×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian Folktales, Reve Enka

Reve Enka

Det var engang en rev og en revefrue, som bodde langt inne i skogen i revehuset.

De var venner og vel forlikt, og levde godt i hop, som parfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham. Så ble han syk og døde; og alt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke, han var død og ble død.

Men da han var kommet godt i jorden, og gravølet vel var over, så tok det på å komme friere til enka. Om lørdagskvelden banket det tre slag i døren til revehuset. "Å gå ut, du Korse, og se hva det er," sa reve-enka; hun hadde ei kjette til tjenestejente, og hun hette Korse. Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka.

"Godkveld," hilste bjørnen. "Godkveld igjen," sa Korse. "Er reve-enka hjemme i kveld?" spurte han.

"Hun sitter inne," svarte jenta. "Hva tar hun seg til i kveld, låter hun ille eller vel?" spurte bjørnen.

"Hun sørger over husbonds død og gråter nesa sår og rød - hun vet ikke sin arme råd hun," sa kjetta. "Be henne ut å gå skal hun få et godt råd!" sa bjørnen.

Da kjetta kom inn, spurte matmoren:

"Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få? " "Det er frierne dine," svarte kjetta; "jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få et godt råd. " "Hva lett har kufta?" spurte revefruen.

"Ven vakker brun," svarte jenta; "svær kar og kvast syn," sa hun. "La 'n gå, la 'n gå! Jeg trenger ikke hans råd. " Korse gikk bort og gløttet på døren og sa:

"Hun ber deg heimatt gå, hun vil ikke ha noe råd. " Ja, så var det ikke annet for, bamsen måtte snu og fare sin vei, dit han kom fra.

Neste lørdagskvelden banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor.

"Godkveld," sa ulven, "er reve-enka hjemme? " Jo, hun var da det.

"Hva gjør hun i kveld, låter hun ille eller vel," spurte han. "Å, hun vet ikke sin arme råd," svarte jenta; "hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død. " "Be henne ut å gå, skal hun få et godt råd," sa gråbeinen. "Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få," spurte reve-enka. "Å, det er friere, vet jeg," sa kjetta. "Jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få et godt råd," sa hun. Nei, først ville revefruen vite hva slags lett kufta hadde.

"Ven vakker grå; lang kropp og lite på," svarte Korse. "La 'n gå, la 'n gå, jeg trenger ikke hans råd!" sa enka; og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vendereis, han med.

Tredje lørdagskvelden gikk det like ens. Det banket tre slag på døren, og kjetta reiste ut og skulle se etter. Så var det en hare.

"Godkveld," sa han. "Godkveld igjen," svarte hun; "er det fremmedfolk ute og farer, så sent på kvelden?" sa hun.

Ja, det var da det, og så spurte han også, om reve-enka var hjemme og hva hun tok seg til.

"Hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død," svarte jenta. "Å be henne ut å gå, skal hun få et godt råd," sa haren. "Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?" sa matmoren til Korse.

"Det er nok friere det, mor!" svarte jenta.

Ja, så ville hun vite hva lett kufta hadde denne gangen.

"Ven vakker hvit, tett vadmel og uten slit," sa kjetta. Men det ble ikke bedre, det: "La 'n gå, la 'n gå, jeg trenger ikke hans råd," svarte reve-enka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. Best det var, kom det tre slag i døren til revehuset igjen. "Gå ut og se hva som er på ferde du," sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, sto det en rev på dørhella.

"Godkveld og takk for sist," sa reven. "Sjøl takk for sist," svarte jenta. "Er revefrua hjemme?" spurte han.

"Ja, hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød," sa jenta; "hun vet ikke sin arme råd, hun stakkar! " "Bare be henne ut å gå, så skal hun få gode råd," sa reven. Så gikk Korse inn.

"Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?" spurte matmoren.

"Å du vet det," sa kjetta, "det er frierne dine, det. Jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få gode råd. " "Hva lett har kufta?" spurte reve-enka.

"Ven vakker rød, - just som hans, er død," svarte kjetta. "Kjære, be ham inn å sjå, han har gode råd! " sa enka.

"Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå; send meg hit mine sko å knappe, jeg vil gjerne med ham lakke. " Ham ville hun ha, og så ble det bedt lag og bryllup hos reve-enka med det samme. Og dersom han ikke har vært i hønsegården, han også, så lever de i revehuset den dag i dag.

Reve Enka Reve Enka Reve Enka Reve Enka Reve Enka Риве Энка Reve Enka

Det var engang en rev og en revefrue, som bodde langt inne i skogen i revehuset. Once upon a time there was a reef and an indigenous fellow who lived far in the woods in the house of refuge.

De var venner og vel forlikt, og levde godt i hop, som parfolk kan gjøre. They were friends and well settled, and lived well, as the people can do. 他们是朋友,相处得很好,一起生活得很好,就像夫妻一样。 Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham. But then it was a day when the fox had been in the flock of the farmer, and there he ate rubbish and stubbornness and it was too much for him. 但有一天,狐狸到了农夫的鸡舍里,吃了幼虫和树桩,这对他来说实在是太难受了。 Så ble han syk og døde; og alt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke, han var død og ble død. Then he became ill and died; and all that grater mourned and cried, it did not help, he was dead and died. 然后他病了,死了。狐狸妈妈哀嚎哭泣,但没有任何帮助,他已经死了,而且会死。

Men da han var kommet godt i jorden, og gravølet vel var over, så tok det på å komme friere til enka. But when he was well in the ground, and the grave was well over, it was about getting freer to the widow. 但当他在地上安顿下来,坟墓啤酒也可能结束后,追求者就开始来到寡妇身边。 Om lørdagskvelden banket det tre slag i døren til revehuset. On Saturday night, it knocked three blows in the door of the show house. 周六晚上,狐狸屋的门被敲响了三下。 "Å gå ut, du Korse, og se hva det er," sa reve-enka; hun hadde ei kjette til tjenestejente, og hun hette Korse. "Go out, you choke, and see what it is," said the reve-enka; She had a chain of service, and she was called Korse. “出去看看,你科斯,看看是什么,”狐狸演卡说。她有一条女仆链子,她的名字叫科斯。 Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka. When the girl came out, there was a bear on the tråkka. 当女孩出来时,台阶上有一只熊。

"Godkveld," hilste bjørnen. "Good evening," greeted the bear. "Godkveld igjen," sa Korse. "Good evening again," said Korse. "Er reve-enka hjemme i kveld?" "Is reve-wid at home tonight?" spurte han. he asked.

"Hun sitter inne," svarte jenta. "She's in," the girl answered. "Hva tar hun seg til i kveld, "What does she take for tonight, “她今晚要做什么? låter hun ille eller vel?" does she sound bad or well? " 她听起来不好吗?” spurte bjørnen. asked the bear.

"Hun sørger over husbonds død "She cares for the death of her husband og gråter nesa sår og rød - hun vet ikke sin arme råd hun," sa kjetta. and cries nose wounds and red - she does not know her poor advice she, "said the kettle. i płacze jej obolałym i czerwonym nosem - nie zna jej złej rady - powiedział kot. 她哭了,鼻子又痛又红——她不知道该怎么处理她的手臂,”猫说。 "Be henne ut å gå "Ask her to go “约她出去 skal hun få et godt råd!" shall she have a good advice! " 她能得到好的建议吗!” sa bjørnen. said the bear.

Da kjetta kom inn, spurte matmoren: When the kettle came in, the matmor asked: 当链子进来时,女护士问道:

"Hvem er det som tasser og banker på, "Who's it like tassing and knocking on, “是谁用爪子敲门, så jeg ikke må kveldsro få? " so I do not have to have night's sleep? " 这样我晚上就不用睡觉了? ” "Det er frierne dine," svarte kjetta; "jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få et godt råd. " "It's your frees," replied the kettle; "I would ask you to go, you should have a good advice." “这是你的追求者,”异教徒回答道。 “我本来想请你出去,你会得到一些好的建议。” "Hva lett har kufta?" "What easy does kufta have?" “库夫塔有多容易?” spurte revefruen. asked the revealer.

"Ven vakker brun," svarte jenta; "svær kar og kvast syn," sa hun. "Nice beautiful brown," the black girl; "Hard carts and broom eyesight," she said. “朋友,美丽的棕色,”女孩回答道。 “严重的血管和扫帚视力,”她说。 "La 'n gå, la 'n gå! "Let go, let's go! “放开,放开! Jeg trenger ikke hans råd. " Korse gikk bort og gløttet på døren og sa: Korse walked and glided at the door and said, 科尔斯走过去,盯着门口说道:

"Hun ber deg heimatt gå, hun vil ikke ha noe råd. " "She asks you to leave, she will not have any advice." Ja, så var det ikke annet for, bamsen måtte snu og fare sin vei, dit han kom fra. Yes, there was nothing else, the bam had to turn and go his way, where he came from. 是的,那就没有别的选择了,泰迪熊必须转身回到他来的地方。

Neste lørdagskvelden banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor.

"Godkveld," sa ulven, "er reve-enka hjemme? " Jo, hun var da det. Yes, she was then.

"Hva gjør hun i kveld, låter hun ille eller vel," spurte han. "What does she do tonight, she sounds bad or good," he asked. "Å, hun vet ikke sin arme råd," svarte jenta; "hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død. " "Oh, she does not know her poor advice," said the girl; "she cries nose wounds and red, she cares for the death of the husband." "Be henne ut å gå, skal hun få et godt råd," sa gråbeinen. "Ask her to go, should she have a good advice," said the gray leg. "Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få," spurte reve-enka. "Who's flying and knocking on, so I do not have to have a night's sleep," asked the reve-enka. "Å, det er friere, vet jeg," sa kjetta. "Oh, it's freer, I know," said the cat. "Jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få et godt råd," sa hun. Nei, først ville revefruen vite hva slags lett kufta hadde. No, first, the revealer would know what kind of light kufta had.

"Ven vakker grå; lang kropp og lite på," svarte Korse. "Friend beautiful gray; tall body and little on," black korse. “非常漂亮的灰色;身体修长,衣服很少,”科斯回答道。 "La 'n gå, la 'n gå, jeg trenger ikke hans råd!" "Let 'n go, let 'n go, I don't need his advice!" sa enka; og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vendereis, han med. said Enka; and when the cry got it, he had to make a return, he included. 寡妇说;当哭泣袋中标时,他也必须返程。

Tredje lørdagskvelden gikk det like ens. The third Saturday night went the same way. 第三个星期六晚上也是一样。 Det banket tre slag på døren, og kjetta reiste ut og skulle se etter. It knocked three strokes on the door, and the kettle traveled out and was looking for. Så var det en hare. Then there was a hare.

"Godkveld," sa han. "Godkveld igjen," svarte hun; "er det fremmedfolk ute og farer, så sent på kvelden?" "Goodbye again," she replied; "Are foreigners out and dare, so late at night?" “再次晚上好,”她回答道。 “这么晚了,有陌生人在外面吗?” sa hun.

Ja, det var da det, og så spurte han også, om reve-enka var hjemme og hva hun tok seg til. Yes, that was the case, and then he asked if the reveak was at home and what she was doing. 是的,就是那时候,然后他还问了狐寡妇在家不在家,在忙什么。

"Hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død," svarte jenta. "She cries nose wounds and red, she cares for the death of a husband," said the girl. "Å be henne ut å gå, skal hun få et godt råd," sa haren. "To ask her to go, she should get a good advice," said the hair. "Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?" "Who is it tripping and knocking on, so I can not have night's sleep?" sa matmoren til Korse. said the matron to Korse.

"Det er nok friere det, mor!" “这样可能更自由,妈妈!” svarte jenta. replied the girl.

Ja, så ville hun vite hva lett kufta hadde denne gangen. Yes, then she wanted to know how easy the kufta was this time. 是的,那么她想知道这次的kufta有多容易。

"Ven vakker hvit, tett vadmel og uten slit," sa kjetta. "Nice, beautiful white, dense blemish and without wear," said Kjetta. “多么美丽的白色,厚厚的一团,而且不劳而获,”猫说。 Men det ble ikke bedre, det: "La 'n gå, la 'n gå, jeg trenger ikke hans råd," svarte reve-enka. But it did not get any better, "Let's go, let's go, I do not need his advice," said the black Rev-Enka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. Then it was the fourth Saturday night. Best det var, kom det tre slag i døren til revehuset igjen. Best it was, there were three blows in the door of the revealed house again. "Gå ut og se hva som er på ferde du," sa enka til tjenestejenta. "Go out and see what's up," said the widow to the service girl. “你出去看看到底是怎么回事。”寡妇对侍女说道。 Da kjetta kom ut, sto det en rev på dørhella. When the chain came out, there was a fox on the door sill.

"Godkveld og takk for sist," sa reven. "Good evening and thank you for last," said the fox. “晚上好,最后谢谢你。”狐狸说。 "Sjøl takk for sist," svarte jenta. "Thank you for the last one," replied the girl. “谢谢你最后一张,”女孩回答道。 "Er revefrua hjemme?" spurte han.

"Ja, hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød," sa jenta; "hun vet ikke sin arme råd, hun stakkar! " "Yes, she cares for the death of the husband and cries nose wounds and red," said the girl; "She does not know her poor advice, she sticks!" "Bare be henne ut å gå, så skal hun få gode råd," sa reven. Så gikk Korse inn.

"Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?" "Who is it that is screwing and knocking, so I don't have to get a good night's rest?" “到底是谁乱搞乱敲,让我晚上不好好休息?” spurte matmoren.

"Å du vet det," sa kjetta, "det er frierne dine, det. “Oh you know,” said the ketta, “it's your suitors, that. Jeg skulle be deg ut å gå, skulle du få gode råd. " "Hva lett har kufta?" "How easy is the kufta?" “库夫塔有多容易?” spurte reve-enka. asked the fox-widow.

"Ven vakker rød, - just som hans, er død," svarte kjetta. "Nice beautiful red," just like his, is dead, "black kettle. "Kjære, be ham inn å sjå, han har gode råd! " "Dear, ask him in to see, he has good advice!" “亲爱的,请他进来看看,他有很好的建议!” sa enka.

"Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå; send meg hit mine sko å knappe, jeg vil gjerne med ham lakke. " "Send me my socks small, I'd love to go with him, send me here my shoes to knock, I'd love to paint him." “把我的小袜子寄过来,我想和他一起走路;把我的鞋扣子寄过来,我想和他一起擦亮。” Ham ville hun ha, og så ble det bedt lag og bryllup hos reve-enka med det samme. He would have liked him, and then it was asked for a team and wedding at the same time. 她想要他,然后立即要求组建一个团队并在狐寡妇家举行婚礼。 Og dersom han ikke har vært i hønsegården, han også, så lever de i revehuset den dag i dag. And if he has not been in the barnyard, he also, so they live in the cave of the day to day.