×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Uttale bokstavene: Æ, Ø og Å

Uttale bokstavene: Æ, Ø og Å

Det er tre bokstaver i det norske alfabetet som ikke finnes i andre alfabeter: Æ, Ø og Å. Dette kurset skal hjelpe deg å uttale disse bokstavene riktig, noe mange nybegynnere i norsk har store vansker med.

Husk at dette er litt forvirrende, men jo mer man hører på norsk jo lettere tar man det. Her er eksempler på ord med Æ : bær, klær, kjær. Det er viktig å huske på at visse ord med bokstaven "E" også kan uttales som "Æ" for eksempel i disse ordene sier man "æ": er, Erling (vanlig norsk navn). Mens i disse eksemplene sier man "e": kjent, flere, mange. Her er eksempler på ord med Ø : grøt, øde, øks, møte. Hvis du har vansker med å uttale det, tenk på hvordan man sier "Girl" på engelsk, der uttaler man "i" som en norsk "ø". Dette er eksempler på ord med Å : ål, må, på, Vågå (by i Norge). Hvis du har vansker med å uttale dette, tenk på hvordan man sier "allright" på engelsk, her uttales "a" som en norsk "å". Noen ganger uttales bokstaven "o" også som "å" for eksempel: nok, loppe, stopp. I andre tilfeller uttaler man det som "o", for eksempel slik: gro, klo, stor, bror. Det uttales som "oo" i det engelske ordet "school". (Finnes også i andre skandinaviske alfabeter forresten)


Uttale bokstavene: Æ, Ø og Å Pronounce the letters: Æ, Ø and Å

Det er tre bokstaver i det norske alfabetet som ikke finnes i andre alfabeter: Æ, Ø og Å. Dette kurset skal hjelpe deg å uttale disse bokstavene riktig, noe mange nybegynnere i norsk har store vansker med. There are three letters in the Norwegian alphabet that are not found in other alphabets: Æ, Ø and Å. This course will help you to pronounce these letters correctly, something many beginners in Norwegian are having a lot of difficulty with.

Husk at dette er litt forvirrende, men jo mer man hører på norsk jo lettere tar man det. Remember, this is a little confusing, but the more you hear Norwegian, it's easier to get it. Her er eksempler på ord med Æ : bær, klær, kjær. Here are examples of words with Æ: berries, clothes, dear. Det er viktig å huske på at visse ord med bokstaven "E" også kan uttales som "Æ" for eksempel i disse ordene sier man "æ": er, Erling (vanlig norsk navn). It is important to keep in mind that certain words with the letter "E" can also be pronounced "Æ", for example, in these words you say "æ": Erling, the usual Norwegian name. Mens i disse eksemplene sier man "e": kjent, flere, mange. While in these examples you say "e": known, more, many. Her er eksempler på ord med Ø : grøt, øde, øks, møte. Here are examples of words with Ø: porridge, desert, ax, meeting. Hvis du har vansker med å uttale det, tenk på hvordan man sier "Girl" på engelsk, der uttaler man "i" som en norsk "ø". If you have difficulty pronouncing it, think about how to say "Girl" in English, which says "i" as a Norwegian "island". Dette er eksempler på ord med Å : ål, må, på, Vågå (by i Norge). These are examples of words with Å: eel, must, on, Vågå (city in Norway). Hvis du har vansker med å uttale dette, tenk på hvordan man sier "allright" på engelsk, her uttales "a" som en norsk "å". If you have difficulty pronouncing this, think about how to say "allright" in English, here pronounced "a" as a Norwegian "å". Noen ganger uttales bokstaven "o" også som "å" for eksempel: nok, loppe, stopp. Sometimes the letter "o" is also pronounced as "oh" for example: enough, flea, stop. I andre tilfeller uttaler man det som "o", for eksempel slik: gro, klo, stor, bror. In other cases, it is pronounced "o", such as: grouse, claw, big brother. Det uttales som "oo" i det engelske ordet "school". It is pronounced "oo" in the English word "school". (Finnes også i andre skandinaviske alfabeter forresten) (Also found in other Scandinavian alphabets by the way)