×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 9.7 Grammatikk: 'både … og' og 'verken … eller'

9.7 Grammatikk: 'både … og' og 'verken … eller'

Gjenta informasjonen. Bruk både … og eller verken … eller.

a) Eva inviterer Petter og Lise.

-> Eva inviterer både Petter ogLise.

b) Karoline har ikke jobb, og hun har ikke bil.

-> Karoline har verken jobb ellerbil.

c) Sindre har studert fysikk. Han har også studert kjemi.

-> Sindre har studert både fysikk og kjemi.

d) Petter betalte ikke husleia. Han betalte heller ikke semesteravgiften.

-> Petter betalte verken husleia eller semesteravgiften.

e) Thomas har ikke skrevet essayet. Han har heller ikke lest kapittel 9.

-> Thomas har verken skrevet essayet eller lest kapittel 9.

f) Ali skal reise til London. Han skal også reise til Beijing.

-> Ali skal reise både til London og Beijing.


9.7 Grammatikk: 'både … og' og 'verken … eller'

__Gjenta informasjonen. Bruk **både … og** eller **verken … eller**.__

a) Eva inviterer Petter og Lise.

**->** Eva inviterer **både** Petter **og**Lise.

b) Karoline har ikke jobb, og hun har ikke bil.

**->** Karoline har **verken** jobb **eller**bil.

c) Sindre har studert fysikk. Han har også studert kjemi.

**->** Sindre har studert både fysikk og kjemi.

d) Petter betalte ikke husleia. Han betalte heller ikke semesteravgiften.

**->** Petter betalte verken husleia eller semesteravgiften.

e) Thomas har ikke skrevet essayet. Han har heller ikke lest kapittel 9.

**->** Thomas har verken skrevet essayet eller lest kapittel 9.

f) Ali skal reise til London. Han skal også reise til Beijing.

**->** Ali skal reise både til London og Beijing.