×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Welcome to NoW in Narvik, NoWiN 5.6 Sjef Internasjonal avdeling

NoWiN 5.6 Sjef Internasjonal avdeling

Hei! Mitt navn er Tor Arne Jenssen,

og jeg er født og oppvokst her i Narvik.

Jeg er én-og-seksti år gammel, og har tre barn.

Her på Høyskolen er jeg leder for Internasjonal avdeling, hvor vi i hovedsak tar oss av utelandske studenter,

har kontakt med de studentene som er her, tar også opp nye utelandske studenter,

og vi hjelper også norske studenter som ønsker å ta deler av sin utdannelse i utlandet.

Her på Høyskolen er det cirka 200 utenlandske studenter.

Mange kommer fra Kina, fra Russland, fra India, Pakistan, Nepal, vi har studenter fra mer enn 40 forskjellige land.

Her på Internasjonalt kontor jobber jeg som leder, men jeg jobber ikke alene her.

På kontoret vi siden av meg er det ei som heter Jorunn Tufthaug som hjelper meg i det daglige arbeidet.

Si "Hei!", Jorunn.

"Hei!"

Og til alle nye utenlandske studenter: "Dere er hjertelig velkommen til Narvik."

NoWiN 5.6 Sjef Internasjonal avdeling NoWiN 5.6 Leiter der internationalen Abteilung NoWiN 5.6 Επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος NoWiN 5.6 Head of International Department NoWiN 5.6 Jefe del Departamento Internacional NoWiN 5.6 Responsable du Département International NoWiN 5.6 Responsabile del Dipartimento Internazionale NoWiN 5.6 Tarptautinio skyriaus vadovas https://www.ntnu.edu/nowin/5/extras NoWiN 5.6 Kierownik Działu Zagranicznego NoWiN 5.6 Chefe do Departamento Internacional НоВиН 5.6 Начальник международного отдела NoWiN 5.6 Uluslararası Departman Başkanı NoWiN 5.6 Керівник міжнародного відділу NoWiN 5.6 国际部负责人

Hei! Mitt navn er Tor Arne Jenssen, Hi! My name is Tor Arne Jenssen,

og jeg er født og oppvokst her i Narvik. Narvikdialekten: fødd = født /partisipp å bli født a ja urodziłem się i wychowałem tutaj, w Narwiku. ve ben burada, Narvik'te doğdum ve büyüdüm.

Jeg er én-og-seksti år gammel, og har tre barn. I am sixty-one years old and have three children. Mam sześćdziesiąt jeden lat i trójkę dzieci. Мне шестьдесят один год, у меня трое детей. Altmış bir yaşındayım ve üç çocuğum var.

Her på Høyskolen er jeg leder for Internasjonal avdeling, hvor vi i hovedsak tar oss av utelandske studenter, Here at the University College, I am the head of the International Department, where we mainly take care of foreign students, Tutaj w University College jestem kierownikiem Działu Zagranicznego, gdzie zajmujemy się głównie studentami zagranicznymi, Здесь, в университетском колледже, я возглавляю международный отдел, где мы в основном занимаемся иностранными студентами. Burada University College'da, esas olarak yabancı öğrencilerle ilgilendiğimiz Uluslararası Bölümün başkanıyım. 在大学学院,我是国际部的负责人,我们主要与外国学生打交道,

har kontakt med de studentene som er her, tar også opp nye utelandske studenter, has contact with the students who are here, also admits new foreign students, ma kontakt z przebywającymi tu studentami, przyjmuje także nowych studentów zagranicznych, поддерживает контакты с находящимися здесь студентами, а также принимает новых иностранных студентов, Burada bulunan öğrencilerle irtibatı var, yeni yabancı öğrenci kabul ediyor, 与这里的学生有联系,也招收新的外国学生,

og vi hjelper også norske studenter som ønsker å ta deler av sin utdannelse i utlandet. and we also help Norwegian students who want to take part of their education abroad. a także pomagamy norweskim studentom, którzy chcą wziąć udział w edukacji za granicą. а также мы помогаем норвежским студентам, которые хотят получить часть своего образования за рубежом. eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında almak isteyen Norveçli öğrencilere de yardımcı oluyoruz. 我们还帮助想要在国外接受教育的挪威学生。

Her på Høyskolen er det cirka 200 utenlandske studenter. There are approximately 200 foreign students here at the College. W Kolegium studiuje około 200 zagranicznych studentów. Üniversitede yaklaşık 200 yabancı öğrenci bulunmaktadır.

Mange kommer fra Kina, fra Russland, fra India, Pakistan, Nepal, vi har studenter fra mer enn 40 forskjellige land. Many come from China, from Russia, from India, Pakistan, Nepal, we have students from more than 40 different countries. Birçoğu Çin'den, Rusya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Nepal'den geliyor, 40'tan fazla farklı ülkeden öğrencimiz var.

Her på Internasjonalt kontor jobber jeg som leder, men jeg jobber ikke alene her. Here at the International Office, I work as a manager, but I do not work alone here. Tutaj w International Office pracuję jako kierownik, ale nie pracuję tutaj sam. Burada Uluslararası Ofiste yönetici olarak çalışıyorum ama burada yalnız çalışmıyorum.

På kontoret vi siden av meg er det ei som heter Jorunn Tufthaug som hjelper meg i det daglige arbeidet. In the office next to me, there is someone named Jorunn Tufthaug who helps me in my daily work. W biurze obok mnie pracuje Jorunn Tufthaug, który pomaga mi w codziennej pracy. Yanımdaki ofiste günlük işlerimde bana yardımcı olan Jorunn Tufthaug adında biri var. 在我旁边的办公室里,有一个叫 Jorunn Tufthaug 的人帮助我处理日常工作。

Si "Hei!", Jorunn. Say "Hello!", Jorunn.

"Hei!"

Og til alle nye utenlandske studenter: "Dere er hjertelig velkommen til Narvik." And to all new foreign students: "You are most welcome to Narvik." A wszystkim nowym zagranicznym studentom: „Witajcie w Narwiku”. И всем новым иностранным студентам: «Добро пожаловать в Нарвик». 对所有新来的外国学生:“非常欢迎你们来到纳尔维克。”