×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 9: Hva er etikk og hva er forskjellen mellom etikk og moral?

9: Hva er etikk og hva er forskjellen mellom etikk og moral?

[HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ETIKK OG MORAL?]

Moral er.....

Veldig mange skiller ikke mellom etikk og moral, -

- bruker dem synonymt om hverandre, disse begrepene.

Men de som skiller mellom etikk og moral, -

- de mener at moral, det er de konkrete reglene og normene i et gitt samfunn.

Mens etikken, det er begrunnelsene, -

- altså det er etiske teorier som begrunner forskjellige regler og normer.

Så la oss si at moralen sier:

Det er ikke lov å drepe.

Så sier etikken:

Det er ikke lov å drepe, fordi...

Det er en begrunnelse av moralen.

[HVA ER ETIKK?]

Etikk er en av grenene av filosofifaget, -

- og det er den grenen som handler om hvordan vi bør handle.

Altså hva som er målestokken for å vurdere -

- om en handling er rett eller gal.

Så det mest sentrale feltet innenfor etikken -

- er det vi ofte kaller normativ etikk, -

- som handler om nettopp å prøve å finne ut -

- hvilke regler er det vi bør legge til grunn for å vurdere om en handling er riktig.

Og så har man to andre felt også:

Anvendt etikk, som prøver å anvende etisk teori -

- til forskjellige felt som bioteknologi, -

- som politiske spørsmål, -

- som mellommenneskelige spørsmål, -

- som også anvender, anvendt etikk.

Så er det et felt som heter metaetikk, -

- som handler om litt sånne overordnede spørsmål

Hva betyr egentlig rett og galt?

Hva vil det si at noe er det?

Hva er det med de tingene som er rette, som gjør at de er rette?

Og hvordan kan vi vite at en handling er rett?

Altså, hvis jeg gjør noe, -

- utfører en handling, så kan man jo se på handlingen min rent fysisk.

Man kan observere hva som fysisk skjer.

Men hvis man mener dette er en rett handling, eller en gal handling, -

- hva er det egentlig man ser da?

Hvordan vet man det? Hvor ligger den informasjonen?

Det er spørsmål som er knyttet til metaetikk.

Så etikk som sådan handler altså om rett og gal handling, -

- og om ulike filosofiske spørsmål som er knyttet til det.

[FINNES DET FASITSVAR I ETIKKEN?]

Det kommer an på hvem du spør.

Noen er veldig tilhengere av det -

- og mener at det finnes absolutte svar:

"Du skal aldri drepe!" "Du skal aldri lyve! ", for eksempel.

Mens andre, kanskje de fleste filosofer, -

- vil mene at i noen tilfeller -

- vil vi havne i situasjoner hvor vi må bryte -

- med disse grunnleggende prinsippene.

Og det er jo det moralen handler om.

Den handler om moralske dilemmaer, -

- situasjoner hvor ingen av løsningene er ideelle.

For eksempel:

Alle vil si at hvis du har muligheten til å hjelpe en gammel dame over gaten, -

- så bør du gjøre det.

Men:

Det moralske dilemmaet oppstår hvis du, ved å hjelpe den gamle damen, -

- risikerer ditt eget liv.

Bør du da gjøre det?

Eller, hvis du har valget – hvis du må velge mellom å redde den gamle damen over veien, -

- eller redde et lite barn – hvem bør du redde da?

Da er vi inne i de moralske dilemmaene, -

- og her mener jeg det nærmest er farlig å tro på -

- at det finnes fasiter, -

- fordi det vitner om at man ikke har satt seg inn i dilemmaet -

- og ser hvilke hensyn som står mot hverandre.


9: Hva er etikk og hva er forskjellen mellom etikk og moral? 9: Was ist Ethik und was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral? 9: What is ethics and what is the difference between ethics and morality? 9: ¿Qué es la ética y cuál es la diferencia entre ética y moral?

**[HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ETIKK OG MORAL?]**

Moral er.....

Veldig mange skiller ikke mellom etikk og moral, -

- bruker dem synonymt om hverandre, disse begrepene.

Men de som skiller mellom etikk og moral, -

- de mener at moral, det er de konkrete reglene og normene i et gitt samfunn.

Mens etikken, det er begrunnelsene, -

- altså det er etiske teorier som begrunner forskjellige regler og normer.

Så la oss si at moralen sier:

Det er ikke lov å drepe.

Så sier etikken:

Det er ikke lov å drepe, fordi...

Det er en begrunnelse av moralen.

**[HVA ER ETIKK?]**

Etikk er en av grenene av filosofifaget, -

- og det er den grenen som handler om hvordan vi bør handle.

Altså hva som er målestokken for å vurdere -

- om en handling er rett eller gal.

Så det mest sentrale feltet innenfor etikken -

- er det vi ofte kaller normativ etikk, -

- som handler om nettopp å prøve å finne ut -

- hvilke regler er det vi bør legge til grunn for å vurdere om en handling er riktig.

Og så har man to andre felt også:

Anvendt etikk, som prøver å anvende etisk teori -

- til forskjellige felt som bioteknologi, -

- som politiske spørsmål, -

- som mellommenneskelige spørsmål, -

- som også anvender, anvendt etikk.

Så er det et felt som heter metaetikk, -

- som handler om litt sånne overordnede spørsmål

Hva betyr egentlig rett og galt?

Hva vil det si at noe er det?

Hva er det med de tingene som er rette, som gjør at de er rette?

Og hvordan kan vi vite at en handling er rett?

Altså, hvis jeg gjør noe, -

- utfører en handling, så kan man jo se på handlingen min rent fysisk.

Man kan observere hva som fysisk skjer.

Men hvis man mener dette er en rett handling, eller en gal handling, -

- hva er det egentlig man ser da?

Hvordan vet man det? Hvor ligger den informasjonen?

Det er spørsmål som er knyttet til metaetikk.

Så etikk som sådan handler altså om rett og gal handling, -

- og om ulike filosofiske spørsmål som er knyttet til det.

**[FINNES DET FASITSVAR I ETIKKEN?]**

Det kommer an på hvem du spør.

Noen er veldig tilhengere av det -

- og mener at det finnes absolutte svar:

"Du skal aldri drepe!" "Du skal aldri lyve! ", for eksempel.

Mens andre, kanskje de fleste filosofer, -

- vil mene at i noen tilfeller -

- vil vi havne i situasjoner hvor vi må bryte -

- med disse grunnleggende prinsippene.

Og det er jo det moralen handler om.

Den handler om moralske dilemmaer, -

- situasjoner hvor ingen av løsningene er ideelle.

For eksempel:

Alle vil si at hvis du har muligheten til å hjelpe en gammel dame over gaten, -

- så bør du gjøre det.

Men:

Det moralske dilemmaet oppstår hvis du, ved å hjelpe den gamle damen, -

- risikerer ditt eget liv.

Bør du da gjøre det?

Eller, hvis du har valget – hvis du må velge mellom å redde den gamle damen over veien, -

- eller redde et lite barn – hvem bør du redde da?

Da er vi inne i de moralske dilemmaene, -

- og her mener jeg det nærmest er farlig å tro på -

- at det finnes fasiter, -

- fordi det vitner om at man ikke har satt seg inn i dilemmaet -

- og ser hvilke hensyn som står mot hverandre.