×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web, 6K: Starting at Dragvoll (Å begynne på Dragvoll)

6K: Starting at Dragvoll (Å begynne på Dragvoll)

Ken har nettopp stått opp. Han har dusjet, og han har spist frokost. Nå venter han på bussen. Ken skal dra til Dragvoll i dag. Dragvoll er en av campusene ved NTNU, og den ligger i nærheten av Moholt studentby. Ken skal studere psykologi på Dragvoll. Han har ikke vært der før, men han har snakket med en konsulent på telefonen. Han har også skrevet noen e-poster til en professor på instituttet.

Det er bare fem minutter med buss opp til Dragvoll. Det er grønt og fint der, og bygningene er store og lyse. Ved inngangen ser han et stort kart, og her finner han Psykologisk institutt. Instituttet ligger i bygg 12. Han går dit og treffer konsulenten. Hun er veldig hyggelig og forteller ham litt om studiet. Etterpå går han til bokhandelen og ser på noen bøker. Bøkene er veldig dyre, men han må kjøpe dem…

Ken trenger også et ID-kort for studenter. Han må gå til et kontor i bygg 6. Han snakker med ei dame der.

Ken: Hei, jeg er student og vil gjerne ha et ID-kort. Kan du hjelpe meg?

Dame: Ja, jeg kan hjelpe deg. Har du et semesterkort?

K: Semesterkort ... Nei, hva er det?

D: Du får et semesterkort når du har betalt semesteravgiften. Alle studenter må betale denne avgiften.

K: Jeg har ikke betalt semesteravgiften. Hvor kan jeg gjøre det?

D: Du må gå til Studentservice i bygg 1.

K: OK, takk skal du ha!

D: Vær så god, bare hyggelig!


6K: Starting at Dragvoll (Å begynne på Dragvoll) 6K: Starting at Dragvoll

Ken har nettopp stått opp. Ken has just stood up. Han har dusjet, og han har spist frokost. He has showered and he has eaten breakfast. Nå venter han på bussen. Now he is waiting for the bus. Ken skal dra til Dragvoll i dag. Ken is going to Dragvoll today. Dragvoll er en av campusene ved NTNU, og den ligger i nærheten av Moholt studentby. Ken skal studere psykologi på Dragvoll. Han har ikke vært der før, men han har snakket med en konsulent på telefonen. He has not been there before, but he has talked to a consultant on the phone. Han har også skrevet noen e-poster til en professor på instituttet. He has also written some emails to a professor at the institute.

Det er bare fem minutter med buss opp til Dragvoll. It is only five minutes by bus up to Dragvoll. Det er grønt og fint der, og bygningene er store og lyse. It's green and nice there, and the buildings are big and bright. Ved inngangen ser han et stort kart, og her finner han Psykologisk institutt. At the entrance he sees a large map, and here he finds the Department of Psychology. Instituttet ligger i bygg 12. The institute is located in building 12. Han går dit og treffer konsulenten. He goes there and meets the consultant. Hun er veldig hyggelig og forteller ham litt om studiet. She is very nice and tells him a little about the study. Etterpå går han til bokhandelen og ser på noen bøker. Afterwards, he goes to the bookstore and looks at some books. Bøkene er veldig dyre, men han må kjøpe dem… The books are very expensive but he has to buy them…

Ken trenger også et ID-kort for studenter. Ken also needs an ID card for students. Han må gå til et kontor i bygg 6. He has to go to an office in building 6. Han snakker med ei dame der. He's talking to a lady there.

Ken: Hei, jeg er student og vil gjerne ha et ID-kort. Ken: Hi, I'm a student and would like to have an ID card. Kan du hjelpe meg?

Dame: Ja, jeg kan hjelpe deg. Lady: Yes, I can help you. Har du et semesterkort? Do you have a holiday card?

K: Semesterkort ... Nei, hva er det? K: Semester card ... No, what is it?

D: Du får et semesterkort når du har betalt semesteravgiften. D: You will receive a semester card when you have paid the semester fee. Alle studenter må betale denne avgiften.

K: Jeg har ikke betalt semesteravgiften. K: I have not paid the semester fee. Hvor kan jeg gjøre det? Where can I do that?

D: Du må gå til Studentservice i bygg 1. D: You must go to Student Service in building 1.

K: OK, takk skal du ha! K: OK, thank you!

D: Vær så god, bare hyggelig! D: Be so good, just nice!