×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Magozwe - Nivå 5

Magozwe - Nivå 5

Magozwe

I den travle byen Nairobi, langt fra det trygge livet hjemme, bodde det en gjeng hjemløse gutter. De tok hver dag akkurat som den kom. En morgen pakket guttene sammen mattene sine etter at de hadde sovet på det kalde fortauet. For å fordrive kulden lagde de et bål av søppel. En av guttene i gjengen var Magozwe. Han var den yngste.

Da Magozwes foreldre døde, var han bare fem år.

Han dro for å bo med onkelen sin. Denne mannen brydde seg ikke om barnet. Han ga ikke Magozwe nok mat. Han tvang gutten til å jobbe hardt.

Hvis Magozwe klagde eller stilte spørsmål, slo onkelen hans ham. Når Magozwe spurte om han kunne gå på skolen, slo onkelen hans ham og sa:

“Du er for dum til å lære noe som helst.” Etter tre år med denne behandlingen rømte Magozwe fra onkelen sin. Han begynte å bo på gata.

Livet på gata var vanskelig, og de fleste guttene slet hver dag bare for å finne mat. Noen ganger ble de arrestert, andre ganger ble de slått. Når de ble syke, var det ingen som kunne hjelpe dem.

Gjengen var avhengig av de få pengene de fikk fra å tigge og fra å selge plast og annet til resirkulering. Livet var enda vanskeligere på grunn av slåsskamper med rivaliserende gjenger som ville ha kontroll over deler av byen.

En dag mens Magozwe lette i noen søppelbøtter, fant han en gammel fillete barnebok. Han fjernet møkka fra den og la den i sekken sin. Hver påfølgende dag tok han ut boka og så på bildene.

Han visste ikke hvordan han skulle lese ordene.

Bildene fortalte fortellingen om en gutt som vokste opp til å bli pilot. Magozwe pleide å dagdrømme om å bli pilot. Noen ganger innbilte han seg at han var gutten i fortellingen.

Det var kaldt og Magozwe stod langs veien og tigget. En mann gikk bort til ham. “Hei, jeg heter Thomas. Jeg bor i nærheten, på et sted der du kan få deg noe å spise”, sa han og pekte på et gult hus med blått tak. “Jeg håper du drar dit for å få deg litt mat?” spurte han. Magozwe så på ham, og deretter på huset. “Kanskje”, sa han og gikk.

I månedene som fulgte ble de hjemløse guttene vant til å se Thomas. Han likte å snakke med folk, spesielt de som bodde på gata. Thomas hørte på fortellinger om livene til folk. Han var seriøs og tålmodig, aldri frekk eller respektløs. Noen av guttene begynte å dra til det gule og blå huset for å få mat midt på dagen.

Magozwe satt på fortauet og kikket i bildeboka da Thomas kom og satte seg ved siden av ham. “Hva handler fortellingen om?” spurte Thomas. “Den handler om en gutt som blir pilot”, svarte Magozwe. “Hva heter gutten?” spurte Thomas.

“Jeg vet ikke, jeg kan ikke lese”, svarte Magozwe lavt.

Da de møttes, begynte Magozwe å fortelle sin egen historie til Thomas. Det var historien om onkelen hans og hvorfor han rømte hjemmefra.

Thomas snakket ikke mye, og han sa ikke til Magozwe hva han skulle gjøre, men han lyttet alltid oppmerksomt. Noen ganger snakket de sammen mens de spiste i det gule huset med det blå taket.

Omkring Magozwes tiende fødselsdag ga Thomas ham en ny barnebok. Det var fortellingen om en landsbygutt som vokste opp til å bli en berømt fotballspiller. Thomas leste den fortellingen for Magozwe mange ganger, helt til han en dag sa:

“Jeg synes det er på tide at du går på skolen og lærer å lese. Hva synes du?” Thomas forklarte at han visste om et sted hvor barn kunne bo og gå på skole.

Magozwe tenkte på dette nye stedet og på å gå på skolen. Hva om onkelen hans hadde rett og han var for dum til å lære noe? Hva om de slo ham på dette nye stedet? Han var redd. “Kanskje det er bedre å bo på gata”, tenkte han.

Han snakket om det han var redd for med Thomas. Med tiden forsikret mannen gutten om at livet kunne bli bedre på det nye stedet.

Dermed flyttet Magozwe inn i et rom i et hus med grønt tak. Han delte rommet med to andre gutter. Til sammen var det ti barn som bodde i det huset. Sammen med tante Cissy og mannen hennes, tre hunder, en katt og en gammel geit.

Magozwe begynte på skolen, og det var vanskelig. Han hadde mye å ta igjen. Av og til ville han gi opp. Men han tenkte på piloten og fotballspilleren i barnebøkene. Som dem ga han ikke opp.

Magozwe satt på tunet ved huset med det grønne taket og leste en barnebok fra skolen. Thomas kom og satte seg ved siden av ham. “Hva handler fortellingen om?” spurte Thomas. “Den handler om en gutt som blir lærer”, svarte Magozwe.

“Hva heter gutten?” spurte Thomas.

“Han heter Magozwe”, svarte Magozwe med et smil.


Magozwe - Nivå 5 Magozwe – Level 5 Magozwe - Level 5 Magozwe - Niveau 5 Magozwe - Niveau 5 Магозве - Уровень 5

Magozwe Magozwe Магозве

I den travle byen Nairobi, langt fra det trygge livet hjemme, bodde det en gjeng hjemløse gutter. In the bustling city of Nairobi, far from the safe life at home, there lived a bunch of homeless boys. En la ajetreada ciudad de Nairobi, lejos de la vida segura en el hogar, vivía un grupo de niños sin hogar. В шумном городе Найроби, вдали от безопасной домашней жизни, жила группа бездомных мальчиков. Kalabalık Nairobi şehrinde, evdeki güvenli yaşamdan çok uzakta bir grup evsiz çocuk yaşıyordu. 在繁忙的内罗毕市,远离家乡的安全生活,住着一群无家可归的男孩。 De tok hver dag akkurat som den kom. They took every day just as it came. Tomaron cada día como venía. 他们顺其自然地度过每一天。 En morgen pakket guttene sammen mattene sine etter at de hadde sovet på det kalde fortauet. One morning, the boys packed up their mats after sleeping on the cold sidewalk. Una mañana, los niños empacaron sus colchonetas después de dormir sobre el frío pavimento. For å fordrive kulden lagde de et bål av søppel. To disperse the cold, they made a bonfire. 为了御寒,他们用垃圾生火。 En av guttene i gjengen var Magozwe. One of the boys in the gang was Magozwe. Han var den yngste. He was the youngest. Él era el más joven.

Da Magozwes foreldre døde, var han bare fem år. When Magozwe's parents died, he was only five years old.

Han dro for å bo med onkelen sin. He went to live with his uncle. Denne mannen brydde seg ikke om barnet. This man did not care for the child. 这个男人根本不关心孩子。 Han ga ikke Magozwe nok mat. He didn't give Magozwe enough food. No le dio suficiente comida a Magozwe. Han tvang gutten til å jobbe hardt. He forced the boy to work hard. 他强迫这个男孩努力工作。

Hvis Magozwe klagde eller stilte spørsmål, slo onkelen hans ham. If Magozwe complained or asked questions, his uncle beat him. 如果马戈兹韦抱怨或提出问题,他的叔叔就会殴打他。 Når Magozwe spurte om han kunne gå på skolen, slo onkelen hans ham og sa: When Magozwe asked if he could go to school, his uncle hit him and said:

“Du er for dum til å lære noe som helst.” Etter tre år med denne behandlingen rømte Magozwe fra onkelen sin. "You are too stupid to learn anything." After three years of this treatment, Magozwe escaped from his uncle. “你太笨了,什么都学不到。”经过三年的这种治疗后,马戈兹韦逃离了他叔叔的身边。 Han begynte å bo på gata. He started living on the street.

Livet på gata var vanskelig, og de fleste guttene slet hver dag bare for å finne mat. Life on the street was difficult, and most boys struggled every day just to find food. 街头生活很艰难,大多数男孩每天都在努力寻找食物。 Noen ganger ble de arrestert, andre ganger ble de slått. Sometimes they were arrested, other times they were beaten. Når de ble syke, var det ingen som kunne hjelpe dem. When they became ill, no one could help them.

Gjengen var avhengig av de få pengene de fikk fra å tigge og fra å selge plast og annet til resirkulering. The gang depended on the few money they got from begging and from selling plastic and other things for recycling. Livet var enda vanskeligere på Life was even harder on 生活更加艰难 grunn av slåsskamper med rivaliserende gjenger som ville ha kontroll over deler av byen. because of fights with rival gangs who wanted control of parts of the city.

En dag mens Magozwe lette i noen søppelbøtter, fant han en gammel fillete barnebok. One day while Magozwe was looking in some trash cans, he found an old ragged children's book. 有一天,马戈兹韦在翻垃圾桶时,发现了一本旧的破烂的儿童读物。 Han fjernet møkka fra den og la den i sekken sin. He removed the muck from it and put it in his bag. 他把里面的粪便取出来,放进袋子里。 Hver påfølgende dag tok han ut boka og så på bildene. Every day he took out the book and looked at the pictures. 接下来的每一天,他都会拿出书来看那些图片。

Han visste ikke hvordan han skulle lese ordene. He did not know how to read the words.

Bildene fortalte fortellingen om en gutt som vokste opp til å bli pilot. The pictures told the story of a boy who grew up to be a pilot. Magozwe pleide å Magozwe used to 马格兹维曾经 dagdrømme om å bli pilot. daydreaming of becoming a pilot. Noen ganger innbilte han seg at han var gutten i fortellingen. Sometimes he figured he was the boy in the story. 有时他想象自己就是故事中的男孩。

Det var kaldt og Magozwe stod langs veien og tigget. It was cold and Magozwe was begging along the road. En mann gikk bort til ham. A man walked over to him. 一个男人走到他面前。 “Hei, jeg heter Thomas. "Hi my name is Thomas. Jeg bor i nærheten, på et sted der du kan få deg noe å spise”, sa han og pekte på et gult hus med blått tak. I live nearby, in a place where you can have something to eat, ”he said, pointing to a yellow blue-roofed house. 我住在附近,在一个可以吃东西的地方”,他指着一座蓝色屋顶的黄色房子说道。 “Jeg håper du drar dit for å få “I hope you go there to get “我希望你去那里得到 deg litt mat?” spurte han. you some food? ” he asked. Magozwe så på ham, og deretter på huset. Magozwe looked at him, and then at the house. “Kanskje”, sa han og gikk. "Maybe," he said and left.

I månedene som fulgte ble de hjemløse guttene vant til å se Thomas. In the months that followed, the homeless boys became accustomed to seeing Thomas. 在接下来的几个月里,无家可归的男孩们习惯了见到托马斯。 Han likte å snakke med folk, spesielt de som bodde på gata. He liked to talk to people, especially those who lived on the street. Thomas hørte på Thomas listened fortellinger om livene til folk. stories about the lives of people. Han var seriøs og tålmodig, aldri frekk eller respektløs. He was serious and patient, never rude or disrespectful. Noen av guttene begynte å dra til det gule og blå huset for å få mat midt på dagen. Some of the boys started going to the yellow and blue house to get food in the middle of the day.

Magozwe satt på fortauet og kikket i bildeboka da Thomas kom og satte seg ved siden av ham. Magozwe was sitting on the sidewalk looking at the picture book when Thomas came and sat down next to him. “Hva handler fortellingen om?” spurte Thomas. "What is the story about?" asked Thomas. “Den handler om en gutt som blir pilot”, svarte Magozwe. "It's about a boy becoming a pilot," Magozwe replied. “Hva heter gutten?” spurte Thomas. "What is the boy's name?" asked Thomas.

“Jeg vet ikke, jeg kan ikke lese”, svarte Magozwe lavt. "I don't know, I can't read," Magozwe replied lowly.

Da de møttes, begynte Magozwe å fortelle sin egen historie til Thomas. When they met, Magozwe began to tell his own story to Thomas. 当他们见面时,马戈兹韦开始向托马斯讲述自己的故事。 Det var historien om onkelen hans og hvorfor han rømte hjemmefra. It was the story of his uncle and why he ran away from home.

Thomas snakket ikke mye, og han sa ikke til Magozwe hva han skulle gjøre, men han lyttet alltid oppmerksomt. Thomas did not talk much, and he did not tell Magozwe what to do, but he always listened attentively. Noen ganger snakket de sammen mens de spiste i det gule huset med det blå taket. Sometimes they talked together while eating in the yellow house with the blue roof.

Omkring Magozwes tiende fødselsdag ga Thomas ham en ny barnebok. Around Magozwe's tenth birthday, Thomas gave him a new children's book. 马戈兹韦十岁生日前后,托马斯送给他一本新的儿童读物。 Det var fortellingen om en landsbygutt som vokste opp til å bli en berømt fotballspiller. It was the story of a country boy who grew up to become a famous footballer. Thomas leste den fortellingen for Magozwe mange ganger, helt til han en dag sa: Thomas read that story to Magozwe many times, until one day he said:

“Jeg synes det er på tide at du går på skolen og lærer å lese. “I think it's time for you to go to school and learn to read. Hva synes du?” Thomas forklarte at han visste om et sted hvor barn kunne bo og gå What do you think?" Thomas explained that he knew of a place where children could live and go på skole.

Magozwe tenkte på dette nye stedet og på å gå Magozwe thought of this new place and of walking Magozwe 考虑过这个新地方并考虑去 på skolen. at school. Hva om onkelen hans hadde rett og han var for dum til å lære noe? What if his uncle was right and he was too stupid to learn anything? 如果他叔叔是对的,而他太笨了,什么也学不到怎么办? Hva om de slo ham på dette nye stedet? What if they hit him in this new place? Han var redd. He was scared. “Kanskje det er bedre å bo på gata”, tenkte han. "Maybe it's better to live on the streets," he thought.

Han snakket om det han var redd for med Thomas. He talked about what he was afraid of with Thomas. Med tiden forsikret mannen gutten om at livet kunne bli bedre på det nye stedet. In time, the man assured the boy that life could be better in the new place. 后来,这名男子向男孩保证,在新地方生活会更好。

Dermed flyttet Magozwe inn i et rom i et hus med grønt tak. Thus, Magozwe moved into a room in a green-roofed house. 因此,马戈兹韦搬进了一座有绿色屋顶的房子里的一个房间。 Han delte rommet med to andre gutter. He shared the room with two other boys. Til sammen var det ti barn som bodde i det huset. In total, there were ten children living in that house. Sammen med tante Cissy og mannen hennes, tre hunder, en katt og en gammel geit. Along with Aunt Cissy and her husband, three dogs, a cat and an old goat.

Magozwe begynte på skolen, og det var vanskelig. Magozwe started school and it was difficult. Han hadde mye å ta igjen. He had a lot to take back. 他还有很多事情要做。 Av og til ville han gi opp. Sometimes he would give up. Men han tenkte på piloten og fotballspilleren i barnebøkene. But he thought of the pilot and football player in children's books. Som dem ga han ikke opp. Like them, he did not give up. 和他们一样,他没有放弃。

Magozwe satt på tunet ved huset med det grønne taket og leste en barnebok fra skolen. Magozwe sat in the yard by the house with the green roof and read a children's book from school. Thomas kom og satte seg ved siden av ham. Thomas came and sat down next to him. “Hva handler fortellingen om?” spurte Thomas. "What is the story about?" asked Thomas. “Den handler om en gutt som blir lærer”, svarte Magozwe. "It's about a boy who becomes a teacher," Magozwe replied.

“Hva heter gutten?” spurte Thomas. "What is the boy's name?" asked Thomas.

“Han heter Magozwe”, svarte Magozwe med et smil. "His name is Magozwe," Magozwe replied with a smile.