×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web, 10B 2: Etter middag

10B 2: Etter middag

Peter syntes at svineribba smakte fantastisk. Til dessert spiste de riskrem. Det var en merkelig dessert: Kald grøt med rød saus? Heldigvis hadde de småkaker og kaffe også. Mora til Eva fortalte at før, i gamle dager, var det vanlig å bake sju sorter småkaker til jul. Peter telte kakene, og det var sju forskjellige sorter! De var gode.

Etter desserten åpnet de gavene. Det tok ganske lang tid, for det var mange julegaver. Etterpå satt de lenge og snakket sammen. De snakket om juletradisjoner i Norge og Tyskland og om alt mulig annet. Plutselig var det langt over midnatt. Peter sa at han burde dra hjem, og Eva insisterte på å kjøre ham hjem til Moholt.

Da Peter kom hjem til Moholt, ringte han foreldrene sine hjemme i Tyskland. Han snakket både med mora si og faren sin og fortalte om den fantastiske julekvelden.

Etter telefonsamtalen smiler mora hans for seg selv. Hun lurer på hvem denne Eva er. Kanskje kommer hun til å høre mer om henne seinere?


10B 2: Etter middag

Peter syntes at svineribba smakte fantastisk. Peter thought the pork ribs tasted great. Til dessert spiste de riskrem. For dessert, they ate rice cream. Det var en merkelig dessert: Kald grøt med rød saus? It was a strange dessert: Cold porridge with red sauce? Heldigvis hadde de småkaker og kaffe også. Luckily they had cookies and coffee too. Mora til Eva fortalte at før, i gamle dager, var det vanlig å bake sju sorter småkaker til jul. Eva's mother said that before, in the old days, it was common to bake seven varieties of cookies for Christmas. Peter telte kakene, og det var sju forskjellige sorter! Peter counted the cakes, and there were seven different varieties! De var gode. They were good.

Etter desserten åpnet de gavene. After dessert, they opened the presents. Det tok ganske lang tid, for det var mange julegaver. It took quite a long time, because there were many Christmas presents. Etterpå satt de lenge og snakket sammen. Afterwards they sat for a long time and talked together. De snakket om juletradisjoner i Norge og Tyskland og om alt mulig annet. They talked about Christmas traditions in Norway and Germany and about everything else. Plutselig var det langt over midnatt. Suddenly it was well past midnight. Peter sa at han burde dra hjem, og Eva insisterte på å kjøre ham hjem til Moholt. Peter said he should go home, and Eva insisted on driving him home to Moholt.

Da Peter kom hjem til Moholt, ringte han foreldrene sine hjemme i Tyskland. When Peter came home to Moholt, he called his parents back home in Germany. Han snakket både med mora si og faren sin og fortalte om den fantastiske julekvelden. He talked to both his mother and his father and told about the wonderful Christmas Eve.

Etter telefonsamtalen smiler mora hans for seg selv. After the phone call, his mother smiles to herself. Hun lurer på hvem denne Eva er. She wonders who this Eva is. Kanskje kommer hun til å høre mer om henne seinere? Maybe she's going to hear more about her later?