×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Et lite frø: Historien om Wangari Maathai - Nivå 3

Et lite frø: Historien om Wangari Maathai - Nivå 3

Et lite frø: Historien om Wangari Maathai

I en landsby ved foten av Mount Kenya i Øst-Afrika arbeidet en liten jente sammen med moren sin på åkeren. Wangari het hun.

Wangari var glad i å være ute. Familien hadde en kjøkkenhage. Der vendte hun grønnsaksbedet med macheten sin. Hun stakk små frø ned i den varme jorda.

Hun syntes den beste tiden på dagen var rett etter solnedgang. Når det ble for mørkt til å se plantene, visste hun at det var på tide å gå hjem.

Hun gikk langs smale stier på markene og over bekker på sin vei.

Wangari var en flink jente og ville gjerne begynne på skolen. Men moren og faren ville at hun skulle være hjemme og hjelpe til. Da hun ble syv år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få gå på skolen.

Hun likte å lære! Wangari lærte mer og mer for hver bok hun leste. Hun ble så flink på skolen at hun ble invitert til å studere i USA. Wangari ble så glad! Hun ville lære mer om verden.

Wangari lærte mye nytt på det amerikanske universitetet. Hun studerte planter og hvordan de vokser. Og husket hvordan hun hadde vokst opp selv: i leker og spill med brødrene sine i Kenyas vakre skoger.

Hun skjønte hun var glad i folk fra Kenya jo mer hun lærte. Hun ville de skulle være glade og frie.

Og jo mer hun lærte, desto mer husket hun hjemmet sitt i Afrika.

Da hun var ferdig med å studere, dro hun tilbake til Kenya. Men landet hennes var forandret.

Kjempestore bondegårder strakte seg utover i landet. Kvinnene hadde ikke ved til å tenne bål for å lage mat. Folk var fattige og barn sultet.

Wangari visste råd. Hun lærte kvinnene å plante trær ved å så frø i jorda. Kvinnene solgte trærne og brukte pengene til beste for familien sin. De ble veldig glade. Wangari hadde fått dem til å føle seg sterke og mektige.

Tiden gikk og de nye trærne vokste og ble til skog, og det kom vann i elvene igjen. Historien om Wangari spredte seg over hele Afrika. I dag er det millioner av trær som har vokst opp fra Wangaris frø.

Wangari hadde arbeidet hardt. Folk over hele verden la merke til det og de ga henne en berømt pris. Den kalles Nobels fredspris. Hun ble den første afrikanske kvinnen som fikk den.

Wangari døde i 2011, men vi kan tenke på henne hver gang vi ser et vakkert tre.


Et lite frø: Historien om Wangari Maathai - Nivå 3 Ein kleiner Samen: Die Geschichte von Wangari Maathai – Level 3 A Little Seed: The Story of Wangari Maathai - Level 3 Une petite graine : L'histoire de Wangari Maathai - Niveau 3 Un piccolo seme: la storia di Wangari Maathai - Livello 3 Een klein zaadje: het verhaal van Wangari Maathai - niveau 3 Маленькое семя: История Вангари Маатаи - Уровень 3 A Little Seed: The Story of Wangari Maathai - Рівень 3

Et lite frø: Historien om Wangari Maathai Ein kleiner Same: Die Geschichte von Wangari Maathai A little seed: The story of Wangari Maathai

I en landsby ved foten av Mount Kenya i Øst-Afrika arbeidet en liten jente sammen med moren sin på åkeren. In einem Dorf am Fuße des Mount Kenya in Ostafrika arbeitete ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter auf dem Feld. In a village at the foot of Mount Kenya in East Africa, a little girl worked with her mother in the field. Wangari het hun. Wangari has them.

Wangari var glad i å være ute. Wangari was happy to be out. Familien hadde en kjøkkenhage. The family had a kitchen garden. Der vendte hun grønnsaksbedet med macheten sin. There she turned the vegetable bed with her machete. 她在那里用砍刀转动了菜床。 Hun stakk små frø ned i den varme jorda. She put little seeds into the warm soil.

Hun syntes den beste tiden på dagen var rett etter solnedgang. She thought the best time of day was right after sunset. Når det ble for mørkt til å se plantene, visste hun at det var på tide å gå hjem. Als es zu dunkel wurde, um die Pflanzen zu sehen, wusste sie, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. When it became too dark to see the plants, she knew it was time to go home.

Hun gikk langs smale stier på markene og over bekker på sin vei. Sie ging auf schmalen Wegen auf den Feldern und über Bäche auf ihrem Weg. She walked along narrow paths in the fields and across streams on her way.

Wangari var en flink jente og ville gjerne begynne på skolen. Wangari war ein gutes Mädchen und würde gerne in die Schule gehen. Wangari was a good girl and would like to start school. Men moren og faren ville at hun skulle være hjemme og hjelpe til. Aber ihre Mutter und ihr Vater wollten, dass sie zu Hause bleibt und hilft. But her mother and father wanted her to stay home and help. Da hun ble syv år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få Als sie sieben Jahre alt wurde, überredete ihr großer Bruder Mutter und Vater, sie zu lassen When she turned seven, her older brother persuaded mother and father to let her have it Toen ze zeven werd, haalde haar oudere broer haar moeder en vader over om haar er een te geven gå på skolen. zur Schule gehen. go to school.

Hun likte å lære! Sie genoss es zu lernen! She enjoyed learning! Wangari lærte mer og mer for hver bok hun leste. Wangari lernte mit jedem Buch, das sie las, mehr und mehr. Wangari learned more and more for each book she read. Hun ble så flink på skolen at hun ble invitert til å studere i USA. In der Schule wurde sie so gut, dass sie eingeladen wurde, in den USA zu studieren. She became so good at school that she was invited to study in the United States. Wangari ble så Wangari wurde so Wangari became so glad! happy! Hun ville lære mer om verden. Sie wollte mehr über die Welt erfahren. She wanted to learn more about the world.

Wangari lærte mye nytt på det amerikanske universitetet. Wangari hat an der American University viel Neues gelernt. Wangari learned a lot about new things at the American university. Hun studerte planter og hvordan de vokser. Sie studierte Pflanzen und wie sie wachsen. She studied plants and how they grow. Og husket hvordan hun hadde vokst opp selv: i leker og spill med brødrene sine i Kenyas vakre skoger. And remembered how she had grown up herself: playing and playing with her brothers in Kenya's beautiful forests.

Hun skjønte hun var glad i folk fra Kenya jo mer hun lærte. Sie erkannte, dass sie Menschen aus Kenia liebte, je mehr sie lernte. She realized she loved people from Kenya the more she learned. Hun ville de skulle være glade og frie. Sie wollte, dass sie glücklich und frei waren. She wanted them to be happy and free.

Og jo mer hun lærte, desto mer husket hun hjemmet sitt i Afrika. Und je mehr sie lernte, desto mehr erinnerte sie sich an ihre Heimat in Afrika. And the more she learned, the more she remembered her home in Africa. 她了解得越多,就越记得自己在非洲的家。

Da hun var ferdig med å studere, dro hun tilbake til Kenya. When she finished studying, she returned to Kenya. Men landet hennes var forandret. Aber ihr Land hatte sich verändert. But her country had changed.

Kjempestore bondegårder strakte seg utover i landet. Riesige Farmen erstreckten sich über das Land. Huge farms stretched across the country. Kvinnene hadde ikke ved til å tenne bål for å lage mat. The women did not have a fire to cook. Folk var fattige og barn sultet. Die Menschen waren arm und die Kinder verhungerten. People were poor and children starved.

Wangari visste råd. Wangari kannte den Rat. Wangari knew the advice. Hun lærte kvinnene å plante trær ved å så frø i jorda. Sie brachte Frauen bei, Bäume zu pflanzen, indem sie Samen in den Boden säten. She taught women to plant trees by sowing seeds in the soil. Kvinnene solgte trærne og brukte pengene til beste for familien sin. Die Frauen verkauften die Bäume und verwendeten das Geld zum Wohle ihrer Familie. The women sold the trees and used the money for the benefit of their family. De ble veldig glade. They were very happy. Wangari hadde fått dem til å føle seg sterke og mektige. Wangari had made them feel strong and powerful. 旺加里让他们感到坚强和有力。

Tiden gikk og de nye trærne vokste og ble til skog, og det kom vann i elvene igjen. Time passed and the new trees grew and became forests, and water came back into the rivers. Historien om Wangari spredte seg over hele Afrika. Die Geschichte von Wangari verbreitete sich in ganz Afrika. The story of Wangari spread throughout Africa. I dag er det millioner av trær som har vokst opp fra Wangaris frø. Today, millions of trees have grown from Wangari's seeds.

Wangari hadde arbeidet hardt. Wangari had worked hard. Folk over hele verden la merke til det og de ga henne en berømt pris. People all over the world noticed it and they gave her a famous award. Den kalles Nobels fredspris. It's called the Nobel Peace Prize. Hun ble den første afrikanske kvinnen som fikk den. She became the first African woman to have it.

Wangari døde i 2011, men vi kan tenke på henne hver gang vi ser et vakkert tre. Wangari died in 2011, but we can think of her every time we see a beautiful tree.