×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Eselbarnet - Nivå 3

Eselbarnet - Nivå 3

Eselbarnet

Det var ei lita jente som først så den mystiske skikkelsen i det fjerne.

Etter hvert som skikkelsen kom nærmere, så hun at det var en høygravid kvinne.

Sjenert, men modig gikk den lille jenta nærmere kvinnen. “Vi må beholde henne her hos oss”, bestemte de som var med den lille jenta. “Vi skal beskytte henne og barnet hennes.”

Barnet var snart på vei. “Trykk!” “Hent pledd!”

“Vann!” “Tryyyykk!”

Men da de fikk se babyen, vek alle tilbake i sjokk.

“Et esel?”

Alle sammen begynte å krangle. “Vi sa vi skulle beskytte mor og barn, og det skal vi gjøre”, sa noen. “Men de kommer til å bringe ulykke!” sa andre.

Og slik var det at kvinnen ble alene igjen. Hun lurte på hva hun skulle gjøre med dette rare barnet. Hun lurte på hva hun skulle gjøre med seg selv.

Men til slutt godtok hun at han var hennes barn og at hun var moren hans.

Hvis bare barnet hadde beholdt den lille størrelsen, hadde alt kanskje vært annerledes. Men eselbarnet vokste og vokste helt til han ikke lenger fikk plass på morens rygg. Og uansett hvor hardt han forsøkte, klarte han ikke å oppføre seg som et menneske. Moren hans var ofte sliten og frustrert. Noen ganger satte hun ham til å gjøre arbeid som var ment for dyr.

Esel ble fylt av forvirring og sinne. Han kunne ikke gjøre ditt og han kunne ikke gjøre datt. Han kunne ikke være på én måte og han kunne ikke være på en annen måte. Han ble så sint at han en dag sparket ned huset til moren sin.

Esel skammet seg. Han begynte å løpe vekk så fort han kunne.

Når han hadde sluttet å løpe, var det blitt kveld, og Esel hadde gått seg vill. “Hi ha”, hvisket han inn i mørket. “Hi ha?” lød ekkoet. Han var alene.

Han krøket seg sammen til en liten ball og falt i en dyp og forstyrret søvn.

Esel våknet opp til en merkelig gammel mann som stirret ned på ham. Han så inn i den gamle mannens øyne og begynte å kjenne et snev av håp.

Esel dro for å bo med den gamle mannen, som lærte ham mange forskjellige måter å overleve på. Esel lyttet og lærte, og det gjorde den gamle mannen også. De hjalp hverandre og de lo sammen.

En morgen ba den gamle mannen Esel om å bære ham opp til toppen av et fjell. Høyt oppe blant skyene sovnet de. Esel drømte at moren hans var syk og ropte på ham. Og da han våknet …

… hadde skyene forsvunnet, i likhet med vennen hans, den gamle mannen.

Esel visste omsider hva han skulle gjøre.

Esel fant moren sin som var alene, og sørget over tapet av barnet sitt. De stirret på hverandre lenge. Og så klemte de hverandre veldig hardt.

Eselbarnet og moren hans har utviklet seg i fellesskap og funnet mange måter å leve side ved side. Sakte men sikkert har andre familier begynt å slå seg ned rundt dem.


Eselbarnet - Nivå 3 Das Eselbaby – Level 3 The Donkey Child - Level 3 Le bébé âne - Niveau 3 De baby-ezel - Niveau 3 Ослик - Уровень 3 Ослик - 3 рівень

Eselbarnet donkey Barnet Ослик

Det var ei lita jente som først så den mystiske skikkelsen i det fjerne. There was a little girl who first saw the mysterious figure in the distance. Маленька дівчинка першою побачила загадкову фігуру вдалині. 最先看到远处神秘人影的是一个小女孩。

Etter hvert som skikkelsen kom nærmere, så hun at det var en høygravid kvinne. As the figure drew closer, she saw that it was a pregnant woman. Коли фігура підійшла ближче, вона побачила, що це була вагітна жінка.

Sjenert, men modig gikk den lille jenta nærmere kvinnen. Shy but brave, the little girl moved closer to the woman. Соромлива, але смілива дівчинка підійшла ближче до жінки. 小女孩害羞但勇敢,向女人走近了。 “Vi må beholde henne her hos oss”, bestemte de som var med den lille jenta. "We have to keep her here with us," decided those who were with the little girl. «Треба залишити її тут із собою», — вирішили ті, хто був із маленькою дівчинкою. “我们必须让她和我们在一起”,那些和小女孩在一起的人决定。 “Vi skal beskytte henne og barnet hennes.” "We're going to protect her and her baby." «Ми захистимо її та її дитину».

Barnet var snart på vei. The child was soon on his way. Незабаром дитина була в дорозі. “Trykk!” “Hent pledd!” "Print!" "Get blanket!" "Натисни!" «Візьми ковдру!» “按!” “拿毯子来!”

“Vann!” “Tryyyykk!” "Water!" “Tryyyykk!” "Вода!" «Спробуй!

Men da de fikk se babyen, vek alle tilbake i sjokk. Aber als sie das Baby sahen, fielen alle geschockt zurück. But when they saw the baby, everyone fell back in shock. Але коли побачили малюка, всі вражено відсахнулися. 但当看到孩子的时候,所有人都震惊了。

“Et esel?” "Ein Esel?" "A donkey?" — Осел?

Alle sammen begynte å krangle. Alle fingen an zu streiten. Everyone started arguing. Всі почали сваритися. 大家都开始争论起来。 “Vi sa vi skulle beskytte mor og barn, og det skal vi gjøre”, sa noen. "Wir sagten, wir sollten Mutter und Kind beschützen, und wir sollten", sagten einige. "We said we should protect mother and child, and we should," said some. "Ми сказали, що захистимо матір і дитину, і ми це зробимо", - сказав хтось. “我们说过要保护母亲和孩子,我们就会这么做”,有人说。 “Men de kommer til å bringe ulykke!” sa andre. "Aber sie werden Pech bringen!" sagten andere. "But they will bring misfortune!" Said others. «Але вони принесуть нещастя!» сказали інші. “但他们会带来不幸!”其他人说。

Og slik var det at kvinnen ble alene igjen. Und so wurde die Frau allein gelassen. And so it was that the woman was left alone. І так сталося, що жінка знову залишилася сама. 就这样,女人又只剩下一个人了。 Hun lurte på hva hun skulle gjøre med dette rare barnet. Sie fragte sich, was sie mit diesem seltsamen Kind anfangen sollte. She was wondering what to do with this weird kid. Вона думала, що робити з цією дивною дитиною. 她不知道该如何对待这个奇怪的孩子。 Hun lurte på hva hun skulle gjøre med seg selv. Sie fragte sich, was sie mit sich anfangen sollte. She wondered what to do with herself. Вона думала, що їй робити. 她想知道自己该怎么办。

Men til slutt godtok hun at han var hennes barn og at hun var moren hans. Aber am Ende akzeptierte sie, dass er ihr Kind war und dass sie seine Mutter war. But in the end, she accepted that he was her child and that she was his mother. Але зрештою вона визнала, що він її дитина, а вона його мати. 但最终她接受了他是她的孩子,她是他的母亲。

Hvis bare barnet hadde beholdt den lille størrelsen, hadde alt kanskje vært annerledes. Wenn nur das Kind die geringe Größe beibehalten hätte, wäre möglicherweise alles anders gewesen. If only the child had kept the small size, everything might have been different. Якби дитина зберегла маленький розмір, все могло б бути інакше. 如果孩子一直保持小尺寸的话,一切可能都会不同。 Men eselbarnet vokste og vokste helt til han ikke lenger fikk plass på morens rygg. Aber das Eselkind wuchs und wuchs, bis es nicht mehr auf den Rücken seiner Mutter passen konnte. But the donkey child grew and grew until he could no longer fit on his mother's back. Але ослик ріс і ріс, аж поки не міг поміститися на спині матері. 但小驴却越长越大,直到再也无法骑在妈妈的背上了。 Og uansett hvor hardt han forsøkte, klarte han ikke å oppføre seg som et menneske. Und egal wie sehr er es versuchte, er konnte sich nicht wie ein Mensch verhalten. And no matter how hard he tried, he failed to act like a human. І хоч як він намагався, не міг вчинити по-людськи. 而且无论他如何努力,他都无法表现得像一个人。 Moren hans var ofte sliten og frustrert. Seine Mutter war oft müde und frustriert. His mother was often tired and frustrated. Його мати часто була втомленою та розчарованою. 他的母亲经常感到疲倦和沮丧。 Noen ganger satte hun ham til å gjøre arbeid som var ment for dyr. Manchmal ließ sie ihn arbeiten, was für Tiere gedacht war. Sometimes she put him to work that was meant for animals. Іноді вона давала йому роботу, призначену для тварин. 有时她会让他去做一些适合动物的工作。

Esel ble fylt av forvirring og sinne. Esel war voller Verwirrung und Wut. Donkey was filled with confusion and anger. Осел був сповнений розгубленості та гніву. 驴子心中充满了困惑和愤怒。 Han kunne ikke gjøre ditt og han kunne ikke gjøre datt. Er konnte deins nicht tun und er konnte das nicht tun. He couldn't do yours and he couldn't do that. Він не міг зробити твого і не міг цього. 他不能做你的事,他也不能那样做。 Han kunne ikke være på én måte og han kunne ikke være på en annen måte. Er konnte nicht auf die eine und nicht auf die andere Weise sein. He couldn't be one way and he couldn't be another way. Він не міг бути одним шляхом і не міг бути іншим. 他不能是一种方式,也不能是另一种方式。 Han ble så sint at han en dag sparket ned huset til moren sin. Er wurde so wütend, dass er eines Tages das Haus seiner Mutter niedertrat. He got so angry that one day he kicked down his mother's house. Він так розлютився, що одного разу зруйнував будинок своєї матері. 他非常生气,有一天他踢倒了他母亲的房子。

Esel skammet seg. Esel schämte sich. Donkey was ashamed. Осел соромився. 驴子很羞愧。 Han begynte å løpe vekk så Dann rannte er weg He started running away then Тоді він почав тікати fort han kunne. so schnell er konnte. as fast as he could. так швидко, як міг.

Når han hadde sluttet å løpe, var det blitt kveld, og Esel hadde gått seg vill. Als er aufhörte zu rennen, war es Abend gewesen und Esel hatte sich verirrt. By the time he stopped running, it had been evening and Esel had gone astray. Поки він перестав тікати, настав вечір, і Езель заблукала. “Hi ha”, hvisket han inn i mørket. "Hi ha", flüsterte er in die Dunkelheit. "Hi ha," he whispered into the darkness. «Привіт, ха», — прошепотів він у темряву. “Hi ha?” lød ekkoet. "Hi ha?" Das Echo ertönte. "Hi ha?" Echoed. «Привіт, га?» — пролунала луна. Han var alene. Er war allein. He was alone. Він був один.

Han krøket seg sammen til en liten ball og falt i en dyp og forstyrret søvn. Er rollte sich zu einem kleinen Ball zusammen und fiel in einen tiefen und gestörten Schlaf. He curled into a small ball and fell into a deep and disturbed sleep. Він згорнувся клубочком і заснув глибоким тривожним сном.

Esel våknet opp til en merkelig gammel mann som stirret ned på ham. Donkey erwachte zu einem seltsamen alten Mann, der auf ihn herabstarrte. Donkey woke up to a strange old man staring down at him. Осел прокинувся від дивного старого, який дивився на нього. Han så inn i den gamle mannens øyne og begynte å kjenne et snev av håp. He looked into the old man's eyes and began to feel a touch of hope. Він подивився в очі старого і відчув нотку надії.

Esel dro for å bo med den gamle mannen, som lærte ham mange forskjellige måter å overleve på. Esel lebte bei dem alten Mann, der ihm viele verschiedene Arten des Überlebens beibrachte. Donkey went to live with the old man, who taught him many different ways to survive. Осел пішов жити до старого, який навчив його багатьом різним способам виживання. Esel lyttet og lærte, og det gjorde den gamle mannen også. Esel hörte zu und lernte, und der alte Mann auch. Donkey listened and learned, and so did the old man. Осел слухав і навчився, і старий теж. De hjalp hverandre og de lo sammen. Sie halfen sich gegenseitig und lachten zusammen. They helped each other and they laughed together. Вони допомагали один одному і разом сміялися.

En morgen ba den gamle mannen Esel om å bære ham opp til toppen av et fjell. Eines Morgens bat der alte Mann Esel, ihn auf einen Berggipfel zu tragen. One morning the old man asked Esel to carry him up to the top of a mountain. Одного ранку старий попросив Віслюка піднести його на вершину гори. Høyt oppe blant skyene sovnet de. Hoch oben in den Wolken schliefen sie ein. High up in the clouds they fell asleep. Високо серед хмар вони заснули. Esel drømte at moren hans var syk og ropte på ham. Esel träumte, dass seine Mutter krank war und schrie ihn an. Donkey dreamed that his mother was ill and shouted at him. Осел наснилося, що його мати захворіла і покликала його. Og da han våknet … Und als er aufwachte ... And when he woke up ... А коли прокинувся…

… hadde skyene forsvunnet, i likhet med vennen hans, den gamle mannen. ... die Wolken waren verschwunden, wie sein alter Freund. ... the clouds had disappeared, like his old man friend. … хмари зникли, як і його друг, старий. ……云朵消失了,他的朋友老人也消失了。

Esel visste omsider hva han skulle gjøre. Esel wusste endlich, was zu tun war. Donkey finally knew what to do. Есель нарешті знала, що робити.

Esel fant moren sin som var alene, og sørget over tapet av barnet sitt. Esel fand ihre Mutter allein und trauerte um ihr Kind. Donkey found her mother alone and mourned the loss of her child. Осел знайшов свою матір, яка оплакувала втрату дитини. De stirret på hverandre lenge. Sie starrten sich lange an. They stared at each other for a long time. Вони довго дивилися одне на одного. Og så klemte de hverandre veldig hardt. Und dann umarmten sie sich sehr fest. And then they hugged each other very hard. А потім вони дуже міцно обійняли одне одного.

Eselbarnet og moren hans har utviklet seg i fellesskap og funnet mange måter å leve side ved side. Das Eselkind und seine Mutter haben sich gemeinsam entwickelt und viele Möglichkeiten gefunden, Seite an Seite zu leben. The donkey child and his mother have developed together and found many ways to live side by side. Осленя та його мати еволюціонували разом і знайшли багато способів жити пліч-о-пліч. 小驴和它的妈妈一起进化,找到了许多共同生活的方式。 Sakte men sikkert har andre familier begynt å slå seg ned rundt dem. Langsam aber sicher haben andere Familien begonnen, sich um sie herum niederzulassen. Slowly but surely, other families have begun to settle around them. Повільно, але впевнено навколо них почали поселятися інші родини. 慢慢地,但可以肯定的是,其他家庭已经开始在他们周围安顿下来。