×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Høne og Tusenbein - Nivå 3

Høne og Tusenbein - Nivå 3

Høne og Tusenbein

Høne og Tusenbein var venner. Men de likte alltid å konkurrere. En dag spilte de fotball for å se hvem som var den beste spilleren.

De dro til fotballbanen og startet kampen. Høne var rask, men Tusenbein var raskere. Høne sparket langt, men Tusenbein sparket lengre.

Høne ble surere og surere.

De bestemte seg for å ha en straffekonkurranse.

Først var Tusenbein keeper. Høne skåret bare ett mål. Så var det Hønes tur til å forsvare målet.

Tusenbein sparket ballen og skåret. Tusenbein driblet ballen og skåret. Tusenbein headet ballen og skåret. Fem mål skåret Tusenbein.

Høne ble sint fordi hun tapte. Hun var en veldig dårlig taper. Tusenbein begynte å le av vennen som lagde så mye oppstyr.

Høne var så sint at hun åpnet nebbet og slukte Tusenbein.

Da Høne gikk hjemover, møtte hun Mor Tusenbein. “Har du sett barnet mitt?” spurte Mor Tusenbein. Høne sa ikke noe. Mor Tusenbein ble urolig.

Så hørte Mor Tusenbein en svak stemme:

“Mamma, hjelp meg!” Mor Tusenbein så seg rundt og lyttet spent. Lyden kom fra inni høna.

Mor Tusenbein ropte: “Bruk det trikset du kan, barnet mitt!” Tusenbein kan lage en dårlig lukt og en sånn fæl smak. Høne kjente at hun ble dårlig.

Høne kastet opp. Og svelget og spyttet. Så nøs og hostet hun. Og kastet opp. Tusenbeinet var ufyselig.

Høne hostet til hun kastet opp tusenbeinet som var i magen. Mor Tusenbein og barnet hennes klatret opp i et tre for å gjemme seg.

Siden den gang har høner og tusenbein vært fiender.


Høne og Tusenbein - Nivå 3 Henne und Tausendfüßler – Stufe 3 Hen and Centipede - Level 3 Gallina y ciempiés - Nivel 3 Poule et mille-pattes - Niveau 3 Kip en Duizendpoot - Niveau 3 Курица и многоножка — уровень 3 Курочка і сороконіжка - 3 рівень

Høne og Tusenbein Hen and Millipede

Høne og Tusenbein var venner. Hen and Tusenbein were friends. Men de likte alltid å konkurrere. But they always enjoyed competing. En dag spilte de fotball for å se hvem som var den beste spilleren. One day they played football to see who was the best player.

De dro til fotballbanen og startet kampen. They went to the football field and started the match. Høne var rask, men Tusenbein var raskere. The hen was fast, but the centipede was faster. Høne sparket langt, men Tusenbein sparket lengre. Hen kicked far, but Tusenbein kicked longer.

Høne ble surere og surere. The chicken became more and more acidic. 母鸡越来越生气。

De bestemte seg for å ha en straffekonkurranse. They decided to have a criminal competition.

Først var Tusenbein keeper. First, Tusenbein was the keeper. Høne skåret bare ett mål. Hen scored just one goal. Så var det Hønes tur til å forsvare målet. Then it was Høne's turn to defend the goal.

Tusenbein sparket ballen og skåret. Millipede kicked the ball and cut. Tusenbein driblet ballen og skåret. Daisy dribbled the ball and cut. Tusenbein headet ballen og skåret. Millipede headed the ball and cut. Fem mål skåret Tusenbein. Five goals cut Millipede.

Høne ble sint fordi hun tapte. Hen became angry because she lost. Hen werd boos omdat ze verloor. Hun var en veldig dårlig taper. She was a very bad loser. Tusenbein begynte å le av vennen som lagde så mye oppstyr. Daisy began to laugh at the friend who made so much fuss. 看到朋友这么大惊小怪,蜈蚣开始笑了。

Høne var så sint at hun åpnet nebbet og slukte Tusenbein. Hen was so angry that she opened her beak and swallowed a thousand.

Da Høne gikk hjemover, møtte hun Mor Tusenbein. When Hen went home, she met Mother Tusenbein. “Har du sett barnet mitt?” spurte Mor Tusenbein. "Have you seen my child?" asked Mother Millipede. Høne sa ikke noe. Hen said nothing. Mor Tusenbein ble urolig. Mother Tusenbein was worried.

Så hørte Mor Tusenbein en svak stemme: Then Mother Tusenbein heard a weak voice:

“Mamma, hjelp meg!” Mor Tusenbein så seg rundt og lyttet spent. "Mom, help me!" Mother Tusenbein looked around and listened excitedly. “妈妈,帮帮我吧!”蜈蚣妈妈环顾四周,焦急地听着。 Lyden kom fra inni høna. The sound came from inside the hen.

Mor Tusenbein ropte: “Bruk det trikset du kan, barnet mitt!” Tusenbein kan lage en dårlig lukt og en sånn fæl smak. Mother Tusenbein shouted, "Use the trick you can, my baby!" Tusenbein can make a bad smell and such a nasty taste. 蜈蚣妈妈喊道:“孩子,你能用什么招数就用什么招数吧!”蜈蚣会产生难闻的气味和难闻的味道。 Høne kjente at hun ble dårlig. Hen knew she was ill.

Høne kastet opp. The hen threw up. Og svelget og spyttet. And swallowed and spit. Så nøs og hostet hun. Then she sneezed and coughed. Og kastet opp. And threw up. Tusenbeinet var ufyselig. The centipede was abominable.

Høne hostet til hun kastet opp tusenbeinet som var i magen. Hen coughed until she threw up the centipede that was in her stomach. Mor Tusenbein og barnet hennes klatret opp i et tre for å gjemme seg. Mother Tusenbein and her child climbed a tree to hide.

Siden den gang har høner og tusenbein vært fiender. Since then, hens and centipedes have been enemies.