×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 19: Skriften

19: Skriften

Jeg heter Amandus Amadeus Michael Mustafa Syed-Bøe.

Jeg er 29 år gammel og har tre barn.

Jeg er gift og bor i Nittedal.

Jeg tilhører Ahmadiyya-menigheten i islam.

Jeg har ikke alltid tilhørt den menigheten.

Jeg er født inn i Den norske kirken.

Som tolvåring gikk jeg til den katolske kirken.

Men grunnen til at jeg begynte å lese om islam, var for å motbevise islam.

Så viste det seg at da jeg fikk sitte alene med skriften,-

-kom jeg til et punkt da jeg ikke klarte å forkaste dette.

Min kristne samvittighet fortalte meg-

-at hvis det kommer et budskap om at Gud har sendt en ny profet,-

-med en ny lov,-

-er jeg nødt til å akseptere det som sannhet.

Å, så fin du ble!

Nå gjør vi oss klare til å dra på Jalsa Salana.

En årlig samling for menigheten.

I år er det da den første nordiske samlingen.

Litt større enn vanlig.

Da kommer vi sammen hovedsakelig for å høre på taler.

Så er det så klart også et sosialt aspekt rundt det.

Det er én gang i året, en årlig samling for å samle menighetene.

Hei, jeg heter Yuhashinee og er tjue år gammel.

Jeg studerer bioingeniør ved OsloMet.

Jeg er hindu, og i hinduismen har vi ikke én hellig skrift, men flere.

Noen av dem er direkte åpenbaringer fra Gud,-

-mens de andre er skrevet ned av poeter eller kloke folk.

I dag skal jeg møte Amandus på Ahmadiyya-menigheten på Furuset.

Vi skal snakke om hellige skrifter og forskjeller og likheter-

-mellom hellige skrifter-

-i islam og hinduismen.

For meg som muslim er det denne ene boken, Den hellige koranen,-

-som er gjeldende i mitt liv.

Vi mener at det kun er Koranen som er Guds direkte ord gitt til oss-

-gjennom profeten Muhammed,-

-Guds fred og velsignelse være med ham,-

-helt uforandret av mennesker.

I tillegg til Koranen har vi disse tradisjonene, hadith,-

-som vi bruker som verktøy for å forstå de mange ulike tekstene.

Men det er bare denne boken alene som vi ser som Guds ord direkte,-

-uforandret over tid.

I Koranen finner vi alt av lover og regler.

Alt vi burde gjøre og ikke burde gjøre.

Har dere en sånn bok der det står alt av lover og regler?

Nei, det har vi ikke.

Hinduismen er så gammel og stor-

-at man ikke kan definere alle som under én.

Men man kan velge hvilke man vil lese.

-Er det noen rang på dem? -Nei.

Du forholder deg til det som er lettest for deg, som du liker.

Men vedaene er de eldste, kan man si.

Guruene, eller prestene i hinduismen,-

-leser i vedaene og prøver å følge dem.

Vedaene er de eldste. Så er upanishadene en forklaring av det.

Så er det puranaer, som er enda en forklaring av det.

Så kommer det flere etter, som forklarer videre.

Her har jeg da Bhagavadgita og noe som heter Thiruvasagam.

Bhagavadgita er da skrevet av Krishna.

Veldig viktig i vishnuismen.

Mens for oss er Thiruvasagam veldig viktig.

Der er Shiva hovedguden i shivaismen.

Dere lever da ut fra den kunnskapen dere får?

Den er med dere i dagliglivet og lager et slags regelsett?

Det er ikke klare regler, da. Hinduismen er en fri religion.

Man viser hva som er rett og galt.

Så velger man selv hva man vil følge.

Så hvis man gjør noe godt... Det er der karma kommer inn.

Gjør man noe galt, får man det tilbake.

Gjør man noe rett, får man også det tilbake.

Da blir det jo egentlig ganske likt.

Koranen er ganske tydelig på noen ting du ikke skal gjøre.

Så har den også oppfordringer om hvordan man burde opptre.

Så det er noe jeg skal og noe jeg burde.

For meg personlig er Koranen en veiledning, forhåpentligvis,-

-i det meste jeg gjør.

Det er i Koranen du finner det som er kjent som sharia.

Så, sånn sett prøver jeg å leve etter sharia.

Det å følge Boken i dagliglivet.

Hvordan jeg skal te meg. Hvordan jeg har kontakt med det motsatte kjønn.

Hvordan jeg skal utøve respekt ovenfor dem,-

-ovenfor meg selv og ovenfor Gud.

Om Koranen ikke hadde fantes, hadde ikke islam eksistert?

Kan man si det sånn?

Du kan for så vidt si det sånn.

Som jeg nevnte, er det denne ene boken vi har å forholde oss til.

Det er denne som er sentral.

Det er det vi mener er den ene, universelle, siste loven-

-som er gitt til menneskene.

Vi anerkjenner jo tidligere profeter, tidligere bøker,-

-men vi mener at dette er den siste, og den er kommet for alle.

Så uten den hadde det ikke vært islam.


19: Skriften 19: Schrift 19: Scripture

Jeg heter Amandus Amadeus Michael Mustafa Syed-Bøe.

Jeg er 29 år gammel og har tre barn.

Jeg er gift og bor i Nittedal.

Jeg tilhører Ahmadiyya-menigheten i islam.

Jeg har ikke alltid tilhørt den menigheten.

Jeg er født inn i Den norske kirken.

Som tolvåring gikk jeg til den katolske kirken.

Men grunnen til at jeg begynte å lese om islam, var for å motbevise islam.

Så viste det seg at da jeg fikk sitte alene med skriften,-

-kom jeg til et punkt da jeg ikke klarte å forkaste dette.

Min kristne samvittighet fortalte meg-

-at hvis det kommer et budskap om at Gud har sendt en ny profet,-

-med en ny lov,-

-er jeg nødt til å akseptere det som sannhet.

Å, så fin du ble!

Nå gjør vi oss klare til å dra på Jalsa Salana.

En årlig samling for menigheten.

I år er det da den første nordiske samlingen.

Litt større enn vanlig.

Da kommer vi sammen hovedsakelig for å høre på taler.

Så er det så klart også et sosialt aspekt rundt det.

Det er én gang i året, en årlig samling for å samle menighetene.

Hei, jeg heter Yuhashinee og er tjue år gammel.

Jeg studerer bioingeniør ved OsloMet.

Jeg er hindu, og i hinduismen har vi ikke én hellig skrift, men flere.

Noen av dem er direkte åpenbaringer fra Gud,-

-mens de andre er skrevet ned av poeter eller kloke folk.

I dag skal jeg møte Amandus på Ahmadiyya-menigheten på Furuset.

Vi skal snakke om hellige skrifter og forskjeller og likheter-

-mellom hellige skrifter-

-i islam og hinduismen.

For meg som muslim er det denne ene boken, Den hellige koranen,-

-som er gjeldende i mitt liv.

Vi mener at det kun er Koranen som er Guds direkte ord gitt til oss-

-gjennom profeten Muhammed,-

-Guds fred og velsignelse være med ham,-

-helt uforandret av mennesker.

I tillegg til Koranen har vi disse tradisjonene, hadith,-

-som vi bruker som verktøy for å forstå de mange ulike tekstene.

Men det er bare denne boken alene som vi ser som Guds ord direkte,-

-uforandret over tid.

I Koranen finner vi alt av lover og regler.

Alt vi burde gjøre og ikke burde gjøre.

Har dere en sånn bok der det står alt av lover og regler?

Nei, det har vi ikke.

Hinduismen er så gammel og stor-

-at man ikke kan definere alle som under én.

Men man kan velge hvilke man vil lese.

-Er det noen rang på dem? -Nei.

Du forholder deg til det som er lettest for deg, som du liker.

Men vedaene er de eldste, kan man si.

Guruene, eller prestene i hinduismen,-

-leser i vedaene og prøver å følge dem.

Vedaene er de eldste. Så er upanishadene en forklaring av det.

Så er det puranaer, som er enda en forklaring av det.

Så kommer det flere etter, som forklarer videre.

Her har jeg da Bhagavadgita og noe som heter Thiruvasagam.

Bhagavadgita er da skrevet av Krishna.

Veldig viktig i vishnuismen.

Mens for oss er Thiruvasagam veldig viktig.

Der er Shiva hovedguden i shivaismen.

Dere lever da ut fra den kunnskapen dere får?

Den er med dere i dagliglivet og lager et slags regelsett?

Det er ikke klare regler, da. Hinduismen er en fri religion.

Man viser hva som er rett og galt.

Så velger man selv hva man vil følge.

Så hvis man gjør noe godt... Det er der karma kommer inn.

Gjør man noe galt, får man det tilbake.

Gjør man noe rett, får man også det tilbake.

Da blir det jo egentlig ganske likt.

Koranen er ganske tydelig på noen ting du ikke skal gjøre.

Så har den også oppfordringer om hvordan man burde opptre. Then it also has prompts about how one should act.

Så det er noe jeg skal og noe jeg burde.

For meg personlig er Koranen en veiledning, forhåpentligvis,-

-i det meste jeg gjør.

Det er i Koranen du finner det som er kjent som sharia.

Så, sånn sett prøver jeg å leve etter sharia.

Det å følge Boken i dagliglivet.

Hvordan jeg skal te meg. Hvordan jeg har kontakt med det motsatte kjønn.

Hvordan jeg skal utøve respekt ovenfor dem,-

-ovenfor meg selv og ovenfor Gud.

Om Koranen ikke hadde fantes, hadde ikke islam eksistert?

Kan man si det sånn?

Du kan for så vidt si det sånn.

Som jeg nevnte, er det denne ene boken vi har å forholde oss til.

Det er denne som er sentral.

Det er det vi mener er den ene, universelle, siste loven-

-som er gitt til menneskene.

Vi anerkjenner jo tidligere profeter, tidligere bøker,-

-men vi mener at dette er den siste, og den er kommet for alle.

Så uten den hadde det ikke vært islam.