×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Ad Romanos, Rom 01

Rom 01

1 1 Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, 2 quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis 3 de Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem, 4 qui prædestinatus est Filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri : 5 per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus, 6 in quibus estis et vos vocati Jesu Christi : 7 omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

8 Primum quidem gratias ago Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis : quia fides vestra annuntiatur in universo mundo. 9 Testis enim mihi est Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus, quod sine intermissione memoriam vestri facio 10 semper in orationibus meis : obsecrans, si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos. 11 Desidero enim videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis ad confirmandos vos : 12 id est, simul consolari in vobis per eam quæ invicem est, fidem vestram atque meam. 13 Nolo autem vos ignorare fratres : quia sæpe proposui venire ad vos (et prohibitus sum usque adhuc) ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. 14 Græcis ac barbaris, sapientibus, et insipientibus debitor sum : 15 ita (quod in me) promptum est et vobis, qui Romæ estis, evangelizare.

16 Non enim erubesco Evangelium. Virtus enim Dei est in salutem omni credenti, Judæo primum, et Græco. 17 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem : sicut scriptum est : Justus autem ex fide vivit.

18 Revelatur enim ira Dei de cælo super omnem impietatem, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent : 19 quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit. 20 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur : sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas : ita ut sint inexcusabiles. 21 Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt : sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum : 22 dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. 23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium.

24 Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis : 25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium : et coluerunt, et servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula. Amen. 26 Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ : nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam. 27 Similiter autem et masculi, relicto naturali usu feminæ, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes. 28 Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea quæ non conveniunt, 29 repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate : susurrones, 30 detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes, 31 insipientes, incompositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordia. 32 Qui cum justitiam Dei cognovissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte : et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.

Rom 01 Rom 01 Rome 01 Рим 01

1 1 Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, 2 quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis 3 de Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem, 4 qui prædestinatus est Filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri : 5 per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus, 6 in quibus estis et vos vocati Jesu Christi : 7 omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis. 1 1 servant of Jesus Christ, separated the gospel of God 2 which he promised by the prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who was a descendant of David, 4 and designated Son of God in power by the spirit of the resurrection of Jesus Christ our Lord, 5 through whom we have received grace and apostleship to obedience of faith among all nations for his name, 6 of which are also called to be Jesus Christ: 7 to all in Rome who are loved by God and called to be. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

8 Primum quidem gratias ago Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis : quia fides vestra annuntiatur in universo mundo. 8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, потому что вера ваша проповедуется во всем мире. 9 Testis enim mihi est Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus, quod sine intermissione memoriam vestri facio 10 semper in orationibus meis : obsecrans, si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos. 9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the Gospel of his Son, that without ceasing I make a remembrance of you, always in my prayers: begging that by any means now at length I may have a prosperous journey, by the will of God, to come to you. 9 Ибо мой свидетель — Бог, Которому я служу в духе моем в Евангелии Сына Его, что я не переставая вспоминаю Тебя, 10 всегда в своих молитвах: умоляя, если каким-нибудь образом, наконец, я смогу совершить успешное путешествие в воле Божией, чтобы иду к тебе. 11 Desidero enim videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis ad confirmandos vos : 12 id est, simul consolari in vobis per eam quæ invicem est, fidem vestram atque meam. 11 For I long to see you, that I may impart to you some spiritual grace, to strengthen you: that is to say, that I may be comforted together with you by that which is among us, both your faith and mine. 11 Ибо я жажду увидеть вас, чтобы сообщить вам нечто духовное благодати, чтобы укрепить вас: 12 то есть, чтобы утешить вас в то же время тем, что является взаимным, вашей верой и моей. 13 Nolo autem vos ignorare fratres : quia sæpe proposui venire ad vos (et prohibitus sum usque adhuc) ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. 13 But I would not have you ignorant, brethren, that I have often purposed to come to you (and have been hindered hitherto) that I may have some fruit among you also, even as among other Gentiles. 13 Но я не хочу игнорировать вас, братья, потому что я часто предлагал прийти к вам (и мне до сих пор было запрещено), чтобы иметь некоторый плод у вас, а также у других народов. 14 Græcis ac barbaris, sapientibus, et insipientibus debitor sum : 15 ita (quod in me) promptum est et vobis, qui Romæ estis, evangelizare. 14 I am a debtor to the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the foolish: 15 so (what is in me) is ready to evangelize to you who are in Rome. 14 Я должник эллинов и варваров, мудрых и глупых: 15 итак (то, что во мне) готово благовествовать вам, находящимся в Риме.

16 Non enim erubesco Evangelium. 16 For I am not ashamed of the Gospel. 16 Ибо я не стыжусь Евангелия. Virtus enim Dei est in salutem omni credenti, Judæo primum, et Græco. For the power of God is for salvation to every believer, to the Jew first, and to the Greek. Ибо сила Божия предназначена для спасения каждого верующего, в первую очередь иудея, и грека. 17 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem : sicut scriptum est : Justus autem ex fide vivit. 17 For the righteousness of God is revealed in him from faith to faith: as it is written: But the just liveth by faith. 17 Ибо правда Божия открывается в Нем от веры в веру, как написано: а праведный верою живёт.

18 Revelatur enim ira Dei de cælo super omnem impietatem, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent : 19 quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. 18 For the wrath of God is revealed from heaven against all impiety and the injustice of those men who hold the truth of God in injustice: 19 because what is known of God is manifest in them. 18 Ибо гнев Божий открывается с небес на всякое нечестие и неправду людей, держащих истину Божию в неправде: 19 потому что то, что познано о Боге, открыто в них. Deus enim illis manifestavit. For God made it clear to them. Ибо Бог дал им это понять. 20 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur : sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas : ita ut sint inexcusabiles. 20 For the invisible things of him are seen by the creature of the world, understood through those things which have been made: also his eternal power and divinity: so that they are inexcusable. 20 Ибо невидимое Его видит тварь мира, познаваемая через сотворенное, а также вечная сила Его и божественность, так что они непростительны. 21 Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt : sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum : 22 dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. 21 Because when they knew God, they did not glorify God, or give thanks, but disappeared in their thoughts, and their foolish heart was darkened: 22 for saying they were wise, they became fools. 21 Потому что, познав Бога, они не прославили Бога и не благодарили, но исчезли в помышлениях своих, и глупое сердце их помрачилось: 22 и, говоря, что они мудры, они сделались безумными. 23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. 23 And they changed the glory of the incorruptible God into the likeness of the image of corruptible man, and birds, and four-footed animals, and serpents. 23 И славу нетленного Бога они изменили в подобие тленного человека, и птиц, и четвероногих, и змей.

24 Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis : 25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium : et coluerunt, et servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula. 24 Because of this, God gave them over to the desires of their hearts, to impurity, so that they might insult their bodies in themselves. 24 По этой причине Бог предал их похотям сердца их, нечистоте, чтобы они сами в себе оскорбляли тела свои. Amen. 26 Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ : nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam. 26 For this reason God delivered them over to the sufferings of ignominy: for their women changed their natural use into that which is contrary to nature. 26 По этой причине Бог предал их позорным страданиям: ибо женщины их изменили свое естественное употребление на противоестественное. 27 Similiter autem et masculi, relicto naturali usu feminæ, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes. 27 In the same way, the males, leaving the natural use of the female, flared up in their desires against each other, males working indecency with males, and receiving the due reward of their error in themselves. 27 Так и мужчины, оставив естественное пользование женщиной, воспламенились в своих желаниях друг против друга, мужчины совершая непотребство с мужчинами, и получая в себе должное вознаграждение за свое заблуждение. 28 Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea quæ non conveniunt, 29 repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate : susurrones, 30 detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes, 31 insipientes, incompositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordia. 28 And as they did not approve of having God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not fitting, 29 filled with all iniquity, malice, fornication, greed, wickedness, full of envy, murder, contention, deceit, malice: whispering, 30 detractors, hateful to God, insulting, proud, proud, inventors of evil, disobedient to parents, 31 foolish, uncomposed, without affection, without covenant, without mercy. 28 И так как они не одобряли иметь Бога в познании своем, то предал их Бог превратному уму, делать неподобающие дела, 29 исполненных всякого беззакония, злобы, блуда, корысти, нечестия, полных зависти, убийство, раздор, коварство, злоба: нашептывание, 30 хулители, ненавистные Богу, оскорбительные, гордые, гордые, изобретатели зла, родителям непокорные, 31 неразумные, нерасторопные, без ласки, без завета, без милости. 32 Qui cum justitiam Dei cognovissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte : et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. 32 When they had known the justice of God, they did not understand that those who do such things are worthy of death: and not only those who do them, but also those who consent to those who do them. 32 Когда они познали справедливость Божию, они не поняли, что делающие такие дела достойны смерти, и не только те, которые делают их, но и те, которые соглашаются с теми, кто их делает.