×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Det søstera til Vusi sa - Nivå 4

Det søstera til Vusi sa - Nivå 4

Det søstera til Vusi sa

Tidlig en morgen ropte bestemoren til Vusi på ham: “Vusi, vær snill og ta med dette egget til foreldrene dine. De vil lage en stor kake til bryllupet til søstera di.”

På vei til foreldrene sine møtte Vusi to gutter som plukket frukt. Én gutt snappet egget fra Vusi og kastet det på et tre. Egget knuste.

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. “Det egget var ment for en kake. Kaka var til bryllupet til søstera mi. Hva kommer søstera mi til å si hvis det ikke blir noen bryllupskake?”

Guttene var lei seg for at de ertet Vusi. “Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er en kjepp til søstera di”, sa den ene. Vusi fortsatte på reisen.

På veien møtte han to menn som bygget et hus.

“Kan vi bruke den sterke kjeppen?” spurte den ene. Men kjeppen var ikke sterk nok for bygningen, så den knakk.

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. “Den kjeppen var en gave til søstera mi. Fruktplukkerne ga meg den kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi.

Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Hva kommer søstera mi til å si?”

Bygningsarbeiderne var lei seg for at de knakk kjeppen. “Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til søstera di”, sa den ene. Og slik fortsatte Vusi på reisen.

På veien møtte Vusi en bonde og ei ku. “For noe deilig halm, kan jeg få en smakebit?” spurte kua.

Men halmen smakte så godt at kua spiste opp alt!

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. “Den halmen var en gave til søstera mi. Bygningsarbeiderne ga meg den halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget ment for kaka til søstera mi.

Kaka var ment for bryllupet til søstera mi.

Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Hva kommer søstera mi til å si?”

Kua var lei seg for at hun var grådig. Bonden ble enig i at kua skulle følge med Vusi som en gave til søstera hans. Og slik fortsatte Vusi.

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. Og Vusi gikk seg vill på reisen. Han kom fram veldig sent til bryllupet til søstera si.

Gjestene var allerede i gang med å spise.

“Hva skal jeg gjøre?” ropte Vusi. “Den kua som sprang bort var en gave til gjengjeld for halmen som bygningsarbeiderne ga meg.

Bygningsarbeiderne ga meg halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave.”

Søstera til Vusi tenkte en stund, så sa hun: “Vusi, kjære bror, jeg bryr meg virkelig ikke om gaver.

Jeg bryr meg ikke en gang om kaka! Vi er alle sammen samlet her, så jeg er glad. Så ta på deg noen fine klær og la oss feire denne dagen!” Så det var det Vusi gjorde.


Det søstera til Vusi sa - Nivå 4 Was Vusis Schwester gesagt hat – Level 4 What Vusi's sister said - Level 4 Ce que dit la sœur de Vusi - Niveau 4 Wat Vusi's zus zei - Niveau 4 Что сказала сестра Вузи - Уровень 4 Vusi'nin kız kardeşinin söyledikleri - Seviye 4 Що сказала сестра Вусі - 4 рівень

Det søstera til Vusi sa What Vusi's sister said

Tidlig en morgen ropte bestemoren til Vusi på Early one morning Vusi's grandmother called ham: “Vusi, vær snill og ta med dette egget til foreldrene dine. him: “Vusi, please bring this egg to your parents. De vil lage en stor kake til bryllupet til søstera di.” They want to make a big cake for your sister's wedding. ”

På vei til foreldrene sine møtte Vusi to gutter som plukket frukt. On their way to their parents, Vusi met two boys who were picking fruit. Én gutt snappet egget fra Vusi og kastet det på et tre. One boy snapped the egg from Vusi and threw it on a tree. 一个男孩从武西手中夺过鸡蛋,扔到了一棵树上。 Egget knuste. The egg shattered.

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. "What have you done?" cried Vusi. “Det egget var ment for en kake. "That egg was meant for a cake. “那个鸡蛋是用来做蛋糕的。 Kaka var til bryllupet til søstera mi. The cake was for my sister's wedding. Hva kommer søstera mi til å si hvis det ikke blir noen bryllupskake?” What will my sister say if there is no wedding cake? "

Guttene var lei seg for at de ertet Vusi. The boys were sorry that they teased Vusi. “Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er en kjepp til søstera di”, sa den ene. "We can't help you with the cake, but here's a stick to your sisters," said one. 其中一个人说:“我们无法帮你做蛋糕,但这是给你妹妹的一根棍子。” Vusi fortsatte på reisen. Vusi continued on the journey.

På veien møtte han to menn som bygget et hus. On the way he met two men who were building a house.

“Kan vi bruke den sterke kjeppen?” spurte den ene. "Can we use the strong stick?" Asked one. Men kjeppen var ikke sterk nok for bygningen, så den knakk. But the stick wasn't strong enough for the building, so it cracked. 但棍子的强度不足以支撑建筑物,所以它折断了。

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. "What have you done?" Vusi shouted. “Den kjeppen var en gave til søstera mi. “That stick was a gift to my sister. Fruktplukkerne ga meg den kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. The fruit pickers gave me that stick because they crushed the egg that was meant for the cake. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. The cake was meant for my sister's wedding.

Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Hva kommer søstera mi til å si?”

Bygningsarbeiderne var lei seg for at de knakk kjeppen. “Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til søstera di”, sa den ene. "We can not help you with the cake, but here's a little straw for your sister's house," said one. “我们帮不了你做蛋糕,但这是你姐姐房子的一些茅草”,其中一位说道。 Og slik fortsatte Vusi på reisen. And so Vusi continued on the journey.

På veien møtte Vusi en bonde og ei ku. On the way, Vusi met a farmer and a cow. “For noe deilig halm, kan jeg få en smakebit?” spurte kua. "For some delicious straw, can I get a taste?" Asked the cow.

Men halmen smakte så godt at kua spiste opp alt! But the straw tasted so good that the cow ate everything!

“Hva har du gjort?” ropte Vusi. "What have you done?" cried Vusi. “Den halmen var en gave til søstera mi. “That straw was a gift for my sister. Bygningsarbeiderne ga meg den halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. The construction workers gave me that straw because they cracked the stick from the fruit pickers. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget ment for kaka til søstera mi. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg meant for my sister's cake.

Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. The cake was meant for my sister's wedding.

Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Now there is no egg, no cake, and no gift. Hva kommer søstera mi til å si?” What will my sister say? "

Kua var lei seg for at hun var grådig. The cow was sorry she was greedy. Bonden ble enig i at kua skulle følge med Vusi som en gave til søstera hans. The farmer agreed that the cow should accompany Vusi as a gift to his sister. Og slik fortsatte Vusi. And so Vusi continued.

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. But the cow ran back to the farmer around noon. Og Vusi gikk seg vill på reisen. And Vusi got lost on the journey. Han kom fram veldig sent til bryllupet til søstera si. He arrived very late for the wedding of the sisters say.

Gjestene var allerede i gang med å spise. The guests were already eating.

“Hva skal jeg gjøre?” ropte Vusi. "What should I do?" cried Vusi. “Den kua som sprang bort var en gave til gjengjeld for halmen som bygningsarbeiderne ga meg. “The cow that ran away was a gift in return for the straw the construction workers gave me.

Bygningsarbeiderne ga meg halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. The construction workers gave me the straw because they broke the stick from the fruit pickers. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg that was meant for the cake. Kaka var ment for bryllupet. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave.”

Søstera til Vusi tenkte en stund, så sa hun: “Vusi, kjære bror, jeg bryr meg virkelig ikke om gaver. Vusi's sister thought for a while, then she said, “Vusi, dear brother, I really don't care about gifts.

Jeg bryr meg ikke en gang om kaka! I don't even care about the cake! Vi er alle sammen samlet her, så jeg er glad. We're all gathered here, so I'm happy. Så ta på deg noen fine klær og la oss feire denne dagen!” Så So put on some nice clothes and let's celebrate this day! ”So det var det Vusi gjorde. that's what Vusi did.