×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 10X: Religion i Norge

10X: Religion i Norge

I Norge er det full religionsfrihet. Det betyr at man kan praktisere den religionen man ønsker, uten å måtte være redd for straff eller forfølgelse. Det betyr også at man kan velge å ikke tilhøre en religion i det hele tatt. I Norge kan man gjøre slike valg etter at man har fylt 15 år, men før den alderen er det foreldrene som bestemmer hvilken religion barnet skal tilhøre.

Kristendommen ble innført i Norge for over tusen år siden, og siden da har kristendommen vært den dominerende religionen her i landet. I dag er det ingen statsreligion i Norge. Litt mer enn 70 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, som praktiserer luthersk-protestantisk kristendom. Dermed er de fleste nordmenn kristne protestanter. Omtrent 2,5 prosent av de kristne i Norge tilhører Den katolske kirke og kalles katolikker.

Den nest største religionen i Norge er islam. Litt mer enn 2,5 prosent av befolkningen i Norge er muslimer. I tillegg til kristne og muslimer finnes det flere små religiøse samfunn som praktiserer for eksempel buddhisme, hinduisme eller jødedom.

1,6 prosent av befolkningen i Norge, altså nesten 90 000 personer, er medlem i Human-Etisk Forbund, en ikke-religiøs organisasjon som har fokus på humanistiske verdier.

Selv om majoriteten av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, vil de fleste nordmenn si at religionen ikke har en stor plass i deres hverdagsliv. Antallet medlemmer i Den norske kirke minker fra år til år, og statistikk viser at svært få går i kirka oftere enn én gang i måneden, og mange sier at de ikke tror på Gud. Likevel vil de fleste kristne i Norge regne Kirka som viktig både i jula og ved seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.


10X: Religion i Norge https://www.ntnu.edu/now2/10/10x

I Norge er det full religionsfrihet. Det betyr at man kan praktisere den religionen man ønsker, uten å måtte være redd for straff eller forfølgelse. Det betyr også at man kan velge å ikke tilhøre en religion i det hele tatt. I Norge kan man gjøre slike valg etter at man har fylt 15 år, men før den alderen er det foreldrene som bestemmer hvilken religion barnet skal tilhøre.

Kristendommen ble innført i Norge for over tusen år siden, og siden da har kristendommen vært den dominerende religionen her i landet. I dag er det ingen statsreligion i Norge. Litt mer enn 70 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, som praktiserer luthersk-protestantisk kristendom. Dermed er de fleste nordmenn kristne protestanter. Omtrent 2,5 prosent av de kristne i Norge tilhører Den katolske kirke og kalles katolikker.

Den nest største religionen i Norge er islam. Litt mer enn 2,5 prosent av befolkningen i Norge er muslimer. I tillegg til kristne og muslimer finnes det flere små religiøse samfunn som praktiserer for eksempel buddhisme, hinduisme eller jødedom.

1,6 prosent av befolkningen i Norge, altså nesten 90 000 personer, er medlem i Human-Etisk Forbund, en ikke-religiøs organisasjon som har fokus på humanistiske verdier.

Selv om majoriteten av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, vil de fleste nordmenn si at religionen ikke har en stor plass i deres hverdagsliv. Antallet medlemmer i Den norske kirke minker fra år til år, og statistikk viser at svært få går i kirka oftere enn én gang i måneden, og mange sier at de ikke tror på Gud. Likevel vil de fleste kristne i Norge regne Kirka som viktig både i jula og ved seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.