×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian On The Web, 3.1 Nøkkelen

3.1 Nøkkelen

Ken kommer til resepsjonen på Moholt.

Ken: Hei!

Resepsjonist: Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?

K: Jeg vil gjerne hente nøkkelen til hybelen.

R: Vent litt. Hva heter du?

K: Jeg heter Ken Robbins.

R: Kan du stave etternavnet?

K: R O B B I N S

R: Takk. Hva er fødselsdatoen?

K: 6.8.1987

R: Her er kontrakten. Du må skrive under på den.

Ken skriver under på skjemaet.

Resepsjonist: Har du pass?

Ken: Ja, vær så god.

R: Takk. Har du et mobilnummer?

K: Jeg har dessverre ikke mobiltelefon ennå.

R: Det er greit. Her har du nøkkelen til hybelen og et kart over Moholt. Du skal bo i Herman Krags vei 37-12. Tallet betyr bygning nr 37, første etasje rom nr 2. Du må også fylle ut ei inventarliste.

K: Ei inventarliste? Jeg forstår ikke ... Hva er ei inventarliste?

R: Det er ei liste over møbler og utstyr på hybelen. Du må sjekke at alt er der: ei seng, et bord, en stol ... Vær så god, her er lista.

K: OK! Takk for hjelpen. Ha det bra!

R: Ha det bra! Og lykke til!

Ken går ut fra resepsjonen. Bagasjen står ute på trappa.


3.1 Nøkkelen 3.1 Ключ

Ken kommer til resepsjonen på Moholt. Ken comes to the reception at Moholt. Кен приходит на прием в Мохольт.

Ken: Hei! Ken: Hey!

Resepsjonist: Hei! Receptionist: Hello! Hva kan jeg hjelpe deg med? What can I do for you? Что я могу сделать для вас?

K: Jeg vil gjerne hente nøkkelen til hybelen. K: I would like to get the key to the dormitory. K: Я хотел бы получить ключ от общежития.

R: Vent litt. R: Wait a minute. Р: Подождите минутку. Hva heter du? What's your name? Как вас зовут?

K: Jeg heter Ken Robbins. K: My name is Ken Robbins. К: Меня зовут Кен Роббинс.

R: Kan du stave etternavnet? R: Can you spell the last name? Р: Можешь написать фамилию?

K: R O B B I N S K: ROBBINS

R: Takk. R: Thank you. Hva er fødselsdatoen? What is the date of birth? Какова дата рождения?

K: 6.8.1987

R: Her er kontrakten. R: Here's the contract. Р: Вот контракт. Du må skrive under på den. You must sign it. Вы должны его подписать.

Ken skriver under på skjemaet. Ken signs the form. Кен подписывает форму.

Resepsjonist: Har du pass? Receptionist: Do you have a passport? Администратор: У вас есть паспорт?

Ken: Ja, vær så god. Ken: Yeah, please. Кен: Да, пожалуйста.

R: Takk. R: Thank you. Har du et mobilnummer? У вас есть номер мобильного?

K: Jeg har dessverre ikke mobiltelefon ennå. K: Unfortunately I do not have a mobile phone yet. K: К сожалению, у меня пока нет мобильного телефона.

R: Det er greit. R: That's fine. Р: Это нормально. Her har du nøkkelen til hybelen og et kart over Moholt. Here you have the key to the dormitory and a map of Moholt. Вот вам ключ от общежития и карта Мохольта. Du skal bo i Herman Krags vei 37-12. You will live in Herman Krags vei 37-12. Вы будете жить в Herman Krags vei 37-12. Tallet betyr bygning nr 37, første etasje rom nr 2. The number means building no. 37, ground floor room no. 2. Номер означает корпус № 37, первый этаж, комната № 2. Du må også fylle ut ei inventarliste. You must also fill out an inventory list. Также необходимо заполнить инвентаризационный список.

K: Ei inventarliste? K: An inventory list? K: Инвентарный список? Jeg forstår ikke ... Hva er ei inventarliste? I do not understand ... What is an inventory list? Я не понимаю... Что такое инвентарный список?

R: Det er ei liste over møbler og utstyr på hybelen. R: There is a list of furniture and equipment in the dormitory. Р: В общежитии есть список мебели и оборудования. Du må sjekke at alt er der: ei seng, et bord, en stol ... Vær så god, her er lista. You have to check that everything is there: a bed, a table, a chair ... Please, here is the list. Вы должны проверить, что все есть: кровать, стол, стул... Пожалуйста, вот список.

K: OK! Takk for hjelpen. Спасибо за помощь. Ha det bra! Прощай!

R: Ha det bra! Og lykke til! And good luck! И удачи!

Ken går ut fra resepsjonen. Ken leaves the reception. Кен выходит из-за стойки регистрации. Bagasjen står ute på trappa. The luggage is on the stairs outside. Багаж находится на лестнице снаружи.