×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Welcome to NoW in Narvik, 3B: Boyanas hybel

3B: Boyanas hybel

Boyana går ut av minibussen på Jaklamyra studentby. Hun finner hus 2 og går inn. På hybelen finner hun kontrakt, informasjon og kart over Narvik.

Boyana bærer inn tre poser, to kofferter og ei veske til hus 2. Boyana går først inn på kjøkkenet. Hun skal dele det med en annen student.

Hybelen ligger ved siden av kjøkkenet. Den er ikke stor. Den har ei brun seng, et brunt bord og et skap. Ei høy bokhylle står ved siden av døra. Under vinduet står et skrivebord. Det er stort. Gardinene er fæle. Her skal hun bo i ett år.

Hun setter veska på bordet og legger koffertene under senga. I posene finner hun sjokolade og te. Gjennom vinduet ser hun en stor parkeringsplass. Det er stille her. Hjemme i Burgas er det aldri stille. Hva gjør mor og far nå? Og Ivan, tenker han på henne?

3B: Boyanas hybel 3B: Boyanas Schlafsaal 3B: Boyana's dormitory 3B: dormitorio de Boyana 3B : le dortoir de Boyana 3B:ボヤナ寮 3B: Boyanos bendrabutis 3B: de slaapzaal van Boyana https://www.ntnu.edu/nowin/3/boyana 3Б: Общежитие Бояны 3B: Boyanas sovsal 3Б: Гуртожиток Бояна

Boyana går ut av minibussen på Jaklamyra studentby. Boyana steigt in der Studentenstadt Jaklamyra aus dem Kleinbus. Boyana gets out of the minibus at Jaklamyra student town. Boyana wysiada z minibusa w studenckim miasteczku Jaklamyra. Hun finner hus 2 og går inn. Sie findet Haus 2 und geht hinein. She finds house 2 and goes inside. Znajduje dom 2 i wchodzi do środka. På hybelen finner hun kontrakt, informasjon og kart over Narvik. Im Wohnheim findet sie einen Vertrag, Informationen und eine Karte von Narvik. In the dormitory, she finds a contract, information and a map of Narvik. W akademiku znajduje umowę, informacje oraz mapę Narwiku.

Boyana bærer inn tre poser, to kofferter og ei veske til hus 2. Boyana bringt drei Taschen, zwei Koffer und eine Tasche zu Haus 2. Boyana brings in three bags, two suitcases and a bag to house 2. Boyana przynosi do domu 2 trzy torby, dwie walizki i torbę. Boyana går først inn på kjøkkenet. Boyana goes into the kitchen first. Boyana pierwsza idzie do kuchni. Hun skal dele det med en annen student. Sie wird es mit einem anderen Schüler teilen. She will share it with another student. Podzieli się nim z innym uczniem.

Hybelen ligger ved siden av kjøkkenet. Der Schlafsaal liegt neben der Küche. The dorm is beside the kitchen. Akademik jest obok kuchni. Спальня рядом с кухней. Den er ikke stor. It is not big. To nie jest duże. Den har ei brun seng, et brunt bord og et skap. It has a brown bed, a brown table and a cupboard. Ma brązowe łóżko, brązowy stół i szafkę. 里面有一张棕色的床、一张棕色的桌子和一个橱柜。 Ei høy bokhylle står ved siden av døra. Neben der Tür steht ein hohes Bücherregal. A tall bookcase stands next to the door. Obok drzwi stoi wysoki regał. Under vinduet står et skrivebord. Under the window is a desk. Pod oknem jest biurko. Det er stort. It is big. To jest duże. Gardinene er fæle. The curtains are horrible. Zasłony są okropne. 窗帘太可怕了。 Her skal hun bo i ett år. Sie wird ein Jahr hier leben. She will live here for a year. Spędzi tu rok.

Hun setter veska på bordet og legger koffertene under senga. She puts her bag on the table and puts the suitcases under the bed. Kładzie torbę na stole i kładzie walizki pod łóżkiem. I posene finner hun sjokolade og te. In the bags she finds chocolate and tea. W torebkach znajduje czekoladę i herbatę. Gjennom vinduet ser hun en stor parkeringsplass. Through the window she sees a large parking lot. Przez okno widzi duży parking. Det er stille her. Hier ist es ruhig. It's quiet here. Tu jest cicho. Hjemme i Burgas er det aldri stille. At home in Burgas it is never quiet. W domu w Burgas nigdy nie jest cicho. Дома в Бургасе никогда не бывает тихо. Hva gjør mor og far nå? Was machen Mama und Papa jetzt? What are mom and dad doing now? Co teraz robią mama i tata? Og Ivan, tenker han på henne? Und Ivan, denkt er an sie? And Ivan, is he thinking about her? A Ivan, czy on o niej myśli?