×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

NRK Unormal, Skulking, press og nye venner | Dette må du vite om VGS

Skulking, press og nye venner | Dette må du vite om VGS

Søknadsfristen til videregående skole har gått ut.

Mange lurer på hva som skjer med den nye verdenen. Jeg har mange spørsmål.

Lydia, er ikke du ferdig med videregående?

Jeg er ingen ungdomsskoleelev.

Men det er disse!

Sigurd, Philip, Kaia og Pia.

De begynner på videregående til høsten og har mange gode spørsmål.

Jeg har reist til Molde for å få svar fra fire elever på videregående.

Dette er Sebastian, Hedda, Stephany og Jacob.

De har podkasten "VG3", og de må jo ha svaret på alt.

Da tar vi første spørsmål.

Er det mye skolepress og lekser?

Ja, det er en del lekser. Men jeg kjenner ikke på skolepress.

Mer eller mindre enn på ungdomsskolen?

Det var mer på ungdomsskolen. Jeg jobbet mye mer der.

Legger dere et annet press på dere selv enn på ungdomsskolen?

-Mindre. -Det kommer an på.

Skal man inn på en vanskelig utdanning, må man jobbe mer.

Er man opptatt av hverandres karakterer på videregående?

Nei, det er ikke like viktig for meg med en sekser i matte som for Jacob.

I klassen min bryr mange seg om karakterer. "Hva fikk du?"

"Fikk to, for faen."

Har dere kontakt med gamle venner?

Jeg har kontakt med de som gir meg noe.

Jeg kommer ikke fra stedet der jeg går på skolen.

De jeg gikk på skolen med, har flyttet ulike steder.

Du velger litt selv om du vil gjøre en innsats for vennskapet.

Folk sprer seg over mange linjer, blir lærlinger og drar i Forsvaret.

Man mister kontakten, men det er ikke så farlig. Man får nye venner.

-Gode venner holder du kontakten med. -Det skjer helt naturlig.

Hva var den største forskjellen fra ungdomsskolen?

Du må ta ansvar selv. Læreren passer ikke like mye på deg.

Er det en bra eller en dårlig ting?

Det er fordeler og ulemper.

Vil du unngå nedsatt fordi du har sjekket mobilen for mye i timen, -

- er det bra, men du går glipp av mye fagstoff.

Det innebærer at man får litt mer plass til å utvikle seg.

Man blir ikke alltid dratt etter ørene.

Er dere sikre på hva dere vil med livet?

Absolutt ikke. Jeg valgte en linje som jeg visste man kom inn på.

Man kan tjene bra og trenger ikke høyt snitt. Jeg hoppet bare på det.

Man kan ta et friår hvis man er usikker.

Eller dra i det militære eller ta et årsstudium.

Veldig få vet hva de kommer til å bli som voksne.

Hvis du velger en yrkesvei som gir deg et fagbrev, -

- og ikke sånn at du kan studere, kan du ta påbygg.

Så du må ikke vite hva du skal bli når du er ferdig.

På ungdomsskolen, visste dere hva dere skulle ta?

Hadde dere et mål etter videregående?

Jeg visste linjen jeg ville ta, og at jeg ville i Forsvaret.

Mange tar studiespesialisering, for da har man mange dører åpne.

Jeg tok studiespes, for jeg var veldig usikker.

For meg var det viktig å kunne studere det jeg ville.

Men jeg ville ha noe som interesserte meg. Jeg lærer det samme som dem.

Samtidig har jeg mediefag og jobber med bilder, noe som interesserer meg.

Hvis du har en interesse og en hobby, slik som musikk, kunst eller media, -

- ville jeg tatt studiespesialisering med programfag.

Går du vanlig studiespesialisering, kan du også ta valgfag.

Da kan du velge markedsføring, rettslære, grafisk design og språk.

Hadde dere søkt på det samme uten karakterer?

Jeg hadde valgt det samme, for jeg var så usikker på hva jeg skulle.

Studiespesialisering var det optimale for meg.

På ungdomsskolen var jeg veldig opptatt av karakterer.

Jeg ville fortsatt valgt den samme linjen.

Hvis dere kunne valgt på nytt, hvilken linje ville dere tatt?

Bygg og anlegg. Du lærer veldig mye nyttig du burde kunne i livet.

Jeg trenger generell studiekompetanse for å studere der jeg vil studere.

Jeg er ikke interessert i kunst og musikk, så valget var lett for meg.

Jeg får holdt på med hobbyene mine, så jeg angrer ikke.

Jeg søkte på innovasjon og ledelse, men kom akkurat ikke inn.

Da ble det studiespesialisering, og det er helt greit.

Men skulle jeg valgt om igjen, hadde jeg valgt yrkesfag.

Hadde jeg ikke likt yrket, ville jeg tatt påbygg og fått studiekompetanse.

Hvordan er lærerne?

Alle lærere er forskjellige.

Noen passer på deg og forteller hvordan det går i faget.

Uansett hvor man er, har man også lærere som er frekkere, -

- som ikke bryr seg så mye eller er veldig strenge.

Kanskje man ikke får vurdering og dermed ikke karakter.

Var det vanskelig å bli kjent med nye folk?

Nei, du havner i klasse med nye folk, og dere blir fort kjent.

Man har ofte bli-kjent-timer. Da blir man fort kjent med nye folk.

Som oftest er de livlige og lette å snakke med.

Det var lett å bli kjent med klassen, men ikke de andre linjene på skolen.

Er det sånn fremdeles, eller har du klart å bryte barrieren?

Jeg føler at jeg har greid å bryte det.

Først og fremst har vi valgfag, som gjorde at jeg ble kjent med flere.

Og så har vi det sosiale. Det er ikke bare på skolen man møter folk.

Får man en venninne, blir man kjent med vennene hennes.

-På fester også. -Alle vil gjerne bli kjent med nye.

Ingen er bestevenner med alle i klassen.

Alle er åpne for å bli kjent, og skolen legger til rette for det.

Man kommer langt med å være seg selv og være snill.

Valgte dere linje etter venners valg?

Det kan være skummelt å havne på et annet sted enn venner.

Men man må ikke bry seg og velge det man selv vil.

Du må trives med det du gjør.

Det gjør du ikke hvis du går bygglinjen, men hater alt med bygg.

Det er flere år av livet ditt.

-Hva er den største utfordringen? -Husker dere hva som var utfordrende?

Den største utfordringen kan være å tilpasse seg -

- nye lærere, ny skole, nye folk og nye måter å gjøre ting på.

Det kan være gøy også.

Noen lærere er veldig snille på karakterer og frister og sånt.

Man vet ikke hvilke lærere som tillater forskjellige ting.

Fra VG2 ble det vanskelig å stå opp.

Det var ikke vanskelig før, men det er blitt dritvanskelig.

Med en gang man skulker og sover én dag, er løpet kjørt.

Alle tiendeklassinger må huske å sove godt. Det er dritviktig.

Man må ta tak i seg selv, heller enn å få oppfølging.

Fra å bli fulgt opp mye, blir man nesten ikke fulgt opp.

Men det går seg til veldig fort.

Tusen takk for at dere var med. Det var veldig nyttig.

Like and subscribe and leave a comment down below.

-Turn on the notification. -Det hun sa.


Skulking, press og nye venner | Dette må du vite om VGS Schulschwänzen, Druck und neue Freunde | Das müssen Sie über VGS wissen Truancy, pressure and new friends | This is what you need to know about VGS Absentismo escolar, presión y nuevos amigos | Esto es lo que necesita saber sobre VGS

Søknadsfristen til videregående skole har gått ut. The application deadline for upper secondary school has expired.

Mange lurer på hva som skjer med den nye verdenen. Jeg har mange spørsmål. Many people wonder what will happen to the new world. I have many questions.

Lydia, er ikke du ferdig med videregående? Lydia, haven't you finished high school?

Jeg er ingen ungdomsskoleelev. I am not a secondary school student.

Men det er disse! But these are it!

Sigurd, Philip, Kaia og Pia. Sigurd, Philip, Kaia and Pia.

De begynner på videregående til høsten og har mange gode spørsmål. They start upper secondary school in the autumn and have many good questions.

Jeg har reist til Molde for å få svar fra fire elever på videregående. I have traveled to Molde to get answers from four upper secondary students.

Dette er Sebastian, Hedda, Stephany og Jacob. These are Sebastian, Hedda, Stephany and Jacob.

De har podkasten "VG3", og de må jo ha svaret på alt. They have the podcast "VG3", and they must have the answer to everything.

Da tar vi første spørsmål. Then we take the first question.

Er det mye skolepress og lekser? Is there a lot of school pressure and homework?

Ja, det er en del lekser. Men jeg kjenner ikke på skolepress. Yes, there is a lot of homework. But I don't know school pressure.

Mer eller mindre enn på ungdomsskolen? More or less than in secondary school?

Det var mer på ungdomsskolen. Jeg jobbet mye mer der. It was more in secondary school. I worked a lot more there.

Legger dere et annet press på dere selv enn på ungdomsskolen? Do you put a different pressure on yourself than in secondary school?

-Mindre. -Det kommer an på. -Less. -It depends on.

Skal man inn på en vanskelig utdanning, må man jobbe mer. If you want to enter a difficult education, you have to work harder.

Er man opptatt av hverandres karakterer på videregående? Are you concerned about each other's grades in high school?

Nei, det er ikke like viktig for meg med en sekser i matte som for Jacob. No, a six in maths is not as important to me as it is to Jacob.

I klassen min bryr mange seg om karakterer. "Hva fikk du?" In my class, a lot of people care about grades. "What did you get?"

"Fikk to, for faen." "Got two, dammit."

Har dere kontakt med gamle venner? Are you in touch with old friends?

Jeg har kontakt med de som gir meg noe. I have contact with those who give me something.

Jeg kommer ikke fra stedet der jeg går på skolen. I don't come from the place where I go to school.

De jeg gikk på skolen med, har flyttet ulike steder. The people I went to school with have moved to different places.

Du velger litt selv om du vil gjøre en innsats for vennskapet. You choose a little even if you want to make an effort for the friendship.

Folk sprer seg over mange linjer, blir lærlinger og drar i Forsvaret. People spread across many lines, become apprentices and join the Armed Forces.

Man mister kontakten, men det er ikke så farlig. Man får nye venner. You lose contact, but it's not that dangerous. You make new friends.

-Gode venner holder du kontakten med. -Det skjer helt naturlig. - Good friends you keep in touch with. - It happens completely naturally.

Hva var den største forskjellen fra ungdomsskolen? What was the biggest difference from secondary school?

Du må ta ansvar selv. Læreren passer ikke like mye på deg. You must take responsibility yourself. The teacher doesn't look after you as much.

Er det en bra eller en dårlig ting? Is that a good thing or a bad thing?

Det er fordeler og ulemper. There are advantages and disadvantages.

Vil du unngå nedsatt fordi du har sjekket mobilen for mye i timen, - Do you want to avoid a discount because you checked your mobile phone too much during class, -

- er det bra, men du går glipp av mye fagstoff. - is good, but you miss out on a lot of subject matter.

Det innebærer at man får litt mer plass til å utvikle seg. This means that you get a little more room to develop.

Man blir ikke alltid dratt etter ørene. You don't always get pulled by the ears.

Er dere sikre på hva dere vil med livet? Are you sure what you want in life?

Absolutt ikke. Jeg valgte en linje som jeg visste man kom inn på. Absolutely not. I chose a line that I knew was entered.

Man kan tjene bra og trenger ikke høyt snitt. Jeg hoppet bare på det. You can earn well and do not need a high average. I just jumped on it.

Man kan ta et friår hvis man er usikker. You can take a year off if you are unsure.

Eller dra i det militære eller ta et årsstudium. Or join the military or take a year's study.

Veldig få vet hva de kommer til å bli som voksne. Very few know what they will become as adults.

Hvis du velger en yrkesvei som gir deg et fagbrev, - If you choose a career path that gives you a vocational certificate, -

- og ikke sånn at du kan studere, kan du ta påbygg. - and not so that you can study, you can take extra credit.

Så du må ikke vite hva du skal bli når du er ferdig. So you don't have to know what you're going to be when you finish.

På ungdomsskolen, visste dere hva dere skulle ta? In secondary school, did you know what you were going to take?

Hadde dere et mål etter videregående? Did you have a goal after high school?

Jeg visste linjen jeg ville ta, og at jeg ville i Forsvaret. I knew the line I wanted to take, and that I wanted to be in the Armed Forces.

Mange tar studiespesialisering, for da har man mange dører åpne. Many take study specialisations, because then you have many doors open.

Jeg tok studiespes, for jeg var veldig usikker. I took the study spes, because I was very unsure.

For meg var det viktig å kunne studere det jeg ville. For me, it was important to be able to study what I wanted.

Men jeg ville ha noe som interesserte meg. Jeg lærer det samme som dem. But I wanted something that interested me. I learn the same as them.

Samtidig har jeg mediefag og jobber med bilder, noe som interesserer meg. At the same time, I have a media major and work with images, which interests me.

Hvis du har en interesse og en hobby, slik som musikk, kunst eller media, - If you have an interest and a hobby, such as music, art or media, -

- ville jeg tatt studiespesialisering med programfag. - I would take a study specialization with program subjects.

Går du vanlig studiespesialisering, kan du også ta valgfag. If you take a regular study specialization, you can also take elective subjects.

Da kan du velge markedsføring, rettslære, grafisk design og språk. Then you can choose marketing, law, graphic design and language.

Hadde dere søkt på det samme uten karakterer? Had you applied for the same thing without grades?

Jeg hadde valgt det samme, for jeg var så usikker på hva jeg skulle. I had chosen the same, because I was so unsure of what to do.

Studiespesialisering var det optimale for meg. Study specialization was the best for me.

På ungdomsskolen var jeg veldig opptatt av karakterer. In secondary school I was very concerned with grades.

Jeg ville fortsatt valgt den samme linjen. I would still choose the same line.

Hvis dere kunne valgt på nytt, hvilken linje ville dere tatt? If you could choose again, which line would you take?

Bygg og anlegg. Du lærer veldig mye nyttig du burde kunne i livet. Construction. You learn a lot of useful things that you should know in life.

Jeg trenger generell studiekompetanse for å studere der jeg vil studere. I need general study skills to study where I want to study.

Jeg er ikke interessert i kunst og musikk, så valget var lett for meg. I am not interested in art and music, so the choice was easy for me.

Jeg får holdt på med hobbyene mine, så jeg angrer ikke. I get to keep up with my hobbies, so I have no regrets.

Jeg søkte på innovasjon og ledelse, men kom akkurat ikke inn. I applied for innovation and management, but just didn't get in.

Da ble det studiespesialisering, og det er helt greit. Then it became a study specialization, and that's perfectly fine.

Men skulle jeg valgt om igjen, hadde jeg valgt yrkesfag. But if I had to choose again, I would have chosen vocational subjects.

Hadde jeg ikke likt yrket, ville jeg tatt påbygg og fått studiekompetanse. If I didn't like the profession, I would have taken a supplementary course and gained a study qualification.

Hvordan er lærerne? How are the teachers?

Alle lærere er forskjellige. All teachers are different.

Noen passer på deg og forteller hvordan det går i faget. Someone looks after you and tells you how things are going in the subject.

Uansett hvor man er, har man også lærere som er frekkere, - No matter where you are, you also have teachers who are ruder, -

- som ikke bryr seg så mye eller er veldig strenge. - who don't care that much or are very strict.

Kanskje man ikke får vurdering og dermed ikke karakter. Maybe you don't get an assessment and therefore no grade.

Var det vanskelig å bli kjent med nye folk? Was it difficult to meet new people?

Nei, du havner i klasse med nye folk, og dere blir fort kjent. No, you end up in a class with new people, and you quickly get to know each other.

Man har ofte bli-kjent-timer. Da blir man fort kjent med nye folk. You often have get-to-know-you classes. Then you quickly get to know new people.

Som oftest er de livlige og lette å snakke med. Most of the time, they are lively and easy to talk to.

Det var lett å bli kjent med klassen, men ikke de andre linjene på skolen. It was easy to get to know the class, but not the other lines at school.

Er det sånn fremdeles, eller har du klart å bryte barrieren? Is it still like that, or have you managed to break the barrier?

Jeg føler at jeg har greid å bryte det. I feel like I managed to break it.

Først og fremst har vi valgfag, som gjorde at jeg ble kjent med flere. First and foremost, we have electives, which allowed me to get to know more people.

Og så har vi det sosiale. Det er ikke bare på skolen man møter folk. And then we have the social. It is not only at school that you meet people.

Får man en venninne, blir man kjent med vennene hennes. If you get a girlfriend, you get to know her friends.

-På fester også. -Alle vil gjerne bli kjent med nye. -At parties too. - Everyone would like to meet new people.

Ingen er bestevenner med alle i klassen. No one is best friends with everyone in the class.

Alle er åpne for å bli kjent, og skolen legger til rette for det. Everyone is open to getting to know each other, and the school facilitates this.

Man kommer langt med å være seg selv og være snill. You go a long way by being yourself and being kind.

Valgte dere linje etter venners valg? Did you choose a line based on your friends' choice?

Det kan være skummelt å havne på et annet sted enn venner. It can be scary to end up in a different place than friends.

Men man må ikke bry seg og velge det man selv vil. But you don't have to worry and choose what you want.

Du må trives med det du gjør. You must enjoy what you do.

Det gjør du ikke hvis du går bygglinjen, men hater alt med bygg. You don't do that if you follow the construction line, but hate everything about construction.

Det er flere år av livet ditt. That's several years of your life.

-Hva er den største utfordringen? -Husker dere hva som var utfordrende? -What is the biggest challenge? - Do you remember what was challenging?

Den største utfordringen kan være å tilpasse seg - The biggest challenge may be adapting -

- nye lærere, ny skole, nye folk og nye måter å gjøre ting på. - new teachers, new school, new people and new ways of doing things.

Det kan være gøy også. It can be fun too.

Noen lærere er veldig snille på karakterer og frister og sånt. Some teachers are very kind about grades and deadlines and stuff like that.

Man vet ikke hvilke lærere som tillater forskjellige ting. You don't know which teachers allow different things.

Fra VG2 ble det vanskelig å stå opp. From VG2 it became difficult to stand up.

Det var ikke vanskelig før, men det er blitt dritvanskelig. It wasn't difficult before, but it has become very difficult.

Med en gang man skulker og sover én dag, er løpet kjørt. As soon as one skips and sleeps for one day, the race is over.

Alle tiendeklassinger må huske å sove godt. Det er dritviktig. All tenth graders must remember to sleep well. It is very important.

Man må ta tak i seg selv, heller enn å få oppfølging. You have to take care of yourself, rather than being followed up.

Fra å bli fulgt opp mye, blir man nesten ikke fulgt opp. From being followed up a lot, you are hardly followed up at all.

Men det går seg til veldig fort. But it happens very quickly.

Tusen takk for at dere var med. Det var veldig nyttig. Thank you very much for joining us. It was very helpful.

Like and subscribe and leave a comment down below.

-Turn on the notification. -Det hun sa. - Turn on the notification. - What she said.