×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web, 6A: Home from Gløshaugen (Hjem fra Gløshaugen)

6A: Home from Gløshaugen (Hjem fra Gløshaugen)

Det er ettermiddag, og Anna har kommet hjem fra universitetet. Hun har vært på Gløshaugen i dag. Gløshaugen er også en campus ved NTNU, og Anna skal studere arkitektur der dette semesteret. Det har vært en lang dag, og Anna er litt trøtt og sliten når hun kommer hjem til hybelen. Hun møter Maria på kjøkkenet.

Maria: Hei, Anna, vil du ha noe å spise?

Anna: Å, ja takk, jeg har bare spist et eple til lunsj i dag.

M: Hvor har du vært?

A: Jeg har vært på Gløshaugen og snakket med foreleseren. Forelesningene begynner i neste uke. Jeg har også møtt to andre arkitektstudenter, ei norsk jente og en tysk gutt. Den tyske gutten bor faktisk i etasjen under. Han heter Tobias.

M: Ja, jeg har truffet ham. Han var her i går for å låne litt sukker. Hva heter den norske jenta?

A: Jeg husker ikke, men jeg treffer henne i morgen.

M: Har du gjort andre ting i dag også?

A: Ja, jeg har gjort mye! Jeg har fått ID-kort, og jeg har kjøpt noen kompendier. Jeg har også lest studieplanen på nettet. Dessuten har jeg lånt noen bøker på biblioteket. Jeg har forresten lyst til å kjøpe den nye romanen til Erlend Loe. Har du lest den?

M: Jeg har den faktisk, men jeg har ikke lest den ennå. Har du lest andre romaner av ham?

A: Jeg har lest «Naiv.Super.». Den var veldig god!


6A: Home from Gløshaugen (Hjem fra Gløshaugen) 6A: Home from Gløshaugen

Det er ettermiddag, og Anna har kommet hjem fra universitetet. It's afternoon, and Anna has returned home from university. Hun har vært på Gløshaugen i dag. She has been to Gløshaugen today. Gløshaugen er også en campus ved NTNU, og Anna skal studere arkitektur der dette semesteret. Gløshaugen is also a campus at NTNU, and Anna will study architecture there this semester. Det har vært en lang dag, og Anna er litt trøtt og sliten når hun kommer hjem til hybelen. It's been a long day, and Anna is a little tired and weary when she gets home to the dorm. Hun møter Maria på kjøkkenet. She meets Maria in the kitchen.

Maria: Hei, Anna, vil du ha noe å spise? Maria: Hi, Anna, do you want something to eat?

Anna: Å, ja takk, jeg har bare spist et eple til lunsj i dag. Anna: Oh, yes, thank you, I only ate one apple for lunch today.

M: Hvor har du vært? M: Where have you been?

A: Jeg har vært på Gløshaugen og snakket med foreleseren. A: I have been to Gløshaugen and talked to the lecturer. Forelesningene begynner i neste uke. The lectures start next week. Jeg har også møtt to andre arkitektstudenter, ei norsk jente og en tysk gutt. I have also met two other architecture students, a Norwegian girl and a German boy. Den tyske gutten bor faktisk i etasjen under. The German boy actually lives on the floor below. Han heter Tobias. His name is Tobias.

M: Ja, jeg har truffet ham. M: Yes, I met him. Han var her i går for å låne litt sukker. He was here yesterday to borrow some sugar. Hva heter den norske jenta? What is the name of the Norwegian girl?

A: Jeg husker ikke, men jeg treffer henne i morgen. A: I do not remember, but I'll meet her tomorrow.

M: Har du gjort andre ting i dag også? M: Did you do other things today as well?

A: Ja, jeg har gjort mye! A: Yes, I've done a lot! Jeg har fått ID-kort, og jeg har kjøpt noen kompendier. I have received an ID card and I have bought some compendiums. Jeg har også lest studieplanen på nettet. I also read the curriculum online. Dessuten har jeg lånt noen bøker på biblioteket. Also, I borrowed some books from the library. Jeg har forresten lyst til å kjøpe den nye romanen til Erlend Loe. By the way, I want to buy Erlend Loe's new novel. Har du lest den? Have you read it?

M: Jeg har den faktisk, men jeg har ikke lest den ennå. M: I actually have it, but I have not read it yet. Har du lest andre romaner av ham? Have you read other novels by him?

A: Jeg har lest «Naiv.Super.». A: I've read "Naive.Super." Den var veldig god! It was very good!