×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 10.9 Diktat: Ekteskap

10.9 Diktat: Ekteskap

I Norge lever nesten 70 % av befolkningen i aldersgruppa 16 til 79 år sammen med noen, enten som samboere eller i et ekteskap. En firedel av disse er samboere, mens resten er gift. I Norge må man være over 18 år for å gifte seg, men det er nok å være 16 år for å bli samboer. Både personer av forskjellig og samme kjønn kan gifte seg her i landet, også i kirka.

Helt siden 1980-tallet har antallet gifte par sammenlignet med samboere gått ned. I 2016 var det cirka 22 500 par som giftet seg. Det var omtrent 200 færre enn året før. Sist det var så få personer som giftet seg, var i 2006. I aldersgruppa 25 til 29 år er det vanligst å være samboer. I aldersgruppa 70 til 79 år er derimot så mange som 70 % gift.

Det er fremdeles vanlig å gifte seg i kirka, men det er nesten like mange som gifter seg borgerlig som kirkelig. Alle registrerte religioner kan utføre vielser i Norge, og i 2015 giftet nesten 2000 par seg i et annet religiøst samfunn enn Den norske kirke.


10.9 Diktat: Ekteskap 10.9 Dictation: Marriage https://www.ntnu.edu/web/now2/10/lytte 10.9 Диктант: Женитьба 10.9 Диктант: Одруження

I Norge lever nesten 70 % av befolkningen i aldersgruppa 16 til 79 år sammen med noen, enten som samboere eller i et ekteskap. In Norway, almost 70% of the population in the age group 16 to 79 years live with someone, either as cohabitants or in a marriage. En firedel av disse er samboere, mens resten er gift. I Norge må man være over 18 år for å gifte seg, men det er nok å være 16 år for å bli samboer. Både personer av forskjellig og samme kjønn kan gifte seg her i landet, også i kirka.

Helt siden 1980-tallet har antallet gifte par sammenlignet med samboere gått ned. I 2016 var det cirka 22 500 par som giftet seg. Det var omtrent 200 færre enn året før. Sist det var så få personer som giftet seg, var i 2006. I aldersgruppa 25 til 29 år er det vanligst å være samboer. I aldersgruppa 70 til 79 år er derimot så mange som 70 % gift.

Det er fremdeles vanlig å gifte seg i kirka, men det er nesten like mange som gifter seg borgerlig som kirkelig. Alle registrerte religioner kan utføre vielser i Norge, og i 2015 giftet nesten 2000 par seg i et annet religiøst samfunn enn Den norske kirke. All registered religions can perform marriage ceremonies in Norway, and in 2015 almost 2,000 couples married in a religious community other than the Church of Norway.