×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zenet, Kárpátia - Székely Himnusz

Kárpátia - Székely Himnusz

Ki tudja merre, merre visz a végzet,

Göröngyös úton sötét éjjelen.

Vezesd még egyszer győzelemre néped,

Csaba királyfi csillag ösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,

Népek harcának zajló tengerén.

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Ameddig élünk magyar ajkú népek,

Megtörni lelkünk nem lehet soha.

Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján,

Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.

Keserves múltunk évezredes balsors,

Tatár-török dúlt, a labanc rabigált.

Jussunk e honban, székely magyar földön,

Szabad hazában éljünk boldogan.

Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk,

Mentsd meg e népet, vérző nemzetet!

Jussunk e honban, székely magyar földön,

Szabad hazában éljünk boldogan.

Ki tudja, innen merre visz a végzet,

Országhatáron, óceánon át.

Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped,

Székely nemzeted Kárpát-bérceken.

Ős szabadságát elveszti Segesvár,

Mádéfalvára fájón kell tekints.

Földed dús kincsét népek élik s dúlják,

Fiadnak sokszor még kenyere sincs.

Már másfélezer év óta Csaba népe,

Sok vihart élt át, sorsa mostoha.

Külső ellenség, jaj de, gyakran tépte,

Nem értett egyet otthon sem soha.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,

Népek harcának zajló tengerén

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!


Kárpátia - Székely Himnusz Carpathia - Szekler-Hymne Carpathia - Székely Anthem Carpathia - Himno de Szekler Carpathia - Hymne de Szekler Carpathia - Inno Szekler Карпатия - Гимн Секлера

Ki tudja merre, merre visz a végzet, Who knows where fate will take you,

Göröngyös úton sötét éjjelen. On a bumpy road on a dark night.

Vezesd még egyszer győzelemre néped, Lead your people to victory once more,

Csaba királyfi csillag ösvényen. Prince Csaba on the star trail.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla, A handful of Székely dust like a rock,

Népek harcának zajló tengerén. On the sea of people's struggle.

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, Our head is covered by the price, alas, a hundred times over,

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Don't let Transylvania be lost, God!

Ameddig élünk magyar ajkú népek, As long as we Hungarian-speaking peoples live,

Megtörni lelkünk nem lehet soha. Our hearts can never be broken.

Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján, Let us be born anywhere, anywhere on Earth,

Legyen a sorsunk jó vagy mostoha. Whether our fate is good or bad.

Keserves múltunk évezredes balsors, Our bitter past is a thousand-year-old bad luck,

Tatár-török dúlt, a labanc rabigált. Tatar-Turks raged, the Labanc raged.

Jussunk e honban, székely magyar földön, Let's get here, in the Hungarian land of Székely,

Szabad hazában éljünk boldogan. Let's live happily in a free country.

Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk, Our sweet Virgin, we beseech you,

Mentsd meg e népet, vérző nemzetet! Save this people, bleeding nation!

Jussunk e honban, székely magyar földön, Let's get here, in the Hungarian land of Székely,

Szabad hazában éljünk boldogan. Let's live happily in a free country.

Ki tudja, innen merre visz a végzet, Who knows where fate will lead from here

Országhatáron, óceánon át. Across borders, across oceans.

Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped, Come, our king, your people are waiting here,

Székely nemzeted Kárpát-bérceken. Your Székely nation in the Carpathians.

Ős szabadságát elveszti Segesvár, Sighsvár loses its ancient freedom,

Mádéfalvára fájón kell tekints. You have to look at Mádéfalvá in pain.

Földed dús kincsét népek élik s dúlják, The rich treasure of your land is lived and enjoyed by peoples,

Fiadnak sokszor még kenyere sincs. Your son often doesn't even have bread.

Már másfélezer év óta Csaba népe, Csaba's people for two and a half thousand years,

Sok vihart élt át, sorsa mostoha. He has lived through many storms, his destiny is a stepfather.

Külső ellenség, jaj de, gyakran tépte, An external enemy, alas, often tore him,

Nem értett egyet otthon sem soha. He never agreed at home either.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla, A handful of Székely dust like a rock,

Népek harcának zajló tengerén On the sea of peoples fighting

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja Let's face the price, alas, it will overwhelm you a hundred times

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Don't let Transylvania be lost, God!