×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Anansi og visdommen - Nivå 3

Anansi og visdommen - Nivå 3

Anansi og visdommen

For lenge, lenge siden visste ikke folk noen ting.

De visste ikke hvordan man dyrket jorda, de kunne ikke veve tøy eller lage redskaper av jern.

Det var guden Nyame oppe i himmelen som hadde all verdens visdom. Han gjemte den i en leirkrukke.

En dag bestemte Nyame seg for å gi krukka med visdom til Anansi. Hver gang Anansi så i krukka lærte han noe nytt. Det var spennende!

Grådige Anansi tenkte: “Jeg gjemmer krukka i toppen av et høyt tre. Sånn kan jeg ha den helt for meg selv!” Han spant en lang tråd, bandt den rundt leirkrukka og knyttet den om livet. Og begynte å klatre. Men det var vanskelig å klatre i treet med krukka som slo borti knærne hans hele tiden.

Den lille sønnen til Anansi hadde stått og sett på ved foten av treet. “Hadde det ikke vært lettere å klatre med krukka på ryggen i stedet?” sa han.

Anansi prøvde å binde fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og da ble det jo mye lettere.

Snart var han oppe i toppen av treet. Men så stusset han og tenkte: “Det var jo jeg som skulle ha all denne visdommen, men nå var sønnen min lurere enn meg!” Anansi ble så sint at han kastet krukka ned fra treet.

Den gikk i tusen knas på bakken. Da ble det fritt for alle å dele visdommen. Og slik lærte folk å dyrke jorda, veve klær og lage redskaper av jern, og alle de andre tingene folk vet hvordan de skal lage.


Anansi og visdommen - Nivå 3 Anansi und die Weisheit – Stufe 3 Anansi and the Wisdom - Level 3 Anansi et la sagesse - Niveau 3

Anansi og visdommen Anansi and wisdom

For lenge, lenge siden visste ikke folk noen ting. Long, long ago, people didn't know anything.

De visste ikke hvordan man dyrket jorda, de kunne ikke veve tøy eller lage redskaper av jern. They did not know how to cultivate the soil, they could not weave clothes or make iron tools.

Det var guden Nyame oppe i himmelen som hadde all verdens visdom. It was the god Nyame up in heaven who had all the wisdom of the world. Han gjemte den i en leirkrukke. He hid it in a clay pot.

En dag bestemte Nyame seg for å gi krukka med visdom til Anansi. One day Nyame decided to give the pot of wisdom to Anansi. Hver gang Anansi så i krukka lærte han noe nytt. Every time Anansi looked in the jar, he learned something new. Det var spennende! That was exciting!

Grådige Anansi tenkte: “Jeg gjemmer krukka i toppen av et høyt tre. Greedy Anansi thought, “I'm hiding the pot in the top of a tall tree. Sånn kan jeg ha den helt for meg selv!” Han spant en lang tråd, bandt den rundt leirkrukka og knyttet den om livet. He can tie it all to myself! ”He tied a long thread, tied it around the clay pot and tied it around his life. Zo heb ik het helemaal voor mezelf!” Hij spinde een lange draad, bond die om de aarden pot en bond hem om zijn middel. 这样我就可以拥有一切了!”他纺了一根长线,把它系在陶罐上,又系在了腰上。 Og begynte å klatre. And started to climb. Men det var vanskelig å klatre i treet med krukka som slo borti knærne hans hele tiden. Aber es war schwer, mit dem Topf, der die ganze Zeit auf die Knie schlug, auf den Baum zu klettern. But it was hard to climb the tree with the pot that hit his knees all the time. 但罐子一直撞着他的膝盖,爬上树很困难。

Den lille sønnen til Anansi hadde stått og sett på Anansi's little son had been watching Anansi's zoontje had gekeken 阿纳西的小儿子一直在看着 ved foten av treet. at the foot of the tree. 在树脚下。 “Hadde det ikke vært lettere å klatre med krukka på ryggen i stedet?” sa han. "Wouldn't it have been easier to climb the pot on your back instead?" He said.

Anansi prøvde å binde fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Anansi was trying to tie the clay jar full of wisdom on his back. Og da ble det jo mye lettere. And then it became much easier.

Snart var han oppe i toppen av treet. Soon he was at the top of the tree. Men så But then stusset han og tenkte: “Det var jo jeg som skulle ha all denne visdommen, men nå var sønnen min lurere enn meg!” Anansi ble så sint at han kastet krukka ned fra treet. he paused, thinking, "I was the one who would have all this wisdom, but now my son was trickier than me!" Anansi got so angry that he threw the jar down from the tree. 他吃了一惊,心想:“本来应该有这么多智慧的我,现在我的儿子却比我聪明了!”阿纳西非常生气,把罐子从树上扔了下来。

Den gikk i tusen knas på bakken. Es ging in tausend Knirschen am Boden. It went into a thousand crunch on the ground. Het ging knarsen op de grond. 它在地上嘎吱作响。 Da ble det fritt for alle å dele visdommen. Dann wurde jeder frei, Weisheit zu teilen. Then everyone became free to share wisdom. 然后每个人都可以自由分享智慧。 Og slik lærte folk å And that's how people learned to 于是人们学会了 dyrke jorda, veve klær og lage redskaper av jern, og alle de andre tingene folk vet hvordan de skal lage. cultivating the soil, weaving clothes and making iron utensils, and all the other things people know how to make.