×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web, 6M: The sports centre (Idrettssenteret)

6M: The sports centre (Idrettssenteret)

Det er en fin dag i Trondheim. Sola skinner, og det er ganske varmt. Maria er på vei til Dragvoll. Hun studerer musikk der og skal ha en forelesning i dag. Etter forelesningen sykler hun til idrettssenteret. Det ligger på den andre siden av veien.

Maria vil gjerne trene litt. Hun liker å spille fotball og volleyball. Dessuten liker hun å danse. Kanskje har de tangokurs der? Hun går inn på idrettssenteret og snakker med en mann i resepsjonen.

Resepsjonist: Hei, hva kan jeg gjøre for deg?

Maria: Jeg er student ved NTNU, og jeg vil gjerne trene her.

R: Greit, har du betalt semesteravgiften?

M: Ja, her er semesterkortet.

R: Har du trent her før?

M: Nei, jeg har nettopp kommet til Trondheim.

R: Du kan kjøpe helårskort eller semesterkort. Vi selger også dagsbilletter.

M: Hva koster semesterkortet?

R: Det koster 450 kroner.

M: Jeg tar et semesterkort, takk.

Etterpå sykler Maria ned til Studentersamfundet. Studentersamfundet ligger nær sentrum og er en organisasjon for studenter. De arrangerer konserter, forelesninger, forskjellige arrangementer og festivaler der. Maria har sett noen bilder av Studentersamfundet. Hun synes at det røde, runde huset ser spesielt ut. På lørdag vil hun gå på konsert der.


6M: The sports centre (Idrettssenteret) 6M: The sports center

Det er en fin dag i Trondheim. It's a nice day in Trondheim. Sola skinner, og det er ganske varmt. The sun is shining and it is quite hot. Maria er på vei til Dragvoll. Maria is on her way to Dragvoll. Hun studerer musikk der og skal ha en forelesning i dag. She studies music there and will have a lecture today. Etter forelesningen sykler hun til idrettssenteret. After the lecture, she rides her bike to the sports center. Det ligger på den andre siden av veien. It is located on the other side of the road.

Maria vil gjerne trene litt. Maria would like to exercise a little. Hun liker å spille fotball og volleyball. She enjoys playing football and volleyball. Dessuten liker hun å danse. Besides, she likes to dance. Kanskje har de tangokurs der? Maybe they have tango courses there? Hun går inn på idrettssenteret og snakker med en mann i resepsjonen. She enters the sports center and talks to a man at the reception.

Resepsjonist: Hei, hva kan jeg gjøre for deg? Receptionist: Hi, what can I do for you?

Maria: Jeg er student ved NTNU, og jeg vil gjerne trene her. Maria: I am a student at NTNU, and I would like to train here.

R: Greit, har du betalt semesteravgiften? R: Okay, did you pay the semester fee?

M: Ja, her er semesterkortet. M: Yes, here is the semester card.

R: Har du trent her før? R: Have you trained here before?

M: Nei, jeg har nettopp kommet til Trondheim. M: No, I have just arrived in Trondheim.

R: Du kan kjøpe helårskort eller semesterkort. R: You can buy a year-round card or a semester card. Vi selger også dagsbilletter. We also sell day tickets.

M: Hva koster semesterkortet? M: How much does the semester card cost?

R: Det koster 450 kroner.

M: Jeg tar et semesterkort, takk. M: I'm taking a vacation card, please.

Etterpå sykler Maria ned til Studentersamfundet. Afterwards, Maria rides down to the Student Society. Studentersamfundet ligger nær sentrum og er en organisasjon for studenter. De arrangerer konserter, forelesninger, forskjellige arrangementer og festivaler der. They arrange concerts, lectures, various events and festivals there. Maria har sett noen bilder av Studentersamfundet. Maria has seen some pictures of the Student community. Hun synes at det røde, runde huset ser spesielt ut. She thinks that the red, round house looks special. På lørdag vil hun gå på konsert der. On Saturday she will go to a concert there.