×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian On The Web, 5.2 Turist i Trondheim

5.2 Turist i Trondheim

Anna tar bussen til Trondheim sentrum. Hun vil gjerne se litt av byen. Hun begynner turen på torget i Trondheim og leser litt om Trondheims historie i en brosjyre. Så går hun til Nordre gate. Det er ei travel gågate med mange butikker. Så går hun opp til Nidarosdomen. Mange busser med turister står foran Nidarosdomen. Etterpå drar hun til Gamle Bybro. Der treffer hun to italienske turister og snakker litt med dem. Turistene har et kart, men de greier ikke å finne fiskemarkedet på kartet. Anna hjelper dem. Etterpå går hun til Bakklandet. Der møter hun Maria på en hyggelig kafé.

Ei uke seinere Anna er på studentbyen. Hun forteller en venn om turen til Trondheim sentrum:

«Forrige uke tok jeg bussen til sentrum. Jeg begynte turen på torget. Der leste jeg litt om Trondheims historie. Så gikk jeg til Nordre gate, og etterpå gikk jeg til Nidarosdomen. Mange busser med turister sto foran Nidarosdomen. Så dro jeg til Gamle Bybro. Der traff jeg to italienske turister og snakket litt med dem. Turistene hadde et kart, men de greide ikke å finne fiskemarkedet på kartet. Jeg hjalp dem. Etterpå gikk jeg til Bakklandet, og der møtte jeg Maria på en hyggelig kafé.»


5.2 Turist i Trondheim

Anna tar bussen til Trondheim sentrum. Anna takes the bus to Trondheim city center. Hun vil gjerne se litt av byen. She would like to see a little of the city. Hun begynner turen på torget i Trondheim og leser litt om Trondheims historie i en brosjyre. She begins the tour on the square in Trondheim and reads a little about Trondheim's history in a brochure. Så går hun til Nordre gate. Then she goes to Nordre gate. Det er ei travel gågate med mange butikker. It is a busy pedestrian street with many shops. Så går hun opp til Nidarosdomen. Then she goes up to Nidaros Cathedral. Mange busser med turister står foran Nidarosdomen. Many buses with tourists stand in front of Nidaros Cathedral. Etterpå drar hun til Gamle Bybro. Afterwards she goes to Gamle Bybro. Der treffer hun to italienske turister og snakker litt med dem. There she meets two Italian tourists and talks to them a bit. Turistene har et kart, men de greier ikke å finne fiskemarkedet på kartet. The tourists have a map, but they do not manage to find the fish market on the map. Anna hjelper dem. Etterpå går hun til Bakklandet. Afterwards she goes to Bakklandet. Der møter hun Maria på en hyggelig kafé. There she meets Maria at a nice café.

Ei uke seinere Anna er på studentbyen. A week later Anna is in the student town. Hun forteller en venn om turen til Trondheim sentrum: She tells a friend about the trip to Trondheim city center:

«Forrige uke tok jeg bussen til sentrum. "Last week I took the bus to the city center. Jeg begynte turen på torget. I started the walk in the square. Der leste jeg litt om Trondheims historie. There I read a bit about Trondheim's history. Så gikk jeg til Nordre gate, og etterpå gikk jeg til Nidarosdomen. Then I went to Nordre gate, and afterwards I went to Nidaros Cathedral. Mange busser med turister sto foran Nidarosdomen. Many buses with tourists stood in front of Nidaros Cathedral. Så dro jeg til Gamle Bybro. Then I went to Gamle Bybro. Der traff jeg to italienske turister og snakket litt med dem. There I met two Italian tourists and talked to them a bit. Turistene hadde et kart, men de greide ikke å finne fiskemarkedet på kartet. The tourists had a map, but they could not find the fish market on the map. Jeg hjalp dem. Etterpå gikk jeg til Bakklandet, og der møtte jeg Maria på en hyggelig kafé.»