×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Evangelium secundum Marcum, Marcum, Capitulum 03

Marcum, Capitulum 03

1 Et introivit iterum in synagogam : et erat ibi homo habens manum aridam. 2 Et observabant eum, si sabbatis curaret, ut accusarent illum. 3 Et ait homini habenti manum aridam : Surge in medium. 4 Et dicit eis : Licet sabbatis benefacere, an male ? animam salvam facere, an perdere ? At illi tacebant. 5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super cæcitate cordis eorum, dicit homini : Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi. 6 Exeuntes autem pharisæi, statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent.

7 Jesus autem cum discipulis suis secessit ad mare : et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est eum, 8 et ab Jerosolymis, et ab Idumæa, et trans Jordanem : et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad eum. 9 Et dicit discipulis suis ut navicula sibi deserviret propter turbam, ne comprimerent eum : 10 multos enim sanabat, ita ut irruerent in eum ut illum tangerent, quotquot habebant plagas. 11 Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei : et clamabant, dicentes : 12 Tu es Filius Dei. Et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum.

13 Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse : et venerunt ad eum. 14 Et fecit ut essent duodecim cum illo : et ut mitteret eos prædicare. 15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates et ejiciendi dæmonia. 16 Et imposuit Simoni nomen Petrus : 17 et Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui : 18 et Andræam, et Philippum, et Bartholomæum, et Matthæum, et Thomam, et Jacobum Alphæi, et Thaddæum, et Simonem Cananæum, 19 et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum.

20 Et veniunt ad domum : et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare. 21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum : dicebant enim : Quoniam in furorem versus est. 22 Et scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant, dicebant : Quoniam Beelzebub habet, et quia in principe dæmoniorum ejicit dæmonia.

23 Et convocatis eis in parabolis dicebat illis : Quomodo potest Satanas Satanam ejicere ? 24 Et si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare. 25 Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare. 26 Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et non poterit stare, sed finem habet. 27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget, et tunc domum ejus diripiet. 28 Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata, et blasphemiæ quibus blasphemaverint : 29 qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum, sed reus erit æterni delicti. 30 Quoniam dicebant : Spiritum immundum habet.

31 Et veniunt mater ejus et fratres : et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum,32 et sedebat circa eum turba : et dicunt ei : Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te.33 Et respondens eis, ait : Quæ est mater mea et fratres mei ?34 Et circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant, ait : Ecce mater mea et fratres mei.35 Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est.

Marcum, Capitulum 03 Mark, Chapter 03 Marcos, Capítulo 03 Mark, hoofdstuk 03

1 Et introivit iterum in synagogam : et erat ibi homo habens manum aridam. 1 And he entered again into the synagogue: and there was a man there, who had a withered hand. 1 И снова вошел Он в синагогу, и там был человек с сухой рукой. 2 Et observabant eum, si sabbatis curaret, ut accusarent illum. 2 And they watched him to see if he would heal on the sabbath day, that they might accuse him. 2 И наблюдали за ним, если он заботился о субботе, чтобы обвинить его. 3 Et ait homini habenti manum aridam : Surge in medium. 3 The man who had his hand up in the middle. 3 И сказал он человеку, у которого была сухая рука: встань посередине. 4 Et dicit eis : Licet sabbatis benefacere, an male ? And he saith to them: Is it lawful to do good on the sabbath, or ill? 4 И говорит им: можно ли в субботу делать добро, или худо? animam salvam facere, an perdere ? to save or destroy? Спасти душу или уничтожить ее? At illi tacebant. But they remained silent. Но они молчали. 5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super cæcitate cordis eorum, dicit homini : Extende manum tuam. 5 And looking around them with anger, grieved at the blindness of their hearts, he says to the man: Stretch out your hand. 5 И, оглядев их с гневом, скорбя о слепоте сердца их, говорит человеку этому: протяни руку твою. Et extendit, et restituta est manus illi. And he stretched it out, and his hand was restored to him. И он протянул, и рука его вернулась к нему. 6 Exeuntes autem pharisæi, statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent. 6 And the Pharisees going out, immediately consulted with the Herodians against him, how they might destroy him. 6 И когда фарисеи вышли, они тотчас же сговорились против Него с иродианами, как бы погубить Его.

7 Jesus autem cum discipulis suis secessit ad mare : et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est eum, 8 et ab Jerosolymis, et ab Idumæa, et trans Jordanem : et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad eum. 7 And Jesus withdrew with his disciples to the sea: and a great multitude followed him from Galilee and Judea, 8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan: and those who were about Tire and Sidon, a great multitude, hearing what he was doing, came to him . 7 И удалился Иисус с учениками Своими к морю, и последовало за Ним множество людей из Галилеи и Иудеи, 8 и из Иерусалима, и из Идумеи, и за Иордан, и окрестных Тира и Сидона, великое множество людей, слышавших, что Он делал, пришел к нему. 9 Et dicit discipulis suis ut navicula sibi deserviret propter turbam, ne comprimerent eum : 10 multos enim sanabat, ita ut irruerent in eum ut illum tangerent, quotquot habebant plagas. 9 And he told his disciples that a small boat should wait for him on account of the crowd, lest they should press upon him; 10 for he had healed many, so that as many as had wounds were rushing upon him to touch him. 9 И говорит ученикам своим, чтобы лодка служила Ему ради народа, чтобы не раздавили Его: 10 ибо Он исцелял многих, так что кидались к Нему, чтобы прикоснуться к Нему, все, кто был болен. 11 Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei : et clamabant, dicentes : 12 Tu es Filius Dei. 11 And the unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried out, saying, You are the Son of God. 11 И нечистые духи, увидев Его, напали на Него и закричали, говоря: 12 Ты Сын Божий. Et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum. And he vehemently threatened them not to reveal him. И он сильно угрожал им не раскрывать его.

13 Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse : et venerunt ad eum. 13 And going up into the mountain, he called to him those whom he wanted: and they came to him. 13 И взойдя на гору, он призвал к себе тех, кого хотел, и они пришли к нему. 14 Et fecit ut essent duodecim cum illo : et ut mitteret eos prædicare. And he did that the twelve should be with him, and that he should send them to preach. 14 И повелел, чтобы с ним было двенадцать человек, и чтобы он послал их на проповедь. 15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates et ejiciendi dæmonia. 15 And he gave them power to drive out diseases, and to cast out devils. 15 И дал им силу исцелять немощи и изгонять бесов. 16 Et imposuit Simoni nomen Petrus : 17 et Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui : 18 et Andræam, et Philippum, et Bartholomæum, et Matthæum, et Thomam, et Jacobum Alphæi, et Thaddæum, et Simonem Cananæum, 19 et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum. 16 And he gave Simon the name Peter: 17 and James of Zebedee, and John the brother of James, and he gave them the names of Boanerges, that is, Sons of Thunder: 18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite, 19 and Judas Iscariot, who also betrayed him. 16 И дал Симону имя Петр: 17 и Иаков Зеведеев, и Иоанн, брат Иакова, и дал им имена Воанергес, то есть Сыны Громовые: 18 И Андрей, и Филипп, и Варфоломей, и Матфей. , и Фома, и Иаков Алфеев, и Фаддей, и Симон Хананеянин, 19 и Иуда Искариот, который также предал Его.

20 Et veniunt ad domum : et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare. 20 And they come to the house: and the crowd gathers together again, so that they could not even eat bread. 20 И приходят в дом, и снова собирается толпа, так что они не могут даже есть хлеба. 21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum : dicebant enim : Quoniam in furorem versus est. And when his friends had heard this, they went out to lay hands on him: for they said: He is mad. 21 И когда его собственные услышали, они вышли схватить его, ибо сказали: потому что он приходит в ярость. 22 Et scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant, dicebant : Quoniam Beelzebub habet, et quia in principe dæmoniorum ejicit dæmonia. 22 And the scribes who had come down from Jerusalem said: Because he has Beelzebub, and because he casts out demons in the prince of demons. 22 И сказали книжники, пришедшие из Иерусалима: потому что у него есть веельзевул, и потому что он изгоняет бесов в князе бесовском.

23 Et convocatis eis in parabolis dicebat illis : Quomodo potest Satanas Satanam ejicere ? 23 And having called them together, he said to them in parables: How can Satan cast out Satan? 23 И, созвав их, сказал им притчами: как может сатана изгнать сатану? 24 Et si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare. 24 And if a kingdom is divided among itself, that kingdom cannot stand. 24 И если царство разделится между собой, то царство то не устоит. 25 Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare. 25 And if a house is scattered upon itself, that house cannot stand. 25 И если дом рассыпается сам на себя, то дом тот не устоит. 26 Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et non poterit stare, sed finem habet. 26 And if Satan has risen up against himself, he is divided, and he cannot stand, but has an end. 26 И если сатана восстанет сам на себя, то он рассеется и не сможет устоять, но конец ему. 27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget, et tunc domum ejus diripiet. 27 No man can enter into a strong man's house and steal his goods, unless he first bind the strong man, and then he will plunder his house. 28 Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata, et blasphemiæ quibus blasphemaverint : 29 qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum, sed reus erit æterni delicti. 28 Truly I say to you, that all sins shall be forgiven the children of men, and the blasphemies with which they shall blaspheme. 28 Аминь, говорю вам, что все грехи и богохульства, на которые они хулили, будут прощены сынам человеческим. 30 Quoniam dicebant : Spiritum immundum habet. 30 because they said, "He has an unclean spirit."

31 Et veniunt mater ejus et fratres : et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum,32 et sedebat circa eum turba : et dicunt ei : Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te.33 Et respondens eis, ait : Quæ est mater mea et fratres mei ?34 Et circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant, ait : Ecce mater mea et fratres mei.35 Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est. 31 And his mother and his brothers came, and, standing outside, sent to him, calling him. my brothers?34 And looking around at those who were sitting around him, he said, "Behold, my mother and my brothers."35 For whoever does the will of God is my brother, sister, and mother.