie tatsächlich haben. In other words, experts often know that they are above average in their field, but they often do not see how much better than the average they actually are. De overvurderer hvor mye andre folk kan. Sie überschätzen, wie viel andere Menschen können. They overestimate how much other people can.

Så hvis vi alle er påvirket av denne effekten, hvordan kan vi prøve å overkomme den? Wenn wir alle von diesem Effekt betroffen sind, wie können wir dann versuchen, ihn zu überwinden? So if we are all affected by this effect, how can we try to overcome it? Hvordan kan vi vurdere egne og andres ferdigheter innen et felt mer realistisk? Wie können wir unsere eigenen und die Fähigkeiten anderer in einem Bereich realistischer einschätzen? How can we assess our own and others' skills in a field more realistically? Her er tre tips: Here are three tips:

Fortsett å lære og øve. Lerne und übe weiter. Keep learning and practicing. I stedet for å tro at du kan alt innenfor et felt bør du prøve å lære enda mer om det. Versuchen Sie, noch mehr darüber zu erfahren, anstatt zu glauben, dass Sie in einem Bereich alles tun können. Instead of believing that you can do anything in one field, try to learn even more about it. Fordyp deg, gå dypere inn i stoffet. Tauchen Sie ein, gehen Sie tiefer in den Stoff. Immerse yourself, go deeper into the fabric. Lær mer. Mehr erfahren. Learn more. En bok om andre verdenskrig gjør deg ikke til en eksport om den krigen. Ein Buch über den Zweiten Weltkrieg macht Sie nicht zu einem Export über diesen Krieg. A book about World War II does not make you an export about that war. Spør andre folk om å vurdere deg. Bitten Sie andere Leute, Sie zu bewerten. Ask other people to rate you. Konstruktiv kritikk, selv om det kan være vanskelig å høre av og til, er en god måte å øke selvinnsikten sin på. Konstruktive Kritik, auch wenn es von Zeit zu Zeit schwierig sein kann, sie zu hören, ist ein guter Weg, um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Constructive criticism, even if it can be difficult to hear from time to time, is a good way to increase one's self-awareness. Spør deg selv hva du kan og hva du ikke kan. Fragen Sie sich, was Sie können und was nicht. Ask yourself what you can and cannot do. En annen psykologisk effekt, bekreftelsestendens, eller confirmation bias, som den heter på engelsk, gjør at vi har en tendens til å fokusere mest på det vi allerede kan. Ein anderer psychologischer Effekt, eine Bestätigungsverzerrung oder eine Bestätigungsverzerrung, wie sie auf Englisch genannt wird, bedeutet, dass wir uns am meisten auf das konzentrieren, was wir bereits wissen. Another psychological effect, confirmation bias, or confirmation bias, as it is called in English, means that we tend to focus most on what we already know. Derfor er det viktig å være kritisk til egne overbevisninger og kunnskaper. Daher ist es wichtig, die eigenen Überzeugungen und Kenntnisse zu kritisieren. Therefore, it is important to be critical of one's own beliefs and knowledge. Det kan ofte være lurt å utfordre seg selv. Es kann oft eine gute Idee sein, sich selbst herauszufordern. It can often be a good idea to challenge yourself. Takk for at du har hørt på denne episoden av «lær norsk nå». Har du noen gang opplevd dunning-kruger effekten selv? Haben Sie den Mahn-Krüger-Effekt schon einmal selbst erlebt? Har du sett den hos andre? Have you seen it in others? Send meg gjerne en mail for å dele dine opplevelser. Mailadressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. You can find the email address in the description of this episode. Ellers håper jeg å se deg i neste episode. Otherwise, I hope to see you in the next episode. Ha det bra!