×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 2.8 Grammatikk: substantiver

2.8 Grammatikk: substantiver

Bruk riktig form av substantivet i setningen til høyre.

a) (matrett/matretten) - Hvilken matrett liker du best?

b) (tradisjoner/tradisjonene) - Hvilke tradisjoner har dere?

c) (ingredienser/ingrediensene) - Hun bruker mange ingredienser.

d) (kjøtt/kjøttet) - Nordmenn spiser mye kjøtt.

e) (timer/timene) - Etter noen timer drar Markus hjem.

f) (oppskrift/oppskrifta) - Oppskrifta hennes er god.

g) (oppskrift/oppskrifta) - Mi oppskrift er best.

h) (tekst/teksten) - Denne teksten er kort.

i) (kjøtt/kjøttet) - Dette kjøttet smaker godt.

j) (dessertskåler/dessertskålene) - Bestemor har åtte dessertskåler.

k) (boller/bollene) - Markus spiser to boller til lunsj.

l) (hjemland/hjemlandet) - Lings hjemland er Kina.

m) (hjemland/hjemlandet) - Hjemlandet til Ling er Kina.

n) (ord/ordene) - Mange av ordene er vanskelige.

2.8 Grammatikk: substantiver 2.8 Grammatik: Substantive 2.8 Grammar: nouns 2.8 Gramática: sustantivos 2.8 Grammaire : noms 2.8 Gramatika: daiktavardžiai 2.8 Grammatica: zelfstandige naamwoorden https://www.ntnu.edu/web/now2/2/lytte 2.8 Грамматика: существительные 2.8 Граматика: іменники

__Bruk riktig form av substantivet i setningen til høyre.__ Use the correct form of the noun in the sentence on the right.

a) (matrett/matretten) - Hvilken **matrett** liker du best?

b) (tradisjoner/tradisjonene) - Hvilke **tradisjoner** har dere? b) (traditions/the traditions) - What traditions do you have?

c) (ingredienser/ingrediensene) - Hun bruker mange **ingredienser**.

d) (kjøtt/kjøttet) - Nordmenn spiser mye **kjøtt**. d) (meat/the meat) - Norwegians eat a lot of meat.

e) (timer/timene) - Etter noen **timer** drar Markus hjem. e) (hours/hours) - After a few hours, Markus goes home.

f) (oppskrift/oppskrifta) - **Oppskrifta** hennes er god.

g) (oppskrift/oppskrifta) - Mi **oppskrift** er best.

h) (tekst/teksten) - Denne **teksten** er kort. h) (text/the text) - This text is short.

i) (kjøtt/kjøttet) - Dette **kjøttet** smaker godt. i) (meat/the meat) - This meat tastes good.

j) (dessertskåler/dessertskålene) - Bestemor har åtte **dessertskåler**. j) (dessert bowls/the dessert bowls) - Grandma has eight dessert bowls.

k) (boller/bollene) - Markus spiser to **boller** til lunsj. k) (buns/the buns) - Markus eats two buns for lunch.

l) (hjemland/hjemlandet) - Lings **hjemland** er Kina. l) (home country/home country) - Ling's home country is China.

m) (hjemland/hjemlandet) - **Hjemlandet** til Ling er Kina. m) (home country/home country) - Ling's home country is China.

n) (ord/ordene) - Mange av **ordene** er vanskelige.