×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 4: Jeg er muslim

4: Jeg er muslim

Jeg er muslim - Bokmål

JEG ER MUSLIM

Når jeg gjør meg klar til bønn, tar jeg alltid på meg hatt og dekker til hodet -

- for å vise respekt.

Vi bruker bønneteppe først og fremst på grunn av renslighet.

Det gjør oss fysisk klar til bønn, og hjelper oss å bli klar innvendig.

Religion har alltid hatt en stor betydning for meg.

AMANDUS KONVERTERTE FRA KRISTENDOM TIL ISLAM.

HAN TILHØRER TROSSAMFUNNET AHMADIYYA

Religion styrer mye av hverdagen min med større og mindre ting jeg gjør.

Dette er Koranen, muslimenes hellige bok.

Etter bønn, særlig om morgenen og på ettermiddagen, -

- bruker jeg tid på å lese i koranen.

Jeg føler at jeg har fått et verktøy som hjelper meg på vei til målet mitt.

Det handler om det livet du skal ha her på jorden.

Men målet er hovedsakelig det neste livet.

Vi er alle på vei til himmelen, til paradis.

Kom, du kan sitte her.

Det er viktig for meg at barna mine får en nær tilknytning til troen sin.

Helt siden jeg var på hennes alder, har religion stått sentralt i livet mitt.

Det har vært veldig viktig for meg.

Jeg vil derfor at barna på en eller annen måte skal finne frem til det selv.

Jeg inviterer henne med til å se og lære, -

- men hun er bare tre år, så hun gjør det litt i sitt eget tempo og som hun selv vil.

I dag er det fredag, og jeg skal på fredagsbønn i moskeen.

Fredagsbønnen er en av ukens absolutte høydepunkter.

I islam er renslighet veldig viktig.

Det er en tradisjon etter profeten Muhammed.

Han sier at renslighet er halve troen.

Før bønn har vi et renslighetsritual -

- som gjør oss rene både i fysisk og åndelig forstand.

Jeg føler at religion alltid har gitt meg en trygghet.

Prøvene man blir satt på i livet, -

- blir mye enklere å takle og akseptere.

Mitt mål for å være et godt menneske, -

- stemmer godt med det som ble nevnt nå i fredagspreken.

Det er at jeg aktivt går inn for å være til gode for samfunnet rundt meg.

Jeg kan ikke se for meg å leve et liv uten islam. For meg er islam alt.

Islam berører alle livets områder.

Søvn, mat, drikke, måten jeg snakker og oppfører meg på.

Islam er med meg hvor enn jeg går. Islam er meg.

DOHA ER SJIAMUSLIM OG TILHØRER TAUHEED ISLAMIC CENTRE I OSLO

Moskeen er et sted jeg er veldig glad i. Jeg er her veldig ofte.

Du føler at du er mye nærmere Gud her enn på noe annet sted.

Det er et kjærlighetsforhold som hele tiden har noe nytt å gi meg.

Trygghet, anerkjennelse og kjærlighet.

DOHA FÅR PRIVATUNDERVISNING AV IMAMEN

I BLANT ANNET ISLAMSK IDEOLOGI, RETTSLÆRE, LOGIKK OG FILOSOFI

Jeg lærer at jeg skal være et kritisk menneske og ikke godta alt.

Islam er en religion som lærer meg at jeg skal søke fram ulike svar, se på ulike ting, -

- ulike bøker, ulike retninger.

Og til slutt finne et svar som overbeviser meg.

Samtidig er det mye følelser og kjærlighet. Det gir så mye. Det er en full pakke.

Dette er Koranen, min favorittbok.

Det er jo Gud som snakker til meg.

Det får hjertet mitt til å hoppe litt.

Gud snakker til meg. Hvem er jeg for at Gud skal snakke til meg?

Så det er mye mer enn bare en bok. Det er veiledning, det er lys, det er håp.

Det er min beste venn.

Hun er en av de flinkeste jentene jeg har møtt. Hun er veldig moden.

Hun tenker på et eldre nivå enn alderen skulle tilsi.

Derfor fortjener hun at jeg spanderer av tiden min.

Hun kommer hit alene for å få undervisning. Hun fortjener det.

DOHA BÆRER HIJAB SOM EN VIKTIG DEL AV SIN IDENTITET

Hijaben er først og fremst for å fortelle andre -

- at de skal behandle meg som et menneske.

De skal ikke fokusere på min kropp eller mitt utseende, -

- men meg som person.

VED SIDEN AV STUDIENE GIR DOHA LEKSEHJELP TIL ELEVER SOM ØNSKER DET

Her hjelper vi barn og ungdom med lekser -

- og ting de sliter med.

Det var viktig for meg å finne en jobb hvor jeg kunne hjelpe andre, -

- ikke bare tjene penger.

Jeg vil oppføre meg slik Gud vil jeg skal oppføre meg.

I praksis betyr det å hjelpe andre.

Måten du oppfører deg på, gjenspeiler ditt forhold til Gud.

«Islam i min tid.» Det er veldig viktig. Det er en del av oppveksten, -

- familien og kulturen.

Likevel preger det ikke hverdagen min i noen særlig grad.

Jeg ber ikke fem ganger om dagen, og bruker ikke hijab.

Men det er en del av identiteten min.

Hjemme har vi den kulturen. Mamma går med hijab, mamma og pappa ber.

Mamma legger ikke så mye press på det lenger. Hun er fornøyd bare jeg ber.

Så det er det jeg fokuserer på nå, for jeg vil bli en bedre muslim.

Fem grunnleggende søyler. Det er først. Så det prøver jeg på nå.

MASHIATT OG FAMILIEN HENNES ER SUNNIMUSLIMER FRA BANGLADESH

Jeg tror på Allah, men det krasjer litt med det jeg lærer.

I en periode på ungdomsskolen var naturfag det kuleste.

Jeg skulle bli forsker osv.

Men evolusjonsteorien, big bang theory ... Det står ikke noe om det i Koranen.

Grunnen til at jeg ikke bruker hijab, handler mer om at jeg ikke er klar.

Selv om det å bruke å hijab er en del av den islamske identiteten min, -

- så er det også en del av identiteten min med tanke på hvordan jeg ser ut og er.

Jeg har intensjon om å bruke hijab en gang i fremtiden.

Jeg er opptatt av hvordan enkeltindividet har det, så jeg er nestleder i elevrådet.

Ettersom jeg har kontakt både med ledelsen og elevene, -

- får jeg være med på å gjøre en forskjell, og det er veldig spennende.

Det er visse ting jeg ikke gjør som vennene mine gjør.

Jeg drikker ikke, jeg har ikke kjæreste, og jeg spiser ikke svin.

Jeg føler at jeg befinner meg litt mellom alle religioner og kulturer.

Jeg vet at jeg er fra Bangladesh og er muslim.

Men mange av vennene mine er norske, mange er kristne og noen er hindu.

Jeg blir litt preget av deres tanker også.

Selv om det kanskje ikke virker sånn, så føler jeg at jeg er religiøs.

Islam handler ikke bare om det ytre, men om hva sjela di tar imot fra islam.

Det er en viktig del av tenåringslivet mitt akkurat nå.

Så får vi håpe at det blir mer av det fremover.


4: Jeg er muslim 4: Ich bin Muslim 4: I am Muslim 4: soy musulmán 4 : je suis musulman 4: Ben Müslümanım

Jeg er muslim - Bokmål Eg er muslim - Nynorsk

JEG ER MUSLIM EG ER MUSLIM

Når jeg gjør meg klar til bønn, tar jeg alltid på meg hatt og dekker til hodet - Når eg gjer meg klar til bøn, tek eg alltid på meg hatt og dekkjer til hovudet - 当我准备祈祷时,我总是戴上帽子并遮住头 -

- for å vise respekt. - for å vise respekt.

Vi bruker bønneteppe først og fremst på grunn av renslighet. Vi nyttar bøneteppe først og fremst grunna reinsemd Seccadeleri öncelikle temizlik nedeniyle kullanıyoruz. 我们使用祈祷毯主要是为了清洁。

Det gjør oss fysisk klar til bønn, og hjelper oss å bli klar innvendig. Det gjer oss fysisk klare til bøn, og hjelper oss å bli klare innvendig. Це робить нас фізично готовими до молитви та допомагає нам бути готовими внутрішньо. 它使我们在身体上做好祈祷的准备,并帮助我们在内心做好准备。

Religion har alltid hatt en stor betydning for meg. Religion har alltid vore særs viktig for meg. 宗教对我来说一直非常重要。

AMANDUS KONVERTERTE FRA KRISTENDOM TIL ISLAM. AMANDUS KONVERTERTE FRÅ KRISTENDOM TIL ISLAM. 阿曼杜斯从基督教皈依伊斯兰教。

HAN TILHØRER TROSSAMFUNNET AHMADIYYA HAN HØYRER TIL TRUSSAMFUNNET AHMADIYYA

Religion styrer mye av hverdagen min med større og mindre ting jeg gjør. Religion styrer mykje av kvardagen min, med større og mindre ting eg gjer. 宗教支配着我日常生活的大部分内容,包括我所做的大大小小的事情。

Dette er Koranen, muslimenes hellige bok. Dette er Koranen, den heilage boka til muslimane.

Etter bønn, særlig om morgenen og på ettermiddagen, - Etter bøn, særleg om morgonen og på ettermiddagen, -

- bruker jeg tid på å lese i koranen. - bruker eg tid på å lese i koranen. - 我花时间阅读《古兰经》。

Jeg føler at jeg har fått et verktøy som hjelper meg på vei til målet mitt. Eg føler at eg har fått eit verktøy som hjelper meg på veg til målet mitt. Я відчуваю, що мені дали інструмент, який допомагає мені на шляху до мети. 我觉得我得到了一个可以帮助我实现目标的工具。

Det handler om det livet du skal ha her på jorden. Det handlar om det livet du skal ha her på jorda. Це про життя, яке ви матимете тут, на землі. 这关系到你在地球上的生活。

Men målet er hovedsakelig det neste livet. Men målet er i hovudsak det neste livet. Але головною метою є наступне життя. 但目标主要是来世。

Vi er alle på vei til himmelen, til paradis. Vi er alle på veg til himmelen, til paradis. 我们都在通往天堂、天堂的路上。

Kom, du kan sitte her. Kom, du kan sitje her.

Det er viktig for meg at barna mine får en nær tilknytning til troen sin. Det er viktig for meg at borna mine får ei nær tilknyting til trua si. Для мене важливо, щоб мої діти отримали тісний зв’язок зі своєю вірою. 让我的孩子们与他们的信仰建立密切的联系对我来说很重要。

Helt siden jeg var på hennes alder, har religion stått sentralt i livet mitt. Ever since I was her age, religion has been central to my life. Heilt sidan eg var på hennar alder, har religion stått sentralt i livet mitt. Відколи я був її віку, релігія займала центральне місце в моєму житті. 从我像她这个年纪起,宗教就一直是我生活的中心。

Det har vært veldig viktig for meg. Det har vore veldig viktig for meg.

Jeg vil derfor at barna på en eller annen måte skal finne frem til det selv. I therefore want the children to somehow figure it out themselves. Eg vil difor at borna på ein eller annen måte skal finne fram til det sjølve. 因此,我希望孩子们能够自己想办法解决这个问题。

Jeg inviterer henne med til å se og lære, - Eg inviterer henne med til å sjå og lære, - 我邀请她一起去看看和学习,-

- men hun er bare tre år, så hun gjør det litt i sitt eget tempo og som hun selv vil. - but she is only three years old, so she does it somewhat at her own pace and as she wants. - men ho er berre tre år, så ho gjer det litt i sitt eige tempo og som ho sjølv vil. - 但她只有三岁,所以她按照自己的节奏、按照自己的意愿去做。

I dag er det fredag, og jeg skal på fredagsbønn i moskeen. I dag er det fredag, og eg skal på fredagsbøn i moskeen.

Fredagsbønnen er en av ukens absolutte høydepunkter. Fredagsbøna er eitt av dei absolutte høgdepunkta i veka. 周五祈祷绝对是本周的亮点之一。

I islam er renslighet veldig viktig. I islam er reinsemd veldig viktig.

Det er en tradisjon etter profeten Muhammed. Det er ein tradisjon etter profeten Muhammed. 这是先知穆罕默德之后的传统。

Han sier at renslighet er halve troen. He says that cleanliness is half the faith. Han seier at reinsemd er halve trua. 他说清洁是信仰的一半。

Før bønn har vi et renslighetsritual - Før bønn har vi eit reinsemdsritual - 在祈祷之前,我们有一个清洁仪式 -

- som gjør oss rene både i fysisk og åndelig forstand. - which makes us clean both physically and spiritually. - som gjer oss reine både i fysisk og åndeleg forstand. - що робить нас чистими як фізично, так і духовно. - 这使我们在身体和精神上都变得干净。

Jeg føler at religion alltid har gitt meg en trygghet. Eg føler at religion alltid har gitt meg ein tryggleik. 我觉得宗教一直给我安全感。

Prøvene man blir satt på i livet, - The tests one is put to in life, - Prøvene ein blir sett på i livet, - Випробування, які піддаються в житті, - 你在生活中所面临的考验,——

- blir mye enklere å takle og akseptere. - blir mykje enklare å takle og akseptere. - 变得更容易应对和接受。

Mitt mål for å være et godt menneske, - Mitt mål for å vere eit godt menneske - 我的目标是做一个好人——

- stemmer godt med det som ble nevnt nå i fredagspreken. - agrees well with what was mentioned in the Friday sermon. - stemmer godt med det som blei nemnt no i fredagspreika. - добре узгоджується з тим, про що говорилося в п'ятничній проповіді. - 与周五讲道中提到的内容非常一致。

Det er at jeg aktivt går inn for å være til gode for samfunnet rundt meg. It is that I actively go in to be good for the society around me. Det er at eg aktivt går inn for å vere til gode for samfunnet rundt meg. Це те, що я активно роблю добро для суспільства навколо мене. 而是我积极地为周围的社会做好事。

Jeg kan ikke se for meg å leve et liv uten islam. For meg er islam alt. Eg kan ikkje sjå for meg å leve eit liv utan islam. For meg er islam alt. 我无法想象没有伊斯兰教的生活。对我来说,伊斯兰教就是一切。

Islam berører alle livets områder. Islam touches all areas of life. Islam rører ved alle område i livet. Іслам торкається всіх сфер життя. 伊斯兰教涉及生活的各个领域。

Søvn, mat, drikke, måten jeg snakker og oppfører meg på. Sleep, food, drink, the way I talk and behave. Søvn, mat, drikke, måten eg snakkar og oppfører meg på. 睡眠、食物、饮料、说话和行为方式。

Islam er med meg hvor enn jeg går. Islam er meg. Islam is with me wherever I go. Islam is me. Islam er med meg kor enn eg går. Islam er meg. 无论我走到哪里,伊斯兰教都与我同在。伊斯兰教就是我。

DOHA ER SJIAMUSLIM OG TILHØRER TAUHEED ISLAMIC CENTRE I OSLO DOHA IS SHIIA MUSLIM AND BELONGS TO TAUHEED ISLAMIC CENTER IN OSLO DOHA ER SJIAMUSLIM OG HØYRER TIL TAUHEED ISLAMIC CENTRE I OSLO

Moskeen er et sted jeg er veldig glad i. Jeg er her veldig ofte. The mosque is a place I am very fond of. I am here very often. Moskeen er ein stad eg er veldig glad i. Eg er her veldig ofte.

Du føler at du er mye nærmere Gud her enn på noe annet sted. You feel that you are much closer to God here than in any other place. Du føler at du er mykje nærare Gud her enn på nokon annan stad.

Det er et kjærlighetsforhold som hele tiden har noe nytt å gi meg. It is a love affair that constantly has something new to give me. Det er eit kjærleiksforhold som heile tida har noko nytt å gi meg. Це кохання, яке постійно може дати мені щось нове. 这是一段不断给我带来新东西的爱情。

Trygghet, anerkjennelse og kjærlighet. Security, recognition and love. Tryggleik, verdsetjing og kjærleik. Безпека, визнання і любов. 安全感、认可和爱。

DOHA FÅR PRIVATUNDERVISNING AV IMAMEN DOHA FÅR PRIVATUNDERVISNING AV IMAMEN

I BLANT ANNET ISLAMSK IDEOLOGI, RETTSLÆRE, LOGIKK OG FILOSOFI AMONG OTHER ISLAMIC IDEOLOGY, JURISPRUDENCE, LOGIC AND PHILOSOPHY I MELLOM ANNA ISLAMSK IDEOLOGI, RETTSLÆRE, LOGIKK OG FILOSOFI

Jeg lærer at jeg skal være et kritisk menneske og ikke godta alt. I am learning that I should be a critical person and not accept everything. Eg lærer at eg skal vere eit kritisk menneske og ikkje godta alt. Я вчуся, що я повинен бути критичною людиною і не приймати все. 我知道我应该成为一个挑剔的人,而不是接受一切。

Islam er en religion som lærer meg at jeg skal søke fram ulike svar, se på ulike ting, - Islam is a religion that teaches me that I should look for different answers, look at different things, - Islam er ein religion som lærer meg at eg skal søkje fram ulike svar, sjå på ulike ting, - 伊斯兰教是一种宗教,它教导我应该寻找不同的答案,看待不同的事物,-

- ulike bøker, ulike retninger. - different books, different directions. - ulike bøker, ulike retningar.

Og til slutt finne et svar som overbeviser meg. And finally find an answer that convinces me. Og til slutt finne eit svar som overtyder meg.

Samtidig er det mye følelser og kjærlighet. Det gir så mye. Det er en full pakke. At the same time, there is a lot of emotion and love. It gives so much. It's a full package. Samstundes er det mykje kjensler og kjærleik. Det gir så mykje. Det er ein full pakke. Водночас багато емоцій і любові. Це так багато дає. Це повний пакет. 同时,还有很多的情感和爱。它给了这么多。这是一个完整的包。

Dette er Koranen, min favorittbok. This is the Koran, my favorite book. Dette er Koranen, favorittboka mi.

Det er jo Gud som snakker til meg. It is God speaking to me. Det er jo Gud som taler til meg.

Det får hjertet mitt til å hoppe litt. It makes my heart skip a beat. Det får hjartet mitt til å hoppe litt. Це змушує моє серце стрибати. 这让我的心漏跳了一拍。

Gud snakker til meg. Hvem er jeg for at Gud skal snakke til meg? Gud taler til meg. Kven er eg for at Gud skal tale til meg? Бог говорить зі мною. Хто я такий, щоб Бог говорив зі мною? 神对我说话。我是谁,神才能对我说话?

Så det er mye mer enn bare en bok. Det er veiledning, det er lys, det er håp. Så det er mykje meir enn berre ei bok. Det er rettleiing, det er lys, det er håp.

Det er min beste venn. It's my best friend. Det er min beste venn.

Hun er en av de flinkeste jentene jeg har møtt. Hun er veldig moden. She is one of the smartest girls I have ever met. She is very mature. Ho er ei av dei flinkaste jentene eg har møtt. Ho er veldig mogen.

Hun tenker på et eldre nivå enn alderen skulle tilsi. She thinks on an older level than her age would suggest. Ho tenkjer på eit eldre nivå enn alderen skulle tilseie. Вона думає на старшому рівні, ніж її вік. 她的思考水平比她的年龄所暗示的要高。

Derfor fortjener hun at jeg spanderer av tiden min. That's why she deserves my time. Difor fortener ho at eg spanderer av tida mi. Ось чому вона заслуговує на мій час. 这就是为什么她值得我花时间。

Hun kommer hit alene for å få undervisning. Hun fortjener det. She comes here alone to get tuition. She deserves it. Ho kjem hit åleine for å få undervisning. Ho fortener det. 她一个人来这里交学费。她应得的。

DOHA BÆRER HIJAB SOM EN VIKTIG DEL AV SIN IDENTITET DOHA WEARS THE HIJAB AS AN IMPORTANT PART OF HER IDENTITY DOHA BER HIJAB SOM EIN VIKTIG DEL AV SIN IDENTITET 多哈戴头巾是她身份的重要组成部分

Hijaben er først og fremst for å fortelle andre - Hijaben er først og fremst for å fortelje andre - 戴头巾主要是为了告诉别人——

- at de skal behandle meg som et menneske. - that they should treat me like a human being. - at dei skal behandle meg som eit menneske. - щоб вони ставилися до мене як до людини.

De skal ikke fokusere på min kropp eller mitt utseende, - They should not focus on my body or my appearance, - Dei skal ikkje fokusere på kroppen eller utsjånaden min, - Вони не повинні акцентувати увагу на моєму тілі чи зовнішності, - 他们不应该关注我的身体或外表,-

- men meg som person. - men meg som person.

VED SIDEN AV STUDIENE GIR DOHA LEKSEHJELP TIL ELEVER SOM ØNSKER DET VED SIDAN AV STUDIA GIR DOHA LEKSEHJELP TIL ELEVAR SOM ØNSKJER DET 除了学习之外,多哈还为需要的学生提供家庭作业帮助

Her hjelper vi barn og ungdom med lekser - Her hjelper vi barn og ungdom med lekser -

- og ting de sliter med. - og ting dei slit med. - і речі, з якими вони борються. - 以及他们所挣扎的事情。

Det var viktig for meg å finne en jobb hvor jeg kunne hjelpe andre, - Det var viktig for meg å finne ein jobb der eg kunne hjelpe andre, -

- ikke bare tjene penger. - ikkje berre tene pengar.

Jeg vil oppføre meg slik Gud vil jeg skal oppføre meg. Eg vil oppføre meg slik Gud vil eg skal oppføre meg. Я поводитимусь так, як цього хоче Бог. 我会按照上帝希望我做的那样行事。

I praksis betyr det å hjelpe andre. I praksis vil det seie å hjelpe andre.

Måten du oppfører deg på, gjenspeiler ditt forhold til Gud. Måten du oppfører deg på, speglar forholdet ditt til Gud. Те, як ти поводишся, відображає твої стосунки з Богом. 你的行为方式反映了你与神的关系。

«Islam i min tid.» Det er veldig viktig. Det er en del av oppveksten, - «Islam i mi tid.» Det er veldig viktig. Det er ein del av oppveksten, - “我那个时代的伊斯兰教。”这是非常重要的。这是成长的一部分——

- familien og kulturen. - familien og kulturen min.

Likevel preger det ikke hverdagen min i noen særlig grad. Likevel pregar det ikkje kvardagen min i noko særleg grad. Тим не менш, на моє повсякденне життя це особливо не впливає. 尽管如此,它并没有对我的日常生活产生任何特定的影响。

Jeg ber ikke fem ganger om dagen, og bruker ikke hijab. Eg ber ikkje fem gongar om dagen, og bruker ikkje hijab. Я не молюся п’ять разів на день і не ношу хіджаб. 我不会一天祈祷五次,也不戴头巾。

Men det er en del av identiteten min. Men det er ein del av identiteten min.

Hjemme har vi den kulturen. Mamma går med hijab, mamma og pappa ber. Heime har vi den kulturen. Mamma går med hijab, mamma og pappa ber. 在家里,我们有这种文化。妈妈戴头巾,妈妈和爸爸祈祷。

Mamma legger ikke så mye press på det lenger. Hun er fornøyd bare jeg ber. Mamma legg ikkje så mykje press på det lenger. Ho er nøgd berre eg ber. Мама більше не тисне на це так сильно. Вона рада, якщо я прошу. 妈妈不再给她那么大的压力了。如果我问她会很高兴。

Så det er det jeg fokuserer på nå, for jeg vil bli en bedre muslim. Så det er det eg fokuserer på no, for eg vil bli ein betre muslim. Ось на чому я зараз зосереджуюсь, бо хочу стати кращим мусульманином. 这就是我现在关注的重点,因为我想成为一个更好的穆斯林。

Fem grunnleggende søyler. Det er først. Så det prøver jeg på nå. Fem grunnleggjande søyler. Det er først. Så det prøver eg på no. П'ять основних стовпів. Це перше. Тож я намагаюся це зараз. 五个基本支柱。这是第一。所以我现在正在尝试。

MASHIATT OG FAMILIEN HENNES ER SUNNIMUSLIMER FRA BANGLADESH MASHIATT OG FAMILIEN HENNAR ER SUNNIMUSLIMAR FRÅ BANGLADESH

Jeg tror på Allah, men det krasjer litt med det jeg lærer. Eg trur på Allah, men det krasjar litt med det eg lærer. Я вірю в Аллаха, але це трохи суперечить тому, що я дізнався. 我相信阿拉,但它与我学到的东西有点冲突。

I en periode på ungdomsskolen var naturfag det kuleste. I ein periode på ungdomsskulen var naturfag det kulaste. Певний період у середній школі наука була найкрутішою річчю. 在中学时期,科学是最酷的事情。

Jeg skulle bli forsker osv. Eg skulle bli forskar osv. Я збирався бути дослідником тощо.

Men evolusjonsteorien, big bang theory ... Det står ikke noe om det i Koranen. Men evolusjonsteorien, big bang theory ... Det står ikkje noko om det i Koranen. 但进化论、大爆炸论……《古兰经》里却没有任何内容。

Grunnen til at jeg ikke bruker hijab, handler mer om at jeg ikke er klar. Grunnen til at eg ikkje bruker hijab, handlar meir om at eg ikkje er klar. Причина, чому я не ношу хіджаб, більше полягає в тому, що я не готова. 我不戴头巾的原因更多是因为还没有准备好。

Selv om det å bruke å hijab er en del av den islamske identiteten min, - Sjølv om det å bruke å hijab er ein del av den islamske identiteten min, -

- så er det også en del av identiteten min med tanke på hvordan jeg ser ut og er. - så er det også ein del av identiteten min med tanke på korleis eg ser ut og er. - тоді це також є частиною моєї ідентичності з точки зору того, як я виглядаю та як я є.

Jeg har intensjon om å bruke hijab en gang i fremtiden. I intend to wear hijab sometime in the future. Eg har intensjon om å bruke hijab ein gong i framtida. 我打算将来某个时候戴头巾。

Jeg er opptatt av hvordan enkeltindividet har det, så jeg er nestleder i elevrådet. Eg er oppteken av korleis enkeltindividet har det, så eg er nestleiar i elevrådet. Мене хвилює стан особистості, тому я є заступником голови студентської ради. 我很关心个人的表现,所以我是学生会的副队长。

Ettersom jeg har kontakt både med ledelsen og elevene, - Ettersom eg har kontakt både med leiinga og elevane, - 由于我与管理层和学生都有联系,-

- får jeg være med på å gjøre en forskjell, og det er veldig spennende. - får eg vere med på å gjere ein skilnad, og det er veldig spennande. - 我能够帮助改变现状,这非常令人兴奋。

Det er visse ting jeg ikke gjør som vennene mine gjør. Det er visse ting eg ikkje gjer som vennane mine gjer. Є речі, які я не роблю, а мої друзі. 有些事情我不做,而我的朋友却做。

Jeg drikker ikke, jeg har ikke kjæreste, og jeg spiser ikke svin. Eg drikk ikkje, eg har ikkje kjærast, og eg et ikkje svin.

Jeg føler at jeg befinner meg litt mellom alle religioner og kulturer. Eg føler at eg er litt mellom alle religionar og kulturar. 我觉得我发现自己有点介于所有宗教和文化之间。

Jeg vet at jeg er fra Bangladesh og er muslim. Eg veit at eg er frå Bangladesh og er muslim.

Men mange av vennene mine er norske, mange er kristne og noen er hindu. Men mange av vennane mine er norske, mange er kristne og nokre er hinduar.

Jeg blir litt preget av deres tanker også. Eg blir litt prega av deira tankar også. Мене також трохи зачепили їхні думки. 我也有点受到他们想法的影响。

Selv om det kanskje ikke virker sånn, så føler jeg at jeg er religiøs. Sjølv om det kanskje ikkje verkar sånn, føler eg at eg er religiøs. Хоча це може здатися не таким, я відчуваю себе релігійним. 虽然看起来可能不是这样,但我觉得我是有宗教信仰的。

Islam handler ikke bare om det ytre, men om hva sjela di tar imot fra islam. Islam handlar ikkje berre om det ytre, men om kva sjela di tek imot frå islam. Іслам стосується не тільки зовнішнього, але й того, що ваша душа отримує від ісламу. 伊斯兰教不仅关乎外表,还关乎你的灵魂从伊斯兰教中获得的东西。

Det er en viktig del av tenåringslivet mitt akkurat nå. Det er ein viktig del av tenåringslivet mitt akkurat no. 这是我现在青少年生活的重要组成部分。

Så får vi håpe at det blir mer av det fremover. Så får vi håpe at det blir meir av det framover. Тож можна сподіватися, що в майбутньому цього буде більше. 所以我们希望未来会有更多这样的事情发生。