×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian On The Web, 4.4 På politistasjonen

4.4 På politistasjonen

Peter skal til politiet. Han må fylle ut et skjema og vise fram pass og andre papirer. Peter ser på kartet over Trondheim. Politistasjonen ligger på Brattøra, ved siden av jernbanestasjonen. Han kjører dit og parkerer.

Peter: Jeg er utlending og skal bo her i over tre måneder. Derfor vil jeg gjerne søke om oppholdstillatelse.

Ekspeditør: Hvor kommer du fra?

P: Jeg kommer fra Tyskland.

E: Hva skal du gjøre i Norge?

P: Jeg skal studere. Her er et brev fra NTNU. Det er en bekreftelse på studieplassen.

E: Takk! Har du med deg pass og kort om helseforsikring?

P: Ja visst! Vær så god!

E: Tyskland er et EØS-land. Derfor må du bare registrere deg. Da får du et registreringsbevis.

P: Hva gjør jeg for å registrere meg?

E: Du må fylle ut dette skjemaet og legge ved to like bilder. Du kan ta bilder i fotoautomaten der borte.

Peter står i kø for å ta bilder. En annen student sitter ved siden av ham. Hun forteller at hun heter Olga. Hun har russisk pass og må betale over 1000 kroner i gebyr for å få oppholdstillatelse. Noen andre studenter er fra EØS-land. De må ikke betale.

Peter bestemmer seg for å spise middag på restaurant i dag. Kanskje han skal invitere Olga til å bli med?


4.4 På politistasjonen 4.4 Na policajnej stanici

Peter skal til politiet. Peter is going to the police. Peter está indo para a polícia. Han må fylle ut et skjema og vise fram pass og andre papirer. He must fill out a form and present passports and other papers. Ele deve preencher um formulário e mostrar passaportes e outros papéis. Musí vyplniť formulár a ukázať pas a ďalšie doklady. Peter ser på kartet over Trondheim. Peter looks at the map of Trondheim. Peter olha para o mapa de Trondheim. Politistasjonen ligger på Brattøra, ved siden av jernbanestasjonen. The police station is located on Brattøra, next to the railway station. A delegacia está localizada em Brattøra, ao lado da estação ferroviária. Han kjører dit og parkerer. He drives there and parks. Ele dirige até lá e estaciona.

Peter: Jeg er utlending og skal bo her i over tre måneder. Peter: I am a foreigner and will be living here for over three months. Peter: Eu sou estrangeiro e ficarei aqui por mais de três meses. Derfor vil jeg gjerne søke om oppholdstillatelse. Therefore, I would like to apply for a residence permit. Portanto, eu gostaria de solicitar uma autorização de residência.

Ekspeditør: Hvor kommer du fra? Clerk: Where are you from?

P: Jeg kommer fra Tyskland.

E: Hva skal du gjøre i Norge? E: What are you going to do in Norway? E: O que fazer na Noruega?

P: Jeg skal studere. P: I have to study. Her er et brev fra NTNU. Here is a letter from NTNU. Aqui está uma carta da NTNU. Det er en bekreftelse på studieplassen. It is a confirmation of the place of study. Há uma confirmação no local do estudo.

E: Takk! E: Thanks! Har du med deg pass og kort om helseforsikring? Do you have a passport and card with you about health insurance? Você tem passaporte e cartão de seguro de saúde?

P: Ja visst! P: Yes, of course! P: Sim, claro! Vær så god! You're welcome! ¡Eres bienvenido! De nada!

E: Tyskland er et EØS-land. E: Germany is an EEA country. Derfor må du bare registrere deg. Therefore, you just have to register. Da får du et registreringsbevis. Then you will receive a registration certificate.

P: Hva gjør jeg for å registrere meg? P: What do I do to register? P: ¿Qué hago para registrarme?

E: Du må fylle ut dette skjemaet og legge ved to like bilder. E: You must fill out this form and attach two identical pictures. Du kan ta bilder i fotoautomaten der borte. You can take pictures in the photo booth over there.

Peter står i kø for å ta bilder. Peter is in line to take pictures. En annen student sitter ved siden av ham. Another student is sitting next to him. Hun forteller at hun heter Olga. She says her name is Olga. Hun har russisk pass og må betale over 1000 kroner i gebyr for å få oppholdstillatelse. She has a Russian passport and must pay more than 1000 kroner in fees to get a residence permit. Noen andre studenter er fra EØS-land. Some other students are from EEA countries. De må ikke betale. They do not have to pay.

Peter bestemmer seg for å spise middag på restaurant i dag. Peter decides to have dinner at a restaurant today. Kanskje han skal invitere Olga til å bli med? Maybe he should invite Olga to join?