×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 6B: På jobbintervju hos 'Trøndersk rør og vann'

6B: På jobbintervju hos 'Trøndersk rør og vann'

Per: Velkommen til oss. Jeg skal hente litt kaffe. Vil du ha?

Ling: Ja, takk. Det høres godt ut.

P: Kan du fortelle litt om hvem du er? Hvilke faglige kvalifikasjoner har du?

L: Jeg er økonom med utdannelse fra London School of Economics. Etter utdannelsen jobbet jeg i noen år som regnskapsmedarbeider i en internasjonal bedrift i London. Nå har familien min flyttet til Trondheim, så jeg har lyst til å finne en faglig relevant jobb her.

P: Kan du fortelle litt mer om jobben din i London?

L: Ja, det var en interessant jobb. Jeg førte regnskap for mange forskjellige bedrifter. Firmaet som jeg jobbet for, hadde kunder fra mange europeiske land. Jeg lærte mye om regnskaps- og budsjettarbeid.

P: Hva kan du bidra med hos oss?

L: Hvis jeg ansettes, vil jeg raskt sette meg inn i rutinene og begynne å gjøre jobben min best mulig helt fra starten av.

P: I søknaden din skriver du at dine personlige egenskaper er at du er selvstendig, systematisk og ryddig. Hva mener du med det?

L: I den forrige jobben min tok jeg initiativ til å utvikle nye rutiner som økte effektiviteten i bedriften. Da var det nødvendig å være svært systematisk og nøyaktig, slik at rutinene kunne tas raskt i bruk.

P: Hva er den største svakheten din?

L: Det er et godt spørsmål … Noen ganger er jeg litt sjenert. Jeg liker ikke så godt å snakke foran mange mennesker. På jobben i London måtte det av og til holdes presentasjoner. Det var ikke min favorittoppgave, men det gikk greit. Jeg prøver å bli vant til det.

P: Har du noen spørsmål til oss?

L: Ja, jeg så på nettsiden deres at administrasjonen består av fire personer. Kan du fortelle om arbeidsfordelingen i administrasjonen, og er det mulighet for at dette vikariatet blir utvidet til fast stilling?

P: Administrasjonen består av meg, som er daglig leder, en kundeveileder som jobber med salg og markedsføring og en innkjøpsansvarlig. Nå trenger vi også en regnskapsmedarbeider fordi vi ikke vil kjøpe inn regnskapstjenester fra et annet firma lenger. Om ett år skal ordningen evalueres. Hvis vi er fornøyde da, vil vi vurdere å gjøre stillingen fast.

L: Så bra! Jobben høres veldig interessant ut.

P: Takk for nå. Du hører fra oss i starten av neste uke.

L: Takk for at jeg fikk komme!


6B: På jobbintervju hos '__Trøndersk rør og vann'__ 6B: Bei einem Vorstellungsgespräch bei „Trøndersk rør og vann“ 6B: On a job interview at 'Trøndersk rør og vann' 6B: En una entrevista de trabajo en 'Trøndersk rør og vann' 6B : Lors d'un entretien d'embauche chez "Trøndersk rør og vann" https://www.ntnu.edu/web/now2/6/6b

**Per**: Velkommen til oss. Jeg skal hente litt kaffe. Vil du ha?

**Ling**: Ja, takk. Det høres godt ut. 这听起来不错。

**P**: Kan du fortelle litt om hvem du er? Hvilke faglige kvalifikasjoner har du? 你有什么专业资格?

**L**: Jeg er økonom med utdannelse fra __London School of Economics__. L: I am an economist with a degree from the London School of Economics. L:我是一名经济学家,拥有伦敦政治经济学院的学位。 Etter utdannelsen jobbet jeg i noen år som regnskapsmedarbeider i en internasjonal bedrift i London. Nå har familien min flyttet til Trondheim, så jeg har lyst til å finne en faglig relevant jobb her.

**P**: Kan du fortelle litt mer om jobben din i London?

**L**: Ja, det var en interessant jobb. Jeg førte regnskap for mange forskjellige bedrifter. Firmaet som jeg jobbet for, hadde kunder fra mange europeiske land. Jeg lærte mye om regnskaps- og budsjettarbeid.

**P**: Hva kan du bidra med hos oss? P: What can you contribute with us? P:你能为我们贡献什么?

**L**: Hvis jeg ansettes, vil jeg raskt sette meg inn i rutinene og begynne å gjøre jobben min best mulig helt fra starten av. L: If I am hired, I will quickly familiarize myself with the routines and start doing my job as best as possible right from the start. L:如果我被录用,我会很快熟悉日常工作,从一开始就尽我所能地做好我的工作。

**P**: I søknaden din skriver du at dine personlige egenskaper er at du er selvstendig, systematisk og ryddig. Hva mener du med det? What do you mean?

**L**: I den forrige jobben min tok jeg initiativ til å utvikle nye rutiner som økte effektiviteten i bedriften. L: In my previous job, I took the initiative to develop new routines that increased efficiency in the company. L:在上一份工作中,我主动制定了新的惯例,提高了公司的效率。 Da var det nødvendig å være svært systematisk og nøyaktig, slik at rutinene kunne tas raskt i bruk. It was then necessary to be very systematic and precise, so that the routines could be put into use quickly. 那么就需要非常系统和精确,这样例程才能很快投入使用。

**P**: Hva er den største svakheten din?

**L**: Det er et godt spørsmål … Noen ganger er jeg litt sjenert. Jeg liker ikke så godt å snakke foran mange mennesker. På jobben i London måtte det av og til holdes presentasjoner. 在伦敦工作时,必须不时进行演示。 Det var ikke min favorittoppgave, men det gikk greit. Jeg prøver å bli vant til det.

**P**: Har du noen spørsmål til oss?

**L**: Ja, jeg så på nettsiden deres at administrasjonen består av fire personer. Kan du fortelle om arbeidsfordelingen i administrasjonen, og er det mulighet for at dette vikariatet blir utvidet til fast stilling? Can you tell us about the distribution of work in the administration, and is there a possibility of this temporary position being extended to a permanent position? 您能告诉我们行政部门的工作分配情况吗?这个临时职位是否有可能延长为永久职位?

**P**: Administrasjonen består av meg, som er daglig leder, en kundeveileder som jobber med salg og markedsføring og en innkjøpsansvarlig. Nå trenger vi også en regnskapsmedarbeider fordi vi ikke vil kjøpe inn regnskapstjenester fra et annet firma lenger. Now we also need an accountant because we no longer want to buy accounting services from another company. Om ett år skal ordningen evalueres. In one year, the scheme will be evaluated. 一年后,该计划将得到评估。 Hvis vi er fornøyde da, vil vi vurdere å gjøre stillingen fast. If we are satisfied then, we will consider making the position permanent.

**L**: Så bra! Jobben høres veldig interessant ut.

**P**: Takk for nå. Du hører fra oss i starten av neste uke. You will hear from us at the beginning of next week. 您将在下周初收到我们的消息。

**L**: Takk for at jeg fikk komme! L: Thanks for letting me come! L:谢谢你让我来!