×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 1: Jeg er jøde

1: Jeg er jøde

JEG ER JØDE - BOKMÅL

Jeg er usikker på om jeg tror på Gud eller ikke.

Men jeg har aldri vært usikker på min jødiske identitet -

- eller skjult den. Jeg har alltid vært veldig åpen om at jeg er jødisk, -

- og jeg er veldig stolt over den jødiske delen min.

Det er en sterk del av min identitet.

Jeg føler meg veldig jødisk, selv om jeg ikke er veldig religiøs.

Jeg har vokst opp på en veldig jødisk måte, og var tidligere veldig religiøs.

Jeg ser på meg selv som like mye jøde -

- som de som er født jødiske. Jeg er ikke født jødisk.

Vi har faste plasser her i synagogen. Her sitter jeg.

SIMONS FAMILIE KONVERTERTE TIL JØDEDOMMEN DA SIMON VAR LITEN.

Jeg er ikke like religiøs i dag, for jeg syns ikke det helt gir mening.

Jeg hadde mange spørsmål.

Jeg vet ikke om jeg tror på Gud. Fins han virkelig der oppe i himmelen?

Men jeg føler meg jødisk. Jeg er jøde.

Nå skal jeg vise dere noe spennende. Her inne har vi Tora-rullene.

Disse bruker vi hver sabbat. Da leser vi fra dem.

De inneholder de fem Mosebøkene.

Sånn ser de ut.

TORA-RULLENE, JØDEDOMMENS HELLIGSTE SKRIFT,

INNEHOLDER DE FEM MOSEBØKENE.

De blir primært brukt på sabbaten, hviledagen vår, -

- og på helligdager.

Her er min faste plass.

Jeg har et eget skap hvor jeg har private ting.

Bønnesjal, bønnebøker, leker til ungene, -

- ting man trenger i en synagoge-setting.

Og noen mer uortodokse ting som snørrepapir og litt godteri.

TALLIT, JØDISK BØNNESJAL SOM MENN BRUKER UNDER GUDSTJENESTE.

Som jøde tilhører du like mye en religion som du tilhører et folk.

Du er vel så mye en del av det jødiske folk, med sine tradisjoner, kulturer og væremåter.

Du tilhører noe som er større enn deg selv.

Det finnes også en gudstro, som absolutt er viktig og til stede, -

- men som varierer, som alt annet i livet.

Jeg tror at det fins noe mer enn vi mennesker kan forstå.

Om det er en kraft eller et eller annet som skaper noe fra noe, -

- så er det nok Gud for meg.

For meg er religion et levesett og en måte å organisere livet på.

Jeg følger noen regler strengere enn andre. Noen følger jeg ikke i det hele tatt.

MITZVA: EN RELIGIØS LEVEREGEL, ET BUD.

DET FINS 613 MITZVOT FOR MENNESKENES FORHOLD TIL GUD OG TIL HVERANDRE

Reglene menneske til menneske er viktigere enn reglene menneske til Gud.

Jeg er fleksibel på reglene jeg har overfor Gud.

Jeg tror han har nok perspektiv til å forstå hvorfor jeg gjør det jeg gjør.

Så tar jeg den sjansen når dommedagen kommer, på ting jeg ikke klarte å gjøre.

I synagogen så dere at jeg tok på meg en kipa.

Det fins forskjellige typer kipaer, og mange morsomme.

Denne er fra bryllupet vårt. Sønnen min har en fotball-kipa, -

- og jeg har en russe-kipa fra da jeg var russ i 2000.

En kipa er en påminnelse -

- om at vi er begrenset. Vi er bare mennesker.

Vi skal ikke bli for høye på oss selv, være hovmodige, for å bruke et norsk ord.

Derfor har vi en kipa på hodet, for å minne oss om at det fins noe over oss.

En Gud, for eksempel.

KOSHER: MATREGLER FOR HVA SOM ER TILLAT OG IKKE TILLAT Å SPISE.

DET HANDLER OM Å VISE RESPEKT FOR DYRET MAN SPISER.

Den viktigste kosher-regelen er at vi ikke skal blande kjøtt og melk.

Det står i 2. Mosebok at du skal ikke koke et kje i dets mors melk.

Fra denne ene setningen, som du ser på kjøkkenet mitt, -

- tolker vi at vi ikke skal blande kjøtt og melk.

Derfor har vi én fjøl til kjøtt -

- og en til melk.

Vi har kniver til kjøtt, og de blanke er til melk.

Vi har dobbelt sett med servise. Her er melkeserviset.

Så har vi en skuff med kjøttservise.

Maten skal være i henhold til kosher-reglene.

Og mye av den vanlige maten du får i butikkene i dag, er helt ok.

Så du kan gå på Rema og handle ren kosher-mat og leve glimrende på det.

Du får noen utfordringer på visse mattyper. Ost er én av dem.

Her har du en Synnøve-ost som vår rabbiner har stemplet som kosher.

Mesteparten av ost i verden lages med løype, som stort sett kommer fra svin.

Så i mye av den osten du får i butikken i Norge i dag, er det svin.

Det vet vi, for det er viktig for oss. Denne er grei.

Det gir oss en følelse av tilhørighet.

Vi er en del av det jødiske fellesskapet, og viderefører kultur og tradisjon -

- og gir noe til barna.

MAYA OG SIMON ER JØDISKE VEIVISERE.

DE BESØKER SKOLER OG FORTELLER OM DET Å VÆRE JØDE I NORGE.

Vi er nå på vei til Menighetsfakultetet for å holde et foredrag for lærerstudenter.

Det er for å spre kunnskap om jødiske nordmenn.

Er det forskjell på den religiøse jødiske identiteten du har -

- når du er i Norge, kontra når du er i f.eks. Israel?

I dag var responsen veldig god. Vi fikk i gang en god dialog, -

- og de stilte mange gode og åpne spørsmål.

Vi hadde en liten diskusjon til slutt, og det var givende.

Det beste ved å være jødisk veiviser er at du får møte mange nye mennesker -

- med andre religioner og andre måter å leve på.

Det utvider kunnskapen min og perspektivet mitt på andre mennesker.

SABBAT, JØDEDOMMENS VIKTIGSTE HELLIGDAG.

EN HVILEDAG SOM VARER FRA FREDAG ETTERMIDDAG TIL LØRDAG KVELD.

DEN STARTER MED AT KVINNEN I HUSET TENNER TO LYS.

Så synger vi et par sanger.

Vi synger den kjente Shalom aleichem, som handler om -

- at Gud sender englene sine for å gi oss sabbat og velsigne hjemmet vårt.

Vi synger kvinnens pris, for å markere at hun er viktig for oss.

Deretter velsigner vi barna våre og setter oss til bords.

På sabbaten starter vi med vin. Alle har sin egen vinkopp.

Ingen får alkoholvin hjemme hos oss. Alle får druesaft, og det holder i massevis.

Så har vi to fletteloffer som vi sier en velsignelse over.

For oss er sabbaten en flott start på et avbrekk i hverdagen.

Det er en viktig tradisjon der vi markerer for barna våre at vi er jøder.

Vi bruker det aktivt for å skape noe spesielt her hjemme.

Mye kultur, identitet og tradisjon.

Litt Gud, men mest familie.


1: Jeg er jøde 1: Ich bin Jude I am Jewish 1: soy judío 1 : je suis juif 1: eu sou judeu 1: Jag är jude 1: Я єврей

JEG ER JØDE - BOKMÅL I AM JEW - BOKMÅL JEG ER JØDE - NYNORSK

Jeg er usikker på om jeg tror på Gud eller ikke. I'm not sure if I believe in God or not. Eg er usikker på om eg trur på Gud eller ikkje. Tanrıya inanıp inanmadığımdan emin değilim.

Men jeg har aldri vært usikker på min jødiske identitet - But I have never been unsure of my Jewish identity - Men eg har aldri vore usikker på min jødiske identitet - Ama hiçbir zaman Yahudi kimliğimden emin olamadım.

- eller skjult den. Jeg har alltid vært veldig åpen om at jeg er jødisk, - - or hidden it. I have always been very open about being Jewish, - - eller skjult han. Eg har alltid vore veldig open om at eg er jødisk, - - ya da gizledin. Yahudi olma konusunda her zaman çok açık oldum, -

- og jeg er veldig stolt over den jødiske delen min. - and I am very proud of my Jewish part. - og eg er veldig stolt over den jødiske delen min. - ve Yahudi tarafımla çok gurur duyuyorum.

Det er en sterk del av min identitet. It is a strong part of my identity. Det er ein sterk del av identiteten min. Kimliğimin güçlü bir parçası.

Jeg føler meg veldig jødisk, selv om jeg ikke er veldig religiøs. I feel very Jewish, even though I am not very religious. Eg føler meg veldig jødisk, sjølv om eg ikkje er veldig religiøs. Çok dindar olmasam da kendimi çok Yahudi hissediyorum.

Jeg har vokst opp på en veldig jødisk måte, og var tidligere veldig religiøs. I grew up in a very Jewish way, and used to be very religious. Eg har vakse opp på ein veldig jødisk måte, og var tidlegare særs religiøs. Çok Yahudi bir şekilde büyüdüm ve çok dindardım.

Jeg ser på meg selv som like mye jøde - I consider myself as much Jewish - Eg ser på meg sjølv som like mykje jøde - Kendimi Yahudi olarak görüyorum.

- som de som er født jødiske. Jeg er ikke født jødisk. - like those who are born Jewish. I was not born Jewish. - som dei som er fødde jødiske. Eg er ikkje fødd jødisk. - Yahudi doğanlar gibi. Ben Yahudi doğmadım.

Vi har faste plasser her i synagogen. Her sitter jeg. Wir haben hier in der Synagoge feste Sitzplätze. Hier ist es. We have permanent seats here in the synagogue. Here I sit. Vi har faste plassar her i synagoga. Her sit eg. Burada, sinagogda daimi koltuklarımız var. İşte burada.

SIMONS FAMILIE KONVERTERTE TIL JØDEDOMMEN DA SIMON VAR LITEN. Als Simon noch ein Kind war, konvertierte Simons Familie zum Judentum. SIMON'S FAMILY CONVERTED TO JUDAISM WHEN SIMON WAS CHILD. SIMONS FAMILIE KONVERTERTE TIL JØDEDOMEN DÅ SIMON VAR LITEN. SIMON'UN AİLESİ, SIMON ÇOCUKKEN YAHUDİLİK'E GEÇTİ.

Jeg er ikke like religiøs i dag, for jeg syns ikke det helt gir mening. Ich bin heute nicht mehr so religiös, weil ich glaube, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. I'm not as religious today, because I don't think it makes sense at all. Eg er ikkje like religiøs i dag, for eg synest ikkje det gir heilt meining. Bugün o kadar dindar değilim çünkü bunun hiç mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

Jeg hadde mange spørsmål. Ich hatte viele Fragen. I had many questions. Eg hadde mange spørsmål.

Jeg vet ikke om jeg tror på Gud. Fins han virkelig der oppe i himmelen? Ich weiß nicht, ob ich an Gott glaube. Existiert er wirklich dort oben im Himmel? I don't know if I believe in God. Does he really exist up there in heaven? Eg veit ikkje om eg trur på Gud. Finst han verkeleg der oppe i himmelen? Tanrıya inanıp inanmadığımı bilmiyorum. O gerçekten orada, cennette var mı?

Men jeg føler meg jødisk. Jeg er jøde. Aber ich fühle mich jüdisch. Ich bin jüdisch. But I feel Jewish. I am Jewish. Men eg føler meg jødisk. Eg er jøde. Ama kendimi Yahudi hissediyorum. Ben Yahudiyim.

Nå skal jeg vise dere noe spennende. Her inne har vi Tora-rullene. Jetzt zeige ich Ihnen etwas Spannendes. Hier haben wir die Thorarollen. Now I'm going to show you something exciting. In here we have the Torah scrolls. No skal eg vise dykk noko spennande. Her inne har vi Tora-rullane. Şimdi size heyecan verici bir şey göstereceğim. Burada Tevrat tomarları var.

Disse bruker vi hver sabbat. Da leser vi fra dem. We use these every Sabbath. Then we read from them. Desse bruker vi kvar sabbat. Då les vi frå dei. Bunları her Şabat'ta kullanırız. Daha sonra onlardan okuyoruz.

De inneholder de fem Mosebøkene. Sie enthalten die fünf Bücher Mose. They contain the five books of Moses. Dei inneheld dei fem Mosebøkene. Musa'nın beş kitabını içerirler.

Sånn ser de ut. So sehen sie aus. This is what they look like. Slik ser dei ut. Görünüşleri böyle.

TORA-RULLENE, JØDEDOMMENS HELLIGSTE SKRIFT, DIE TORA-ROLLEN, DIE HEILIGE SCHRIFT DES JUDENtums, THE TORAH SCROLLS, THE HOLY SCRIPTURE OF JUDAISM, TORA-RULLANE, DEN HEILAGASTE SKRIFTA I JØDEDOMEN, YAHUDİLİK'İN KUTSAL KİTABI Tevrat Yazmaları,

INNEHOLDER DE FEM MOSEBØKENE. ENTHÄLT DIE FÜNF BÜCHER MOSES. THEY CONTAIN THE FIVE BOOKS OF MOSES. INNEHELD DEI FEM MOSEBØKENE. MUSA'NIN BEŞ KİTABI İÇERMEKTEDİR.

De blir primært brukt på sabbaten, hviledagen vår, - Sie werden hauptsächlich am Sabbat, unserem Ruhetag, verwendet. They are primarily used on the Sabbath, our day of rest, - Dei blir primært brukte på sabbaten, kviledagen vår, - Esas olarak dinlenme günümüz olan Şabat'ta kullanılırlar, -

- og på helligdager. - und an Feiertagen. - and on holidays. - og på heilagdagar. - ve tatillerde.

Her er min faste plass. Hier ist mein fester Platz. Here is my permanent place. Her er den faste plassen min. Burası benim kalıcı yerim.

Jeg har et eget skap hvor jeg har private ting. Ich habe meinen eigenen Schrank, in dem ich private Dinge aufbewahre. I have my own closet where I keep private things. Eg har eit eige skap der eg har private ting. Özel eşyalarımı sakladığım kendi dolabım var.

Bønnesjal, bønnebøker, leker til ungene, - Gebetsschal, Gebetbücher, Spielzeug für die Kinder, - Prayer shawl, prayer books, toys for the children, - Bønesjal, bønebøker, leiker til ungane, - Çocuklar için dua şalı, dua kitapları, oyuncaklar, -

- ting man trenger i en synagoge-setting. - Dinge, die Sie in einer Synagoge brauchen. - things you need in a synagogue setting. - ting ein treng i ein synagoge-setting. - sinagog ortamında ihtiyacınız olan şeyler.

Og noen mer uortodokse ting som snørrepapir og litt godteri. Und noch ein paar ungewöhnlichere Dinge wie Seidenpapier und ein paar Süßigkeiten. And some more unorthodox things like tissue paper and some candy. Og nokre meir uortodokse ting, som snytepapir og litt godteri. Ve kağıt mendil ve biraz şeker gibi daha alışılmışın dışında şeyler.

TALLIT, JØDISK BØNNESJAL SOM MENN BRUKER UNDER GUDSTJENESTE. TALLIT, JÜDISCHER GEBETSSCHAL, DEN MÄNNER WÄHREND DES ANBETES TRAGEN. TALLIT, JEWISH PRAYER SHAWL THAT MEN WEAR DURING WORSHIP. TALLIT, JØDISK BØNESJAL SOM MENN BRUKER UNDER GUDSTENESTE. TALLIT, ERKEKLERİN İBADET ESNASINDA TAKTIĞI YAHUDİ NAMAZ ŞALISI.

Som jøde tilhører du like mye en religion som du tilhører et folk. Als Jude gehört man einer Religion ebenso an wie einem Volk. As a Jew, you belong to a religion as much as you belong to a people. Som jøde høyrer du til ein religion like mykje som du høyrer til eit folk.

Du er vel så mye en del av det jødiske folk, med sine tradisjoner, kulturer og væremåter. Sie sind so sehr ein Teil des jüdischen Volkes mit seinen Traditionen, Kulturen und Lebensweisen. You are so much a part of the Jewish people, with their traditions, cultures and ways of being. Du er vel så mykje ein del av det jødiske folk, - - med sine tradisjonar, kulturar og veremåtar.

Du tilhører noe som er større enn deg selv. Du gehörst zu etwas, das größer ist als du selbst. You belong to something bigger than yourself. Du høyrer til noko som er større enn deg sjølv.

Det finnes også en gudstro, som absolutt er viktig og til stede, - Es gibt auch einen Glauben an Gott, der sicherlich wichtig und vorhanden ist, - There is also a belief in God, which is certainly important and present, - Det finst òg ei gudstru, som absolutt er viktig og til stades,-

- men som varierer, som alt annet i livet. - aber das variiert, wie alles andere im Leben. - but that varies, like everything else in life. - men som varierer, nett som alt anna i livet.

Jeg tror at det fins noe mer enn vi mennesker kan forstå. I believe that there is something more than we humans can understand. Eg trur at det finst noko meir enn vi menneske kan forstå.

Om det er en kraft eller et eller annet som skaper noe fra noe, - Whether it is a force or something that creates something from something, - Om det er ei kraft eller eitkvart som skaper noko frå noko, -

- så er det nok Gud for meg. - then it's probably God for me. - så er det nok Gud for meg.

For meg er religion et levesett og en måte å organisere livet på. For me, religion is a way of life and a way of organizing life. For meg er religion eit levesett og ein måte å organisere livet på.

Jeg følger noen regler strengere enn andre. Noen følger jeg ikke i det hele tatt. I follow some rules more strictly than others. Some I don't follow at all. Eg følgjer enkelte reglar strengare enn andre. Nokre følgjer eg ikkje i det heile.

MITZVA: EN RELIGIØS LEVEREGEL, ET BUD. MITZVA: A RELIGIOUS RULE OF LIFE, A COMMANDMENT. MITZVA: EIN RELIGIØS LEVEREGEL, EIT BOD. DET FINST 613 MITZVOT

DET FINS 613 MITZVOT FOR MENNESKENES FORHOLD TIL GUD OG TIL HVERANDRE THERE ARE 613 MITZVOT FOR PEOPLE'S RELATIONSHIPS TO GOD AND TO EACH OTHER FOR FORHOLDET SOM MENNESKA HAR TIL GUD OG KVARANDRE.

Reglene menneske til menneske er viktigere enn reglene menneske til Gud. The rules of man to man are more important than the rules of man to God. Reglane menneske til menneske er viktigare enn reglane menneske til Gud.

Jeg er fleksibel på reglene jeg har overfor Gud. I am flexible about the rules I have towards God. Eg er fleksibel på reglane eg har overfor Gud.

Jeg tror han har nok perspektiv til å forstå hvorfor jeg gjør det jeg gjør. I think he has enough perspective to understand why I do what I do. Eg trur han har nok perspektiv til å forstå kvifor eg gjer det eg gjer.

Så tar jeg den sjansen når dommedagen kommer, på ting jeg ikke klarte å gjøre. Then I take that chance when judgment day comes, on things I was unable to do. Så tek eg den sjansen når dommedag kjem, på ting eg ikkje klarte å gjere.

I synagogen så dere at jeg tok på meg en kipa. In the synagogue you saw that I put on a kippah. I synagogen såg de at eg tok på meg ein kipa.

Det fins forskjellige typer kipaer, og mange morsomme. There are different types of kipas, and many fun ones. Det finst ulike typar kipaar, og mange morosame.

Denne er fra bryllupet vårt. Sønnen min har en fotball-kipa, - This one is from our wedding. My son has a football kipa, - Denne er frå bryllaupet vårt. Son min har ein fotball-kipa, -

- og jeg har en russe-kipa fra da jeg var russ i 2000. - and I have a Russian kipa from when I was Russian in 2000. - og eg har ein russe-kipa frå då eg var russ i 2000.

En kipa er en påminnelse - A kipa is a reminder - Ein kipa er ei påminning -

- om at vi er begrenset. Vi er bare mennesker. - that we are limited. We are only human. - om at vi er avgrensa. Vi er berre menneske.

Vi skal ikke bli for høye på oss selv, være hovmodige, for å bruke et norsk ord. We must not become too proud of ourselves, be haughty, to use a Norwegian word. Vi skal ikkje bli for høge på oss sjølve, vere hovmodige, for å bruke eit norsk ord.

Derfor har vi en kipa på hodet, for å minne oss om at det fins noe over oss. That is why we wear a kippah on our heads, to remind us that there is something above us. Difor har vi ein kipa på hovudet, - - for å minne oss sjølve om at det finst noko over oss.

En Gud, for eksempel. A God, for example. Ein Gud, til dømes.

KOSHER: MATREGLER FOR HVA SOM ER TILLAT OG IKKE TILLAT Å SPISE. KOSHER: FOOD RULES FOR WHAT IS AND IS NOT ALLOWED TO EAT. KOSHER: MATREGLER FOR KVA SOM ER LOV OG IKKJE Å ETE.

DET HANDLER OM Å VISE RESPEKT FOR DYRET MAN SPISER. IT IS ABOUT SHOWING RESPECT FOR THE ANIMAL YOU EAT. DET HANDLAR OM Å VISE RESPEKT FOR DYRET EIN ET.

Den viktigste kosher-regelen er at vi ikke skal blande kjøtt og melk. The most important kosher rule is that we should not mix meat and milk. Den viktigaste kosher-regelen er at vi ikkje skal blande kjøt og mjølk.

Det står i 2. Mosebok at du skal ikke koke et kje i dets mors melk. It says in Exodus that you should not boil a cow in its mother's milk. Det står i 2. Mosebok at du skal ikkje koke eit kje i mjølka åt mor si.

Fra denne ene setningen, som du ser på kjøkkenet mitt, - From this one sentence, which you see in my kitchen, - Frå denne eine setninga, som du ser på kjøkenet mitt, -

- tolker vi at vi ikke skal blande kjøtt og melk. - we interpret that we should not mix meat and milk. - tolkar vi at vi ikkje skal blande kjøt og mjølk.

Derfor har vi én fjøl til kjøtt - That's why we have one fool for meat - Difor har vi éi fjøl til kjøt -

- og en til melk. - and one for milk. - og éi til mjølk.

Vi har kniver til kjøtt, og de blanke er til melk. We have knives for meat, and the shiny ones are for milk. Vi har knivar til kjøt, og dei blanke er til mjølk.

Vi har dobbelt sett med servise. Her er melkeserviset. We have a double set of crockery. Here is the milk dish. Vi har dobbelt sett med servise. Her er mjølkeserviset.

Så har vi en skuff med kjøttservise. Then we have a drawer with meat dishes. Så har vi ein skuff med kjøtservise.

Maten skal være i henhold til kosher-reglene. The food must be according to kosher rules. Maten skal vere i samsvar med kosher-reglane.

Og mye av den vanlige maten du får i butikkene i dag, er helt ok. And much of the normal food you get in the shops today is perfectly fine. Mykje av den vanlege maten du får i butikkane i dag, er heilt ok.

Så du kan gå på Rema og handle ren kosher-mat og leve glimrende på det. So you can go to Rema and buy pure kosher food and live brilliantly on it. Du kan handle rein kosher-mat hos Rema og leve glimrande på det.

Du får noen utfordringer på visse mattyper. Ost er én av dem. You get some challenges on certain food types. Cheese is one of them. Du får nokre utfordringar på visse mattypar. Ost er éin av dei.

Her har du en Synnøve-ost som vår rabbiner har stemplet som kosher. Here you have a Synnøve cheese that our rabbi has labeled as kosher. Her har du ein Synnøve-ost som rabbinaren vår har stempla som kosher.

Mesteparten av ost i verden lages med løype, som stort sett kommer fra svin. Most of the cheese in the world is made with rennet, which mostly comes from pigs. Mesteparten av osten i verda blir laga med løype, som stort sett kjem frå svin.

Så i mye av den osten du får i butikken i Norge i dag, er det svin. So in much of the cheese you get in stores in Norway today, it is pork. Mykje av den osten du får i butikkane i Noreg i dag, inneheld difor svin.

Det vet vi, for det er viktig for oss. Denne er grei. We know that, because it is important to us. This one is fine. Det veit vi, fordi det er viktig for oss. Denne er grei.

Det gir oss en følelse av tilhørighet. It gives us a sense of belonging. Det gir oss ei kjensle av tilhøyrsle.

Vi er en del av det jødiske fellesskapet, og viderefører kultur og tradisjon - We are part of the Jewish community, and carry on culture and tradition - Vi er ein del av det jødiske fellesskapet, vi fører kultur og tradisjon vidare -

- og gir noe til barna. - and gives something to the children. - og gir noko til barna.

MAYA OG SIMON ER JØDISKE VEIVISERE. MAYA AND SIMON ARE JEWISH GUIDES. MAYA OG SIMON ER JØDISKE VEGVISARAR.

DE BESØKER SKOLER OG FORTELLER OM DET Å VÆRE JØDE I NORGE. THEY VISIT SCHOOLS AND TELL ABOUT BEING JEWISH IN NORWAY. DEI VITJAR SKULAR OG FORTEL OM DET Å VERE JØDE I NOREG.

Vi er nå på vei til Menighetsfakultetet for å holde et foredrag for lærerstudenter. We are now on our way to the Church Faculty to hold a lecture for student teachers. Vi er no på veg til Menighetsfakultetet for å halde eit foredrag for lærarstudentar.

Det er for å spre kunnskap om jødiske nordmenn. It is to spread knowledge about Jewish Norwegians. Det er for å spreie kunnskap om jødiske nordmenn.

Er det forskjell på den religiøse jødiske identiteten du har - Is there a difference between the religious Jewish identity you have - Er det skilnad på den religiøse jødiske identiteten du har -

- når du er i Norge, kontra når du er i f.eks. Israel? - when you are in Norway, versus when you are in e.g. Israel? - når du er i Noreg, kontra når du er i t.d. Israel?

I dag var responsen veldig god. Vi fikk i gang en god dialog, - Today the response was very good. We started a good dialogue, - I dag var responsen veldig god. Vi fekk i gang ein god dialog, -

- og de stilte mange gode og åpne spørsmål. - and they asked many good and open questions. - og dei stilte mange gode og opne spørsmål.

Vi hadde en liten diskusjon til slutt, og det var givende. We had a little discussion at the end, and it was rewarding. Vi hadde ein liten diskusjon til slutt, og det var givande.

Det beste ved å være jødisk veiviser er at du får møte mange nye mennesker - The best thing about being a Jewish guide is that you get to meet a lot of new people - Det beste ved å vere jødisk vegvisar er at du får møte mange nye menneske -

- med andre religioner og andre måter å leve på. - with other religions and other ways of living. - med andre religionar og andre måtar å leve på.

Det utvider kunnskapen min og perspektivet mitt på andre mennesker. It broadens my knowledge and my perspective on other people. Det utvidar kunnskapen min og perspektivet mitt på andre menneske.

SABBAT, JØDEDOMMENS VIKTIGSTE HELLIGDAG. THE SABBATH, THE MOST IMPORTANT HOLIDAY OF JUDAISM. SABBAT, DEN VIKTIGASTE HEILAGDAGEN I JØDEDOMEN.

EN HVILEDAG SOM VARER FRA FREDAG ETTERMIDDAG TIL LØRDAG KVELD. A REST DAY THAT LASTS FROM FRIDAY AFTERNOON TO SATURDAY EVENING. EIN KVILEDAG SOM VARER FRÅ FREDAG ETTERMIDDAG TIL LAURDAG KVELD.

DEN STARTER MED AT KVINNEN I HUSET TENNER TO LYS. IT STARTS WITH THE WOMAN IN THE HOUSE LIGHTING TWO CANDLES. HAN STARTAR MED AT KVINNA I HUSET TENNER TO LYS.

Så synger vi et par sanger. Then we sing a couple of songs. Så syng vi eit par songar.

Vi synger den kjente Shalom aleichem, som handler om - We sing the famous Shalom aleichem, which is about - Vi syng den kjende Shalom aleichem, som handlar om -

- at Gud sender englene sine for å gi oss sabbat og velsigne hjemmet vårt. - that God sends his angels to give us the Sabbath and bless our home. - at Gud sender englane sine for å gi oss sabbat og signe heimen vår.

Vi synger kvinnens pris, for å markere at hun er viktig for oss. We sing the woman's praises, to mark that she is important to us. Vi lovprisar kvinna for å markere at ho er viktig for oss.

Deretter velsigner vi barna våre og setter oss til bords. Then we bless our children and sit down to the table. Deretter signar vi barna våre og set oss til bords.

På sabbaten starter vi med vin. Alle har sin egen vinkopp. On the Sabbath we start with wine. Everyone has their own wine cup. På sabbaten startar vi med vin. Alle har sin eigen vinkopp.

Ingen får alkoholvin hjemme hos oss. Alle får druesaft, og det holder i massevis. Nobody gets alcoholic wine at our house. Everyone gets grape juice, and it lasts a lot. Ingen får alkoholvin heime hos oss. Alle får druesaft, og det held i massevis.

Så har vi to fletteloffer som vi sier en velsignelse over. Then we have two braided offerings over which we say a blessing. Så har vi to fletteloffar som vi seier ei signing over.

For oss er sabbaten en flott start på et avbrekk i hverdagen. For us, the Sabbath is a great start to a break in everyday life. For oss er sabbaten ein flott start på eit avbrekk i kvardagen.

Det er en viktig tradisjon der vi markerer for barna våre at vi er jøder. It is an important tradition where we mark for our children that we are Jewish. Det er ein viktig tradisjon der vi markerer for barna våre at vi er jødar.

Vi bruker det aktivt for å skape noe spesielt her hjemme. We use it actively to create something special here at home. Vi bruker det aktivt for å skape noko spesielt her heime.

Mye kultur, identitet og tradisjon. Lots of culture, identity and tradition. Mykje kultur, identitet og tradisjon.

Litt Gud, men mest familie. A little God, but mostly family. Litt Gud, men mest familie.