×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web, 6P: Norwegian class (Norskkurs)

6P: Norwegian class (Norskkurs)

Tidlig en morgen kjører Peter til Dragvoll for å begynne på norskkurs. Han gleder seg til å treffe de andre studentene på kurset.

Han finner auditorium 12 i bygg 10. Timen skal begynne om ti minutter. 10-15 studenter har allerede kommet, og nå kommer læreren også. Hun spør noen av studentene om navn og nasjonalitet.

Læreren: Peter, hvor kommer du fra?

Peter: Jeg er tysk.

L: Hvor lenge har du vært i Norge?

P: Jeg kom til Norge for 14 dager siden. Jeg har vært her i Trondheim i ei uke.

L: Har du gått på norskkurs før?

P: Nei, men jeg har lært litt fordi jeg har en norsk venn. Han studerte i Hamburg i fjor. Da lærte han meg norsk, og jeg lærte ham tysk. Jeg liker å lære språk.

L: Det er bra! Jeg håper at du kommer til å trives på dette kurset!

Peter sitter foran to søte jenter. Klokka blir kvart over ni, og læreren begynner å undervise. Det er interessant, men Peter gleder seg til pausen. Han vil snakke med den lyse jenta.

Peter: Hei - har du et viskelær?

Anna: Ja, vær så god!

P: Takk! Hvor kommer du fra?

A: Jeg er italiener. Og du er tysker, ikke sant?

P: Hvordan visste du det?

A: Jeg hørte at du fortalte det til læreren. Jeg heter Anna, og dette er Maria, hun er fra Barcelona.

P: Hei, Maria! Jeg heter Peter.

Maria: Hei!

P: Her er viskelæret, Anna. Takk for lånet!

A: Bare hyggelig, Peter.

Etter pausen er Peter fornøyd. Han har snakket med begge jentene og en engelsk gutt. De bor på Moholt alle tre. Anna studerer arkitektur på Gløshaugen. Hun skal dit etterpå, og Peter skal kjøre henne.


6P: Norwegian class (Norskkurs) 6P: Norwegian class

Tidlig en morgen kjører Peter til Dragvoll for å begynne på norskkurs. Early one morning Peter drives to Dragvoll to start a Norwegian course. Han gleder seg til å treffe de andre studentene på kurset. He looks forward to meeting the other students on the course.

Han finner auditorium 12 i bygg 10. He finds auditorium 12 in building 10. Timen skal begynne om ti minutter. The hour should start in ten minutes. 10-15 studenter har allerede kommet, og nå kommer læreren også. 10-15 students have already arrived, and now the teacher is coming too. Hun spør noen av studentene om navn og nasjonalitet. She asks some of the students for names and nationality.

Læreren: Peter, hvor kommer du fra? Teacher: Peter, where are you from?

Peter: Jeg er tysk. Peter: I'm German.

L: Hvor lenge har du vært i Norge? L: How long have you been in Norway?

P: Jeg kom til Norge for 14 dager siden. P: I came to Norway 14 days ago. Jeg har vært her i Trondheim i ei uke. I have been here in Trondheim for a week.

L: Har du gått på norskkurs før? L: Have you attended Norwegian courses before?

P: Nei, men jeg har lært litt fordi jeg har en norsk venn. P: No, but I learned a little bit because I have a Norwegian friend. Han studerte i Hamburg i fjor. Da lærte han meg norsk, og jeg lærte ham tysk. Then he taught me Norwegian, and I taught him German. Jeg liker å lære språk. I like learning languages.

L: Det er bra! L: That's good! Jeg håper at du kommer til å trives på dette kurset! I hope you will enjoy this course!

Peter sitter foran to søte jenter. Peter sits in front of two cute girls. Klokka blir kvart over ni, og læreren begynner å undervise. The clock will be quarter past nine, and the teacher will start teaching. Det er interessant, men Peter gleder seg til pausen. It's interesting, but Peter's looking forward to the break. Han vil snakke med den lyse jenta. He wants to talk to the bright girl.

Peter: Hei - har du et viskelær? Peter: Hi - do you have an eraser?

Anna: Ja, vær så god! Anna: Yes, please!

P: Takk! Hvor kommer du fra?

A: Jeg er italiener. Og du er tysker, ikke sant? And you're German, right?

P: Hvordan visste du det? P: How did you know that?

A: Jeg hørte at du fortalte det til læreren. A: I heard you told the teacher. Jeg heter Anna, og dette er Maria, hun er fra Barcelona.

P: Hei, Maria! Jeg heter Peter.

Maria: Hei!

P: Her er viskelæret, Anna. Takk for lånet!

A: Bare hyggelig, Peter. A: Just nice, Peter.

Etter pausen er Peter fornøyd. After the break, Peter is happy. Han har snakket med begge jentene og en engelsk gutt. He has talked to both girls and an English boy. De bor på Moholt alle tre. They live at Moholt all three. Anna studerer arkitektur på Gløshaugen. Anna is studying architecture at Gløshaugen. Hun skal dit etterpå, og Peter skal kjøre henne. She will go there afterwards, and Peter will drive her.