×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Welcome to NoW in Narvik, 6A: På HiN

6A: På HiN

Anton har nettopp stått opp. Han har dusjet, og han har spist frokost. Anton skal gå til høgskolen i dag. Anton skal studere prosessteknologi på HiN. Han har ikke vært innom avdelingen før, men han har snakket med en studiekoordinator på telefonen. Han har også skrevet noen e-poster til en lærer på studiet.

Skolen ligger ovenfor byen, og det er fin utsikt over Narvik. Bygningene er store og lyse. Ved inngangen ser han et stort kart, og her finner han avdeling for teknologi. Han går dit og treffer studiekoordinatoren. Hun er veldig hyggelig og forteller ham litt om studiet. Etterpå går han til bokhandelen og ser på noen bøker. Bøkene er veldig dyre, men han må kjøpe dem …

Anton trenger også et ID-kort for studenter. Han går til servicetorget. Han snakker med Edel.

Anton: Hei igjen! Jeg vil gjerne ha et ID-kort. Kan du hjelpe meg?

Edel: Ja, jeg kan hjelpe deg. Har du betalt semesteravgift?

A: Nei, hva er det?

E: Alle studenter må betale denne avgiften for å bli registrert som studenter.

A: Jeg har ikke betalt semesteravgiften. Hvor kan jeg gjøre det?

E: Det kan jeg hjelpe deg med. Du skriver ut fakturaen fra studentnettet og kan betale den her. Så skal vi lage deg et ID-kort.

A: Takk skal du ha!

E: Bare hyggelig!

6A: På HiN 6A: Auf HiN 6A: On HiN 6A: En Hola 6A : Sur HiN https://www.ntnu.edu/nowin/6/anton 6A: W HiN 6A: Em HiN 6А: На HiN 6A: На HiN 6A:在 HiN 上

Anton har nettopp stått opp. Anton has just stood up. Anton właśnie wstał. Антон только что встал. Anton az önce ayağa kalktı. 安东刚刚站起来。 Han har dusjet, og han har spist frokost. He has showered and he has eaten breakfast. Wziął prysznic i zjadł śniadanie. Anton skal gå til høgskolen i dag. Anton is going to college today. Anton idzie dziś na studia. Anton skal studere prosessteknologi på HiN. Anton will study process technology at HiN. Anton będzie studiował technologię procesową w HiN. Han har ikke vært innom avdelingen før, men han har snakket med en studiekoordinator på telefonen. He has not visited the department before, but he has spoken to a study coordinator on the phone. Nie był wcześniej na oddziale, ale rozmawiał telefonicznie z koordynatorem badania. Daha önce bölümü ziyaret etmemiş ancak bir çalışma koordinatörüyle telefonda konuşmuş. 他以前没有去过该部门,但他曾通过电话与研究协调员交谈过。 Han har også skrevet noen e-poster til en lærer på studiet. He has also written some e-mails to a teacher at the university. Napisał też kilka e-maili do nauczyciela na uniwersytecie. Ayrıca üniversitedeki bir öğretmene bazı e-postalar yazmıştır. 他还给大学的一位老师写了一些电子邮件。

Skolen ligger ovenfor byen, og det er fin utsikt over Narvik. The school is located above the city, and there is a nice view of Narvik. Szkoła znajduje się nad miastem i jest ładny widok na Narwik. Okul şehrin yukarısında yer alıyor ve Narvik'in güzel bir manzarası var. 学校位于城市上方,可以看到纳尔维克的美景。 Bygningene er store og lyse. The buildings are large and bright. Budynki są duże i jasne. 建筑物又大又明亮。 Ved inngangen ser han et stort kart, og her finner han avdeling for teknologi. At the entrance he sees a large map, and here he finds the department for technology. Przy wejściu widzi dużą mapę, a tu znajduje dział techniki. 在入口处他看到了一张大地图,在这里他找到了技术部门。 Han går dit og treffer studiekoordinatoren. He goes there and meets the study coordinator. Udaje się tam i spotyka z koordynatorem badań. Hun er veldig hyggelig og forteller ham litt om studiet. She is very nice and tells him a little about the study. Jest bardzo miła i opowiada mu trochę o nauce. Etterpå går han til bokhandelen og ser på noen bøker. Afterwards he goes to the bookstore and looks at some books. Potem idzie do księgarni i przegląda kilka książek. Bøkene er veldig dyre, men han må kjøpe dem … The books are very expensive, but he has to buy them… Książki są bardzo drogie, ale musi je kupić…

Anton trenger også et ID-kort for studenter. Anton also needs an ID card for students. Anton potrzebuje również legitymacji studenckiej. Han går til servicetorget. He goes to the service square. Idzie na plac serwisowy. 他去了服务广场。 Han snakker med Edel. He talks to Edel. Rozmawia z Edelem.

**Anton**: Hei igjen! Anton: Hello again! Antoni: Witam ponownie! Jeg vil gjerne ha et ID-kort. I would like an ID card. Kan du hjelpe meg? Can you help me?

**Edel**: Ja, jeg kan hjelpe deg. Edel: Yes, I can help you. Har du betalt semesteravgift? Have you paid the semester fee? Czy zapłaciłeś opłatę semestralną? 你交了学期费吗?

**A**: Nei, hva er det? A: No, what is it? Odp.: nie, co to jest?

**E**: Alle studenter må betale denne avgiften for å bli registrert som studenter. E: All students must pay this fee to be registered as students. E: Wszyscy studenci muszą uiścić tę opłatę, aby zostać zarejestrowani jako studenci. E: Öğrenci olarak kayıt olabilmek için tüm öğrencilerin bu ücreti ödemesi gerekmektedir. E:所有学生必须支付此费用才能注册为学生。

**A**: Jeg har ikke betalt semesteravgiften. A: I have not paid the semester fee. Hvor kan jeg gjøre det? Where can I do it? Gdzie mogę to zrobić?

**E**: Det kan jeg hjelpe deg med. E: I can help you with that. E: Mogę ci w tym pomóc. Du skriver ut fakturaen fra studentnettet og kan betale den her. You print the invoice from the student network and can pay it here. Drukujesz fakturę z sieci studenckiej i możesz ją opłacić tutaj. 您可以从学生网络打印发票并可以在此处付款。 Så skal vi lage deg et ID-kort. Then we will make you an ID card. Następnie wyrobimy Ci dowód osobisty.

**A**: Takk skal du ha! A: Thank you! Dziękuję! А: Спасибо!

**E**: Bare hyggelig! E: Just nice! E: Po prostu miło! 乙: 很好!