×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian On The Web, 5.4 Nidarosdomen katedral

5.4 Nidarosdomen katedral

Etter besøket på politistasjonen kjørte Peter til Trondheim torg. Han parkerte ved siden av Nidarosdomen, en stor katedral. Den ville han se. En guide fortalte ham om katedralen.

Peter: Denne skulpturen er fin!

Guiden: Ja, det er en skulptur av Olav Haraldsson.

P: Hvem var han?

G: Olav Haraldsson var en norsk vikingkonge. Han er veldig viktig for denne kirka. Nidarosdomen står over graven til denne kongen. Han døde i 1030.

P: Hvor gammel er kirka?

G: De bygde den mellom 1070 og 1300. Seinere brant den mange ganger, men de bygde den opp igjen.

P: Skulpturen ser ikke gammel ut.

G: Nei, den er fra ca. 1930. Mange av disse skulpturene er ganske nye.

Nidarosdomen var ei flott kirke, og guiden var flink. Peter gikk rundt i kirka og snakket med guiden i en hel time.

Seinere møtte han Frank i byen. De gikk rundt i sentrum og så i butikker. De ble sultne og trøtte. I et bakeri kjøpte de rundstykker og bagetter. Så kjørte de til Franks hybel på Møllenberg. Det var hyggelig der. Etter en halv time var de mette og glade igjen.


5.4 Nidarosdomen katedral 5.4 Nidaros Cathedral

Etter besøket på politistasjonen kjørte Peter til Trondheim torg. After the visit to the police station, Peter drove to Trondheim square. Han parkerte ved siden av Nidarosdomen, en stor katedral. He parked next to Nidaros Cathedral, a large cathedral. Den ville han se. He wanted to see it. En guide fortalte ham om katedralen. A guide told him about the cathedral.

Peter: Denne skulpturen er fin! Peter: This sculpture is beautiful!

Guiden: Ja, det er en skulptur av Olav Haraldsson. The guide: Yes, it is a sculpture by Olav Haraldsson.

P: Hvem var han? P: Who was he?

G: Olav Haraldsson var en norsk vikingkonge. G: Olav Haraldsson was a Norwegian Viking king. Han er veldig viktig for denne kirka. He is very important to this church. Nidarosdomen står over graven til denne kongen. Nidaros Cathedral stands above the tomb of this king. Han døde i 1030. He died in 1030.

P: Hvor gammel er kirka? P: How old is the church?

G: De bygde den mellom 1070 og 1300. G: They built it between 1070 and 1300. Seinere brant den mange ganger, men de bygde den opp igjen. Later it burned many times, but they rebuilt it.

P: Skulpturen ser ikke gammel ut. P: The sculpture does not look old.

G: Nei, den er fra ca. G: No, it is from approx. 1930. Mange av disse skulpturene er ganske nye. Many of these sculptures are fairly new.

Nidarosdomen var ei flott kirke, og guiden var flink. Nidaros Cathedral was a great church, and the guide was good. Peter gikk rundt i kirka og snakket med guiden i en hel time. Peter walked around the church and talked to the guide for a whole hour.

Seinere møtte han Frank i byen. Later he met Frank in the city. De gikk rundt i sentrum og så i butikker. They walked around the center and looked in shops. De ble sultne og trøtte. They became hungry and tired. I et bakeri kjøpte de rundstykker og bagetter. In a bakery they bought rolls and baguettes. Så kjørte de til Franks hybel på Møllenberg. Then they drove to Frank's dormitory at Møllenberg. Det var hyggelig der. It was nice there. Etter en halv time var de mette og glade igjen. After half an hour they were full and happy again.